Nr 135/21 listopada 2019

Z życia uczelni

Milion złotych na promocję publikacji autorstwa naukowców Politechniki Gdańskiej

Decyzją prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zyskali nową możliwość prezentowania efektów swoich badań i projektów w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych na całym świecie. Na publikacje i tłumaczenia artykułów przeznaczony będzie dodatkowy 1 mln złotych z nowego, uczelnianego programu„Publikacje 2020”.

 – Nasi pracownicy naukowi są autorami tak ciekawych projektów i badań, że zadaniem uczelni jest zapewnić im odpowiednią ekspozycję – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – W związku z tym, podjąłem decyzję o przeznaczeniu dodatkowego budżetu na publikację ich artykułów w najlepszych, znanych na całym świecie wydawnictwach naukowych. Taka forma promocji pozwoli nam też na uzyskanie jeszcze lepszej pozycji w kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni, która zostanie przeprowadzona w roku 2021.

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze?

Fundusz w wysokości 1 mln zł będzie przeznaczony na sfinansowanie:

 • korekty językowej (tzw. „proofreadingu”) manuskryptów przygotowanych do opublikowania w czasopismach z tzw. listy ministerialnej (aktualna lista TUTAJ)
 • obligatoryjnych opłat wydawniczych (np. tzw. Article Processing Charges – APC w czasopismach typu Open Access) dla artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z listy ministerialnej i monografii w wybranych wydawnictwach

Z dofinansowania będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy naukowi PG. Nowy fundusz został już przekazany do dyspozycji dziekanów poszczególnych wydziałów (szczegóły TUTAJ).

Jak zdobyć dofinansowanie?

Uzyskanie dofinansowania w ramach funduszu będzie możliwe poprzez złożenie odpowiedniego wniosku (wniosek o finansowanie opłaty wydawniczej, wniosek o finansowanie korekty językowej) do dziekana swojego wydziału. Pismo musi zawierać m.in. informację o tym, o który z powyższych instrumentów finansowania stara się naukowiec PG.

– Liczę, że pula pieniędzy będzie rozdysponowana w całości i przełoży się na jeszcze większą rozpoznawalność dokonań naszych naukowców, a co za tym idzie także naszej uczelni – podkreśla rektor Krzysztof Wilde. – Dodatkowy fundusz wpisuje się w naszą strategię długofalowego rozwoju i pozwoli na jeszcze bardziej efektywne działania w ramach uzyskanego niedawno przez Politechnikę Gdańską statusu „uczelni badawczej”. 

University World News o przełomowym momencie w polskiej nauce

To przełomowy moment w finansowaniu i zarządzaniu polskimi uczelniami – podkreślają w artykule na portalu University World News Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i wiceprezes IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence oraz Kazimierz Bilanow z fundacji „Perspektywy” w nawiązaniu do wyników pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Politechnika Gdańska zajęła w konkursie IDUB drugie miejsce w kraju i pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych [więcej – tutaj].

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Nauka

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym

 

Dnia 15.11.2019 r. o godz. 11.15 w sali 303 gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Konopki. Tytuł rozprawy: „Wpływ temperatury i wilgotności medium suszącego na jakość drewna sosnowego po suszeniu i energochłonność procesu". Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz. Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski. Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Barański, adiunkt.

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

Od 2019 r. do wszystkich wniosków konkursowych składanych w Narodowym Centrum Nauki wymagane jest dołączenie Planu Zarządzania Danymi. W związku z tym Centrum Kompetencji Otwartej Nauki umieściło na stronie https://pg.edu.pl/openscience/do-pobrania istotne informacje, które mają na celu pomóc naukowcom w jego uzupełnieniu.

Wszystkie Plany Zarządzania Danymi do wniosków NCN przygotowane przez pracowników Politechniki Gdańskiej muszą przed złożeniem zostać zatwierdzone przez Centrum Kompetencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji bądź ustalenia terminu konsultacji należy skontaktować się z Centrum poprzez adres open-data@pg.edu.pl bądź z kierowniczką Centrum, mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską magdalena.szuflita@pg.edu.pl

Seed Money – drugi nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

 • Seed Money to fundusze zapewniane przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego w celu wsparcia przygotowania projektów zgodnych z planem działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki wsparciu Seed Money projekty można przygotować do dowolnego źródła finansowania dostępnego w regionie.
 • Nabór wniosków trwa do 9.12.2019 r. (poniedziałek).
 • Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 2.12.2019 r. (poniedziałek)
 • Więcej informacji na stronie.
 • Osoba do kontaktu: Patryk Żyła, Dział Projektów.

Nabór na projekty typu Extension stage w ramach Interreg Baltic Sea Region

 • Extension stage jest instrumentem w programie, który wspiera regularne projekty zakończone sukcesem, aby wykorzystać ich wyniki i partnerstwa. Daje to możliwość sfinalizowania regularnych projektów w celu uzyskania dodatkowego finansowania na realizację określonych działań w celu lepszego wykorzystania wyników regularnych projektów.
 • Nabór wniosków trwa do 27.02.2020 r. (czwartek).
 • Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 20.02.2020 r. (czwartek).
 • Więcej informacji na  stronie.
 • Osoba do kontaktu: Patryk Żyła, Dział Projektów.

Komercjalizacja i innowacje

Inicjatywa Porozumienia Spółek Celowych – współpraca naukowców z PAH

W czerwcu br. Porozumienie Spółek Celowych (grupa 30 uczelnianych spółek zajmujących się transferem wiedzy) podjęło rozmowy o współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Podstawą do rozmów było przekonanie, że są na naszych uczelniach naukowcy, którzy chcieliby wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem działania humanitarne i rozwojowe podejmowane przez PAH (https://www.pah.org.pl/).

