Nr 139/19 grudnia 2019

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

pełnych ciepła, spokoju i odpoczynku Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym w nadchodzącym 2020 roku życzą

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę

Współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym będzie jeszcze bardziej intensywna, a naukowcy obydwu uczelni będą wspólnie pracować nad podniesieniem jakości swoich badań i projektów, a także nad inicjowaniem nowych pól współpracy – takie wnioski płyną z seminarium, które odbyło się 16.12.2019 r. w laboratorium innowacji Linte^2 na Politechnice Gdańskiej.

Seminarium naukowców PG i GUMedu było ukierunkowane przede wszystkim na zbadanie potrzeb i możliwości obydwu uczelni w obszarach naukowych łączących rozwiązania technologiczne z medycyną. Było także okazją do zarysowania nowych obszarów współpracy pomiędzy naukowcami i omówienia efektów wspólnych działań podejmowanych w przeszłości.

Władze naszej uczelni reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor PG ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Z kolei GUMed reprezentowali m.in. prof. Janusz Siebert, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Naukowcy reprezentujący różne wydziały PG i GUMedu mogli też w szerokim gronie zobaczyć projekty i badania nad którymi pracują inni, co ma posłużyć jeszcze większej integracji i zacieśnieniu współpracy pomiędzy jedynymi uczelniami z Trójmiasta, które w niedawnym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymały statusy „uczelni badawczych”.

Możliwości kooperacji pomiędzy naszymi uczelniami są olbrzymie – mówił po zakończeniu seminarium prof. Janusz Nieznański, prorektor PG. – Wystąpienia i prezentacje przedstawione przez naukowców robiły ogromne wrażenie i pokazały, jak duży potencjał drzemie w naszym partnerstwie. Dzisiejsze seminarium to kolejny element w budowie zintegrowanej współpracy pomiędzy PG a GUMedem, wkrótce czekają nas kolejne spotkania i dużo wspólnej, efektywnej pracy – dodał.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie Politechniki Gdańskiej w Aktualnościach.

Rektorzy Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego w programie TVP 3 „Forum Gospodarcze”

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej wraz z prof. Jerzym Gwizdałą, rektorem UG oraz prof. Marcinem Gruchałą, rektorem GUMed, gościli w studiu „Forum Gospodarczego”, by porozmawiać o udziale w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i planach rozwoju gdańskich uczelni dzięki dodatkowym funduszom.

Prowadzący pogram, redaktor Piotr Świąc podkreślił, że fakt iż trzy uczelnie z Gdańska znalazły się wśród dwudziestki najlepszych w kraju, w tym dwie z tytułem uczelni badawczej, to sytuacja niecodzienna, która do tej pory na Pomorzu nie miała miejsca.

Przez ostatnie kilkanaście lat wykonaliśmy wielką pracę. Politechnika jest drugą uczelnią w kraju i pierwszą uczelnią techniczną w Polsce. Pomorze w rankingach zostawało trochę z boku, a teraz jest w czołówce – podkreślał prof. Krzysztof Wilde. – To wielki sukces, ale jednocześnie wyzwanie.

O tym sukcesie zadecydował rozwój nauki w naszym regionie. Pomorze, a w szczególności Gdańsk stał się bardzo mocnym ośrodkiem akademickim i badawczym dzięki współpracy między kluczowymi uczelniami, które reprezentujemy. Bez tej współpracy wiele projektów naukowych i edukacyjnych nie byłoby możliwych – mówił prof. Marcin Gruchała.

Dodatkowe środki na rozwój badań i dydaktyki oraz coraz ściślejsza współpraca wiodących uczelni pomogą podnieść atrakcyjność Gdańska jako ośrodka akademickiego i badawczego. Rektorzy podkreślali, że kooperacja, wspólne projekty, a nawet federalizacja uczelni ułatwią promocję regionu nie tylko w polskim środowisku akademickim, ale również za granicą.

Dyskusja dotyczyła też planów wydatkowania w najbliższych siedmiu latach dodatkowych funduszy przyznanych wszystkim trzem uczelniom. Profesor K. Wilde mówił o powstaniu czterech nowych centrów badawczych na Politechnice Gdańskiej. Celem Uniwersytetu Gdańskiego jest przygotowanie się do kolejnej edycji konkursu, tak by uczelnia weszła do pierwszej dziesiątki, otrzymując tytuł uczelni badawczej (obecnie jest na 13 miejscu). Wszystkie trzy uczelnie zmierzają do zwiększenia aktywności naukowej i przyciągnięcia najlepszych studentów i doktorantów, by wybierali gdańskie uczelnie.

Rozmowę można obejrzeć na stronie TVP Gdańsk.

