Nr 141/16 stycznia 2019

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska beneficjentem offsetu związanego z zakupem śmigłowców dla Marynarki Wojennej RP

Politechnika Gdańska została jednym z dwóch beneficjentów offsetu związanego z zakupem przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP czterech śmigłowców AW 101 Merlin, służących zwalczaniu okrętów podwodnych oraz działaniom poszukiwawczo-ratowniczym w warunkach bojowych.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi i Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej podpisały umowy wykonawcze do umowy offsetowej związanej z ogłoszonym w kwietniu br. zakupem przez Ministerstwo Obrony Narodowej czterech śmigłowców przeznaczonych dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Dn. 8.01.2020 r. w Łodzi podpisano umowy, na mocy których beneficjentami offsetu –wynikającego z porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej z producentem śmigłowców, koncernem Leonardo MW – zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych PG.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Budżet Obywatelski PG 2020

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego PG do finansowania zakwalifikowano łącznie dwa projekty pracownicze i pięć studenckich:

1) projekty pracownicze:

2) projekty studenckie:

Podobnie jak w latach poprzednich, w obecnej edycji BO PG budżet na realizację projektów pracowniczych wyniósł 350 tys. zł, a na realizację projektów studenckich – 150 tys. zł. W budżecie pracowniczym środki nie umożliwiały finansowania drugiego projektu z listy rankingowej (na kwotę 316 tys. zł). W związku z tym prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podjął decyzję o zwiększeniu środków na projekty pracownicze o 64 tys. zł, dzięki czemu do finansowania zakwalifikować można było dwa projekty pracowników na łączną kwotę 414 tys. zł.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/.

Nauka

Ekspertki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska nagrodzone za działalność na rzecz ochrony środowiska

Dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr inż. Anna Remiszewska-Skwarek oraz dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni, otrzymały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznane przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Najlepsza praca doktorska w dziedzinie nauk przyrodniczych

Dr inż. Dominika Sobotka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska została laureatem dorocznej nagrody za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, przyznawanej przez Baltic University Programme (BUP).

Tematem pracy doktorskiej dr inż. Dominiki Sobotki było „Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”. Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Prof. Janusz Datta członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Prof.  Janusz Datta, prodziekan ds. nauki, otrzymał powołanie na członka Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na pierwszym posiedzeniu powołano Prezydium Rady Instytutu Sieci, którego prof. Janusz Datta został przewodniczącym.

Kadencja Rady Sieci Badawczej Instytutu trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 9 członków, w tym 6 z nich niebędących pracownikami Instytutu, wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością tej jednostki.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz doktorantów PG

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

  • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
  • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Dostęp testowy do bazy JOVE

Dostęp do bazy JoVE, który potrwa do 12.03.2020 r., możliwy jest zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN – http://han.bg.pg.edu.pl/han/jove/.

 JoVE, czyli Journal of Visualized Experiments, to założone w 2006 r. czasopismo w formacie video, które publikuje video artykuły podlegające procesowi peer-review (Journal Impact Factor 2018 wynosi 1.108). Zakres tematyczny czasopisma obejmuje zagadnienia z dziedzin chemii, fizyki, inżynierii, biologii, bioinżynierii, psychologii, farmakologii oraz nauk biomedycznych. Artykuły w formacie pdf z zapisem doświadczeń, eksperymentów i prezentacji/wykładów oraz nakręcone na ich podstawie materiały filmowe. Baza zawiera obecnie ponad 11 tys. recenzowanych artykułów.

JoVE to również moduł Science Education, zawierający szereg filmów, które mogą zostać wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych ze studentami. Materiały szkoleniowe zawierają m.in. filmy z zakresu biologii, fizyki, inżynierii czy też technik laboratoryjnych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG – http://pg.edu.pl/biblioteka-pg.

Nowa kolekcja czasopism Science & Technology

W styczniu 2020 r. Biblioteka PG zakupiła dostęp do kolekcji ST (Science & Technology) wydawnictwa Taylor & Francis, która zawiera 534 czasopisma. Zakres tematyczny kolekcji:

  • chemia (70 czasopism),
  • inżynieria i technologie informatyczne (195 czasopism),
  • nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi (204 czasopisma),
  • matematyka i statystyka (54 czasopisma),
  • fizyka (48 czasopism), sport i medycyna (13 czasopism).

Dostęp do bazy jest możliwy zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN – http://www.tandfonline.com.taylor-francis.han.bg.pg.edu.pl/.

Szkolenie z hurtowni danych w zakresie controllingu

W Centrum Usług Informatycznych trwa rozwój hurtowni danych, czyli zaawansowanego systemu raportowania i analiz. W związku z tym CUI zaprasza na szkolenie z obsługi systemu z zakresu controllingu. Podczas szkolenia uczestnicy sporządzą raporty dotyczące prowadzonych projektów i zadań w zakresie budżetów oraz zrealizowanych wydatków i przychodów. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną rzeczywiste dane finansowe.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla służb finansowych zaangażowanych w rozliczanie projektów. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail helpdesk@pg.edu.pl.

Szkolenie z programów Lectora i ClickMeeting

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu Zintengrowany Program Rozwoju PG:

  • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
  • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Zakup nowych pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych autorów

Biuro Projektu Zintegrowany Rozwój Politechniki Gdańskiej informuje, że przy współpracy z Biblioteką PG zakupiono 248 pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych o wartości ponad 62 tys. złotych. Poszczególne pozycje zostały wytypowane przez wydziały biorące udział w projekcie w ramach przeprowadzonych uprzednio konsultacji. Książki zostały przekazane do zasobów Biblioteki PG i udostępnione do swobodnego korzystania.

Pełny wykaz zakupionych tytułów znajduje się na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/aktualnosci.

Uczelnia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej". Dofinansowanie projektu z UE wynosi 28 905 073,51 zł.

Zgłoszenia do programu tutoringu dla nauczycieli akademickich

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG zaprasza wykładowców prowadzących zajęcia dla obcokrajowców, do udziału w programie tutoringu.

Program „Tutoring dla nauczycieli akademickich” jest skierowany do wykładowców – pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów prowadzących zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jego celem jest rozwój kompetencji międzykulturowych nauczycieli akademickich w obszarze prowadzenia dydaktyki w grupach ze studentami obcokrajowcami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie DMWA https://pg.edu.pl/international/ w Aktualnościach.

Kalendarium

18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.