W toku rozmów o możliwych formach współpracy, powstała agenda badawcza, definiująca najważniejsze na dziś potrzeby wsparcia PAH. Poniżej link do dokumentu z opisem pierwszych 6 wyzwań (z czasem ich liczba wzrośnie):

https://docs.google.com/document/d/1dnrYqZ4t-XDvfTpX7dzFQzuvBiDqNdxna4L71r44jQo/edit?usp=sharing

Osoby zainteresowane współpracą na linii naukowcy-PAH, proszone są o kontakt pod adresem: pah@psc.edu.pl

Komunikaty

Konferencja z okazji dwulecia działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza środowisko naukowe do udziału w konferencji "Internationability of Polish Science and Higher Education" organizowanej z okazji dwulecia działalności NAWA. 

Wśród tematów, które zostaną podjęte w trakcie konferencji, znalazły się m.in.:

 • współpraca ponad granicami – sesja pokazująca pary uznanych badaczy i przedstawicieli uczelni polskich oraz ich zagranicznych partnerów,
 • światowa społeczność naukowa w polskich laboratoriach - sesja przybliżająca przykłady dobrych praktyk,
 • międzynarodowa promocja nauki – sesja poświęcona celom i barierom promowania osiągnięć naukowych,
 • wymiana dobrych praktyk, praktyka dobrych wymian – sesja pozwalająca porównać doświadczenia działających w różnych krajach europejskich instytucji, zajmujących się promocją szkolnictwa wyższego i nauki. 

Szczegółowy program konferencji, lista panelistów oraz formularz rejestracyjny są dostępne pod linkiem: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-rejestracji-na-konferencje-z-okazji-dwulecia-nawa

Spotkanie nt. projektów Partnerstw Strategicznych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na spotkanie mające na celu przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjenta programu wynikające z doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektu. 

Do kogo skierowane są spotkania?

 • do pracowników dydaktycznych wszystkich dyscyplin naukowych, zamierzających realizować projekty międzynarodowe,
 • do nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
 • do pracowników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności zarządzania projektami,
 • do pracowników, którzy chcą rozwijać siebie i studentów,
 • do pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, którzy chcą lepiej poznać Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego.

Terminy i miejsca spotkań

Udział w spotkaniach jest bezpłatny (organizator nie pokrywa kosztów noclegu i przejazdów). Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. 

Dostęp testowy do bazy Embase

Embase to wszechstronna i wielozadaniowa aktualna baza danych biomedycznych, skupiająca się na farmakologii, toksykologii, kardiologii, onkologii oraz pozostałych naukach farmaceutycznych i badaniach klinicznych. Baza Embase indeksuje międzynarodową literaturę biomedyczną od 1947 r. do dnia dzisiejszego.

Dostęp testowy trwa do 13 grudnia i jest możliwy zarówno z komputerów w sieci PG jak i zdalnie poprzez system HAN.

Wejście do bazy http://han.bg.pg.edu.pl/han/embase/

Odbiór certyfikatów z kursu „Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi”

Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w tegorocznej edycji kursu dotyczącego bezpieczeństwa posługiwania się gazami technicznymi można odebrać w czwartek 28 listopada w godz. 11.00-13.00 w pokoju 34 budynku A Wydziału Chemicznego. Wszelkie informacje uzyskać można pod nr tel. (58) 3472835 lub mailowo:  Lukasz.Katlewicz@pg.edu.pl

Zabawa karnawałowa i paczki noworoczne

Dział Osobowy informuje, że 27 listopada upływa termin składania wniosków dot. zabawy karnawałowej i paczek dla dzieci. Komunikat dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.edu.pl.

Kalendarium

18 listopada–2 grudnia
https://arch.pg.edu.pl/

100-lecie niemieckiej szkoły architektury "Bauhaus". Wystawa

Koło Naukowe Hulaj Urban Squad zaprasza do obejrzenia wystawy "BAUHAUS 1919-2019" w dniach 18 listopada - 2 grudnia 2019 na holu przed Biblioteką Główną.
20 listopada–23 listopada
https://www.facebook.com/BiuroKarierPG/

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na PG

Biuro Karier, ARP S.A., SSPG oraz Wydawca karty Euro 26 zapraszają studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości na PG.
21 listopada 10.00–14.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia

Plan zarządzania danymi, Open Access w projektach badawczych

Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych zasad dotyczących Open Access i Open Research Data w Programie Horyzont 2020.
21 listopada 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Dobrze jest... być sobą. Spotkanie z Bovską

Zapraszamy na spotkanie z Bovską - wokalistką, autorką albumów Kaktus, Pysk oraz Kęsy.
21 listopada 18.00–19.30

XXVIII Wieczór z Ekonomią

Gościem prof. Piotra Dominiaka będzie prof. Przemysław Hensel z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł wystąpienia: „Badania replikacyjne w naukach społecznych.” . Miejsce spotkania - sala 110/111 WZiE PG
26 listopada 17.05–19.00
https://eti.pg.edu.pl/forum_electronicum

Forum Electronicum

Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.
2 grudnia 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Anatomia fake news - spotkanie z blogerami Crazy Nauka

Spotkanie w ramach cyklu #CiekawiNauki. Gośćmi będą Aleksandra i Piotr Stanisławscy, twórcy największego w Polsce bloga popularnonaukowego Crazy Nauka.