Dostępna jest również relacja filmowa z inauguracji projektu IDUB na Politechnice Gdańskiej. 

UI GreenMetric World University Rankings

W tegorocznej edycji rankingu UI GreenMetric World University Rankings badającego stan uczelni pod kątem zrównoważonego rozwoju i ekologii Politechnika Gdańska odnotowała wzrost w klasyfikacji światowej zajmując 247 miejsce wśród 780 uczelni, natomiast w klasyfikacji krajowej utrzymała II miejsce. 

W 2019 roku w rankingu GreenMetric uwzględniono 4 uczelnie z Polski.

Jaskółki Przedsiębiorczości 2019 – najlepsze studenckie pomysły na biznes

Aplikacja dla osób z alergiami skórnymi, kompletny asystent systemów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, narzędzie do analizowania zachowań użytkowników na stronach internetowych – te projekty okazały się najlepsze w czternastej edycji konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości na najlepszy pomysł na biznes studentów oraz doktorantów PG. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu były Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG,  spółka celowa Excento oraz Politechniczny Klub Biznesu PKB+ przy Stowarzyszeniu Absolwentów. Politechniczny Klub Biznesu PKB+ był również fundatorem nagród za zajęcie II i III miejsca.

Konkurs odbył się pod patronatem prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG. Partnerzy konkursu to Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Umiędzynarodowienie

Pierwszy Pomorski Staff Week

Ponad 20 przedstawicieli biur współpracy międzynarodowej z 15 europejskich uczelni wyższych wzięło udział w pierwszym Pomorskim Staff Weeku współorganizowanym przez Politechnikę Gdańską w dn. 2–6.12.2019 r.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni technicznych, medycznych i artystycznych z Francji, Gruzji, Niemiec, Litwy, Holandii, Czech, Finlandii, Irlandii, Turcji, Kazachstanu oraz Ukrainy. Pracownicy biur międzynarodowej współpracy akademickiej (International Relations Office – IRO) przyjechali do Gdańska na zaproszenie Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Morskiego oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego. Z zaproszonymi gośćmi spotkali się również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Agencji Rozwoju Pomorza oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

W trakcie pięciodniowego spotkania, którego hasłem przewodnim było „University – City – Region Cooperation (UNI-REGIO-CITY PARTNERSHIP)” uczestnicy wzięli udział w licznych prezentacjach oraz warsztatach, grze miejskiej oraz koncercie kolęd. Ponadto zwiedzili Trójmiasto, w tym m.in. Park Oliwski i Europejskie Centrum Solidarności.

Relację zdjęciową z wydarzenia można obejrzeć na stronie DMWA https://pg.edu.pl/international/galeria.

Muzyczne International Christmas Tree

Dnia 11.12.2019 r. na Dziedzińcu Heweliusza odbyło się coroczne spotkanie świąteczne dla studentów zagranicznych organizowane przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG. Studenci zagraniczni oraz pracownicy PG zajmujący się obsługą obcokrajowców zostali powitani przez prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Janusza Nieznańskiego oraz pełniącą obowiązki kierownika Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Marię Doerffer.

Podczas uroczystości studenci wysłuchali kolędy „Cicha noc” zaśpiewanej w trzech językach przez Olę Grace Bataresh z Jordanii. Świąteczne utwory zaśpiewali też studenci Politechniki Gdańskiej i gościnnie studenci z Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjął także Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, który wykonał polskie pieśni bożonarodzeniowe. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach oraz otrzymać podarek od św. Mikołaja.

Film i zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na profilu DMWA na Facebooku.

Spotkanie nie odbyłoby się bez życzliwego wsparcia Działu Gospodarczego i Sekcji Multimediów, a także studentów z Erasmus Student Network Gdańsk (ESN Gdańsk).

Komunikaty

Kalendarze na 2020 rok już w sklepie z upominkami PG

W sklepie z upominkami Politechniki Gdańskiej dostępne są już kalendarze na 2020 r.:

  • książkowe z fotografiami ukazującymi piękno pór roku na kampusie (25 zł),
  • kieszonkowe (15 zł),
  • ścienne jednodzielne z kalendariami (10 zł).

Zapraszamy do sklepu z upominkami PG [budynek nr 2 na mapie kampusu] od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Uwaga! Ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną sklep stacjonarny czynny będzie do 23.12.2019 r. włącznie. Klientów zapraszamy ponownie od 7.01.2020 r. Zamówienia na artykuły promocyjne składane w sklepie internetowym od 23.12.2019, będą realizowane od 7.01.2020 r.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że kolejny numer biuletynu, ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną, ukaże się 9 stycznia 2020 r.

Kalendarium

18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.