Nr 132/31 października 2019

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska uczelnią badawczą. 2. miejsce wśród 10 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce

Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Politechnika Gdańska znalazła się w gronie 10 laureatów – tzw. uczelni badawczych, kształcących i prowadzących badania na najwyższym poziomie. Uczelnie były oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. Nasza uczelnia zajęła w konkursie drugie miejsce w Polsce!

Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy przyczynili się do tego, że nasza uczelnia znalazła się w tak elitarnym gronie, w szczególności naukowcom i doktorantom, poprzednim władzom uczelni oraz moim obecnym współpracownikom – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Warto podkreślić, że realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” stanowi przełom w budowaniu konkurencyjności wśród polskich uczelni. Umożliwia ośrodkom akademickim koncentrację ich potencjału naukowego wokół najbardziej obiecujących obszarów badawczych.

Zajęcie tak wysokiego, drugiego miejsca w konkursie zobowiązuje. Politechnika Gdańska swoją szansę na rozwój na pewno wykorzysta – podkreśla rektor Krzysztof Wilde.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

To jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w ramach nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym – Ustawy 2.0. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Uczelnie przedstawiły plan działań na najbliższe lata. Jak informuje MNiSW, realizacja tego planu będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 roku. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027–2032). Jednak nie wszystkie. Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 roku i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [tutaj].

Kalendarium

23 października–6 listopada
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/

Budżet Obywatelski PG IV edycja – zgłaszanie projektów

Od 23.10.2019 r. pracownicy, doktoranci i studenci mogą zgłaszać propozycje do czwartej edycji BO PG. Do rozdysponowania na projekty pracownicze i studenckie jest łącznie pół miliona złotych.
6 listopada 11.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

VII DZIEŃ STREFY na Politechnice Gdańskiej

Biuro Karier, WM i PSSE zapraszają na VII DZIEŃ STREFY podczas którego studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznania firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży.
8 listopada 19.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert "In memoriam"

Koncert w Archikatedrze Oliwskiej wykonają: Polska Orkiestra Kameralna Sopot, Akademicki Chóru Politechniki Gdańskiej oraz uznani soliści. W repertuarze "Requiem" W.A. Mozarta.
13 listopada–14 listopada
http://www.womenintechsummit.pl./

Perspektywy Women in Tech Summit 2019

Politechnika Gdańska jest partnerem akademickim Międzynarodowego Kongresu „Perspektywy Women in Tech Summit 2019”, który odbędzie się w Warszawie.