Nr 133/7 listopada 2019

Z życia uczelni

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, głównym gościem audycji Radia Gdańsk

W poniedziałkowy poranek gościem porannej audycji Radia Gdańsk pt. Gość Dnia był prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. W rozmowie prowadzonej przez red. Artura Kiełbasińskiego rektor opowiadał m.in. o uzyskanym w ub. tygodniu przez Politechnikę Gdańską statusie uczelni badawczej, a także o współpracy uczelni z biznesem.

Status uczelni badawczej uzyskany przez Politechnikę Gdańską w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to nie tylko prestiż dla całej społeczności akademickiej, ale też nowe możliwości badawcze i dydaktyczne dla uczelni. W audycji Radia Gdańsk opowiadał o tym rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

– Uzyskanie nagrody to jedno. Czeka nas teraz dynamiczny okres, w którym będziemy dostosowywać Politechnikę Gdańską do tego, jak działają inne uczelnie badawcze na świecie – mówił prof. Krzysztof Wilde, komentując wyniki konkursu MNiSW, w którym Politechnika Gdańska zajęła 2. miejsce w Polsce. – Ale to nie wszystko. Naszym zadaniem jest przekonać całą Polskę, że Gdańsk jest dziś naprawdę silnym ośrodkiem naukowym. Mamy teraz możliwość, żeby wypromować miasto i nasz ośrodek akademicki.

Prowadzący audycję zapytał też rektora PG, w jaki sposób uzyskanie statusu uczelni badawczej może przełożyć się na zainteresowanie uczelnią ze strony studentów i pracowników naukowych, a także jak struktura akademicka Politechniki Gdańskiej może wyglądać w najbliższych latach.

– Obecnie wszystko przesuwa się w kierunku jakości naukowej. Wysoka liczba studentów jest nadal ważna dla uczelni, ale już nie najważniejsza – mówił prof. Krzysztof Wilde. – Chcąc osiągnąć światowy poziom i rozwijać się jako uczelnia badawcza, potrzebujemy przede wszystkim najlepszych studentów magisterskich i doktoranckich, i to nie tylko z Polski, ale też z innych krajów: europejskich, ale też z Chin lub Indii. Ważne jest też, żeby Politechnika specjalizowała się w wybranych obszarach badawczych i stawała się jeszcze mocniejsza w tych dziedzinach, w których już teraz jest mocna.

Prowadzący rozmawiał też z rektorem PG o relacjach uczelni z biznesem i o tym jak sprawić, by polski przemysł jeszcze mocniej inwestował w rozwiązania wypracowywane wspólnie ze środowiskiem naukowym PG.

– Coraz więcej projektów podejmowanych przez Politechnikę Gdańską bazuje na tym, że pracujemy nad rozwiązaniami dedykowanymi potrzebom poszczególnych firm i instytucji.To już się dzieje i myślę, że ten proces i współpraca z biznesem jeszcze przyspieszą – podsumował prof. Krzysztof Wilde.

Rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej

Rzecznikiem prasowym Politechniki Gdańskiej od 1 listopada został Maciej Dzwonnik, były dziennikarz gospodarczy "Gazety Wyborczej". - Praca dla tak dużego i ważnego ośrodka akademickiego, który w dodatku został wyróżniony przez MNiSW otrzymaniem statusu "uczelni badawczej", to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie – mówi rzecznik.

Rzecznik rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej wraz z początkiem listopada. Wcześniej przez wiele lat pracował jako dziennikarz gospodarczy i redaktor prowadzący "Gazety Wyborczej" w Trójmieście. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W swoich publikacjach specjalizował się w tematyce inwestycyjnej, opisywał zagadnienia z zakresu rynku nieruchomości, inwestycji infrastrukturalnych, urbanistyki, transportu lotniczego i kolejowego, a także branży morskiej. Gościł również na łamach innych ogólnokrajowych czasopism (m.in. "Puls Biznesu", "Builder"), a także występował jako ekspert w audycjach radiowych.

Podczas pracy w redakcji wielokrotnie współorganizował i prowadził debaty oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i władz samorządowych, które dotyczyły rynku nieruchomości, a także zagadnień legislacyjnych i urbanistycznych (m.in. na kongresie Instytutu Metropolitalnego). Cyklicznie moderował też debaty na odbywających się w Gdańsku i Gdyni festiwalach architektury i designu Open House.

Rzecznik będzie odpowiadać m.in. za rozwój polityki informacyjnej Politechniki Gdańskiej, ścisłą współpracę z dziennikarzami oraz reprezentowanie uczelni w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Będzie też pracować nad rozwojem komunikacji wewnętrznej PG, a także nad promocją wybitnych naukowców i zespołów badawczych PG oraz ich osiągnięć.

Do jego zadań będzie należało też wsparcie pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej w zakresie kontaktów z mediami oraz prowadzenie konferencji prasowych, debat, briefingów i innych wydarzeń akademickich o charakterze wizerunkowym.

