Nr 14/17 listopada 2016

Z życia uczelni

Budżet obywatelski Politechniki Gdańskiej

Od 16.11.2016 r. trwa nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Propozycje można składać do 27.11.2016 r. do godz. 24.00 za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza - adres strony internetowej: http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Zachęcamy do wypełniania wniosków.

Nagrody Dziekana WFTiMS za działalność naukową

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej prof. Wojciech Sadowski przyznał nagrody pracownikom Wydziału za osiągnięcia w działalności naukowej i szczególną aktywność publikacyjną w zakresie nauk fizycznych i matematycznych w roku 2015. Nagrody zostały wręczone 5.11.2016 r. podczas Święta Wydziału FTiMS.
W zakresie nauk fizycznych nagrody Dziekana WFTiMS otrzymali:
• dr inż. Jakub Karczewski
• prof. dr hab. inż. Maria Gazda
• prof. dr hab. Paweł Horodecki
• dr Jan Franz
• dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG.
W zakresie nauk matematycznych nagrody Dziekana WFTiMS otrzymali:
• dr inż. Jakub Maksymiuk
• dr hab. Joanna Janczewska
• dr Agnieszka Bartłomiejczyk
• dr inż. Małgorzata Pułka
• mgr inż. Maciej Starostka.

Święto Wydziału FTiMS

Uroczystości związane z 32. rocznicą utworzenia WFTiMS oraz 71. rocznicą wygłoszenia pierwszego w powojennej historii PG wykładu przez prof. I. Adamczewskiego, odbyły się 5.11.2016 r. Początek obchodów miał miejsce przy grobie prof. Adamczewskiego, gdzie kwiaty złożyli przedstawiciele władz Wydziału oraz syn prof. Adamczewskiego, Krzysztof. Podczas uroczystości władze uczelni reprezentował prof. H. Krawczyk, rektor PG ubiegłej kadencji. Za szczególny wkład w popularyzowanie fizyki Medal im. prof. Adamczewskiego otrzymał dr inż. M. Chmielewski. Odznaczenie wręczył Prezes GOPTF, prof. J. Rybicki. W corocznym rankingu TOP-5 FM, dziekan WFTiMS, prof. W. Sadowski, uhonorował specjalnymi wyróżnieniami najaktywniejszych fizyków i matematyków. Absolwentom WFTiMS z roku akademickiego 2015/2016 (428 studentom) wręczono dyplomy. Uroczystość uświetnił wykład dr. hab. W. Słomczyńskiego z IM UJ, pt. Kompromis jagielloński – funkcje boolowskie, magiczny próg i centralne twierdzenie graniczne.

Zjazd absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii

19.11.2016 r. na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym PG spotkają się absolwenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Gościem tegorocznego Zjazdu będzie Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny i bloger (http://samcik.blox.pl/html), a o oprawę muzyczną wieczoru zadba kwartet klarnetowy Mazel Tov. Przed wieczornym spotkaniem absolwenci będą mogli wziąć udział również w zwiedzaniu Politechniki z przewodnikiem oraz ciekawych grupach dyskusyjnych, które będą okazją do spotkania nie tylko z kolegami ze studiów, ale i z ulubionymi wykładowcami.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Wydział Zarządzania i Ekonomii po raz kolejny dołączył to tej globalnej inicjatywy. Między 14 a 18.11.2016 r. studenci będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach: projekcjach filmowych, konsultacjach i warsztatach z przedstawicielami partnerskich firm i instytucji (Invest in Pomerania, Urząd Pracy, Inkubatory Przedsiębiorczości), a także w spotkaniu z absolwentami, którzy prowadzą własny biznes.

Internetowe Rewolucje na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

22.11.2016 r. na WZiE odbędzie się spotkanie w ramach projektu Internetowe Rewolucje Google. Będzie to nie tylko szansa na poznanie aktualnych trendów w branży online, ale i możliwość poznania perspektyw rozwoju kariery w marketingu internetowym. Zaproszeni goście, którzy wykorzystują Internet do promowania własnych projektów i rozwoju własnego biznesu, podzielą się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami.
Szczegóły oraz formularz zapisów dostępne na stronie https://events.withgoogle.com/internetowe-rewolucje-spotkania/.

Wydział Mechaniczny współpracuje z firmą BIBUS MENOS

27.06.2016 r. Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i badań w obszarze inżynierii mechanicznej z firmą Bibus Menos Sp. z o.o. z Gdańska.
Zważywszy, że Wydział Mechaniczny i Bibus Menos są zainteresowane wymianą doświadczeń, wiedzy i potencjału oraz wykorzystania wyników badań w szeroko pojętej mechanice i mechatronice, obie strony postanowiły, że będą współpracować w zakresie umożliwienia studentom oraz doktorantom odbywania praktyk w celu zapoznania z wiedzą z zakresu działalności firmy oraz współpracy w realizacji inżynierskich i magisterskich projektów dyplomowych oraz prac doktorskich. Strony zadeklarowały również wolę wspólnego przygotowywania wniosków i występowania o środki na realizację projektów badawczych.
Do kontaktów związanych z realizacją porozumienia PG wyznaczyła prof. Edmunda Wittbrodta, natomiast firma Bibus Menos Adama Gotartowskiego – dyrektora ds. IT i rozwoju.