- Praca dla tak dużego i ważnego w skali całej Polski ośrodka akademickiego, który w dodatku został kilka dni temu wyróżniony otrzymaniem statusu "uczelni badawczej" w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie - mówi rzecznik PG. - Będę chciał przyczynić się swoimi umiejętnościami do jak najlepszej promocji Politechniki nie tylko w Trójmieście, ale w całej Polsce - dodaje. 

Bazylika pw. Św. Mikołaja w Gdańsku. Eksperci przedstawili wyniki prac i rekomendacje

Członkowie zespołu, który opracowuje ekspertyzę stanu technicznego Bazyliki pw. Św. Mikołaja w Gdańsku, przedstawili na Politechnice Gdańskiej wyniki swoich dotychczasowych prac. Zaprezentowano także wstępne wnioski z nich płynące oraz rekomendacje do dalszych działań ratunkowych tego cennego zabytku.

W spotkaniu w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej uczestniczyli: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG,  Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz pozostali członkowie zespołu, przedstawiciele o. Dominikanów, w tym przeor o. Michał Osek, przedstawiciele władz miasta z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz i wiceprezydentem Alanem Aleksandrowiczem, Igor Strzok, wojewódzki konserwator zabytków i Grzegorz Sulikowski, miejski konserwator zabytków oraz radni gdańskiej rady miasta.

Więcej informacji na stronie uczelni w Aktualnościach.

Nauka

Awanse

HABILITACJE:
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryno-technicznych:
dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk (WEiA)
dr hab. inż. Jacek Horiszny (WEiA)
dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz (WEiA)
dr hab. inż. Piotr Jaskuła (WILiŚ)
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych:
dr hab. inż. Anna M. Lis (WZiE)
dr hab. inż. Małgorzata Zięba (WZiE)
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. inż. Piotr Bruździak (WCh)
dr hab. inż. Michał Strankowski (WCh)
STANOWISKA 
Stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr inż. Sławomir Kozieł (WETI)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego 
dr hab. inż. Piotr Borowiecki (WETI)
dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk (WEiA)
dr hab. inż. Jacek Horiszny (WEiA)

Konkurs IdeaLab na projekty polsko-norweskie – zaproszenie do składania wniosków

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach NPRH

Przypomnienie o konkursie POLNOR 2019 na projekty polsko-norweskie

Politechnika Otwarta

Muzyczne rozważania nad przemijaniem – koncert In memoriam

Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz uznani soliści wykonają koncert In memoriam. Wydarzenie, które wpisuje się w okres zaduszek, odbędzie się 8.11.2019 r. o godz. 19.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Wstęp wolny.

Koncertem chcemy uczcić pamięć wszystkich tych, którzy odeszli, a byli związani z Politechniką Gdańską. Pragniemy też przywołać pamięć zmarłego w tym roku Rektora Jacka Namieśnika. Na okazjonalny koncert zapraszamy społeczność Politechniki Gdańskiej, jej przyjaciół i wszystkich pasjonatów muzyki – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

W repertuarze koncertu znalazło się „Requiem” W.A. Mozarta, które wykonają uznani soliści: Anna Fabrello (sopran), Ewa Marciniec (alt), Ryszard Minkiewicz (tenor), Piotr Lempa (bas), a także Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Dyrygent: Mariusz Mróz.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

  • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
  • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję do obsługi oprogramowania oraz imienny certyfikat uczestnika szkolenia.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenia dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów NCN

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe w ramach konkursów NCN: OPUS18, PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS1 i SONATA 15 do udziału w szkoleniu organizowanym przez Dział Projektów PG.

Szkolenie odbędzie się w sali 300 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, w dniu 19 listopada 2019 r. w trzech turach:

  • I tura godzina 10:00-11:30 dla wnioskodawców zainteresowanych składaniem wniosku na konkurs PRELUDIUM 18;
  • II tura godzina 11:45-13:00 dla wnioskodawców zainteresowanych projektami PRELUDIUM BIS 1;
  • II tura godzina 13:15-15:00 dla wnioskodawców zainteresowanych projektami OPUS 18, SONATA 18;

Osoby prowadzące szkolenie: mgr inż. Beata Toma, dr inż. Monika Wieczerzak, dr inż. Anita Wiśniewska.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 15 listopada br. drogą elektroniczną na adres beata.toma@pg.edu.pl.

                                                              

Kalendarium

8 listopada 19.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert "In memoriam"

Koncert w Archikatedrze Oliwskiej wykonają: Polska Orkiestra Kameralna Sopot, Akademicki Chóru Politechniki Gdańskiej oraz uznani soliści. W repertuarze "Requiem" W.A. Mozarta.
13 listopada–14 listopada
http://www.womenintechsummit.pl./

Perspektywy Women in Tech Summit 2019

Politechnika Gdańska jest partnerem akademickim Międzynarodowego Kongresu „Perspektywy Women in Tech Summit 2019”, który odbędzie się w Warszawie.
21 listopada 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Dobrze jest... być sobą. Spotkanie z Bovską

Zapraszamy na spotkanie z Bovską - wokalistką, autorką albumów Kaktus, Pysk oraz Kęsy.