Dyrektor CSA w Komisji ds. Wychowania Fizycznego przy ZG AZS

Krzysztof Kaszuba – dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG został powołany w skład Komisji ds. Wychowania Fizycznego przy Zarządzie Głównym Akademickiego Związku Sportowego. Zarząd Główny AZS od wielu lat wspiera działalność na rzecz kultury fizycznej w polskich szkołach wyższych.

Rozwój innowacji drogowych, czyli seminarium GAMBIT

Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT odbędzie się w dniach 17–18 listopada na Politechnice Gdańskiej. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium będą zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. "Rozwój Innowacji Drogowych (RID)". Program wydarzenia znajduje się internetowej: www.seminariumgambit.pl.

Nauka

Nabór w ramach POIR 4.4

W dniach 15.11.2016–15.01.2017 trwa nabór do programów:
• TEAM-TECH – rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, w realizowaniu usług badawczych, obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/;
• TEAM – rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w innowacyjnych obszarach; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/;
• TEAM-TECH Core Facility – finansowanie prac B+R mających na celu opracowanie lub rozwój określonej usługi badawczej, zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw lub innych odbiorców; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

Nabór w ramach POPC 2.3.1

Do 10.01.2017 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie PO Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Instytucja organizująca konkurs – Centrum Projektów Polska Cyfrowa; https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/. Osoba do kontaktu: Anna Frej, Dział Projektów.

Komunikaty

Szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniach 30.11.16 r. (środa) i 1.12.2016 r. (czwartek) na Politechnice Gdańskiej odbędzie się szkolenie dla pracowników dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które poprowadzi ekspert zewnętrzny.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób nadzorujących zamówienia publiczne oraz osób, które w zakresie obowiązków mają przygotowywanie lub przeprowadzenie zamówień publicznych. Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych, tel. 58 347 24 00.

Bądź eko! Politechnika Gdańska segreguje odpady

Dbanie o przyrodę zaczyna się od wyrzucenia papierka do odpowiedniego pojemnika. W trosce o środowisko Politechnika Gdańska wprowadza więc nowy system sortowania odpadów. Sposób podziału odpadów jest taki sam jak w całym mieście Gdańsku. Dzielimy je na trzy grupy: suche, mokre i szkło. Aby ułatwić prawidłową segregację, na politechnice pojawią się odpowiednio oznaczone pojemniki. Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od grudnia. Dodatkowe informację dotyczące selektywnej zbiórki odpadów: http://pg.edu.pl/dzial-gospodarczy/badz-eko-

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na WFTiMS

mgr inż. Justyny Szostak pt. "Photovoltaic phenomena in devices with perfluorozincphthalocyanine layer" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Godlewskiego odbędzie się w dniu 18.11.2016 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali Rady Wydziału (2/07 Centrum Nanotechnologii A).

Choinka noworoczna i paczki dla dzieci

Dział Osobowy przypomina, że 24.11.2016 r. (czwartek) upływa termin składania wniosków dot. choinki noworocznej i paczek dla dzieci. Komunikat dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.gda.pl.

Kalendarium

22 listopada 14.15–15.17

Spotkanie wyjaśniające awans na stanowisko prof. nadzw.

W związku ze zmianą zasad zatrudniania na stanowiskach prof.: zwyczajnego, nadzwyczajnego i wizytującego odbędzie się spotkanie wyjaśniające kwestie awansów na stanowisko prof. nadzwyczajnego. Godz.14:15, Aula GG.
22 listopada 09.00–11.00

Korzystanie z zasobów Komputerów Dużej Mocy CI TASK

Wymagany laptop z możliwością połączenia z siecią WiFi oraz zainstalowany dowolny system operacyjny, z klientem SSH. Więcej informacji o szkoleniu podano na stronie http://task.gda.pl/ Godz. 9:00, CI TASK.
24 listopada 10.00–15.00

IV Dzień Strefy 0na Wydziale Mechanicznym

Biuro Karier zaprasza na wydarzenie, podczas którego studenci i absolwenci PG będą mogli poznać czołowych firm działających w PSSE. Więcej informacji – http://pg.edu.pl/biuro-karier/najblizsze-wydarzenia, godz. 10.00.
8 grudnia 00.00–00.00

Konferencja Programu Polska-Rosja

Konferencja w Gdańsku: Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020 oraz Program Współpracy Transgranicznej PWT LITWA-POLSKA-ROSJA 2007–2013. Więcej szczegółów na stronie http://www.lt-pl-ru.eu/pl,news,358.