Nr 130/17 października 2019

Z życia uczelni

Pomorskie środowisko gospodarcze wyróżniło prof. Krzysztofa Wilde

Prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pracodawców Pomorza. To wyróżnienie pomorskiego środowiska gospodarczego jest świadectwem uznania działalności prof. Krzysztofa Wilde w zakresie „zbliżania nauki i gospodarki oraz praktyki i teorii”. Medal został wręczony podczas uroczystości z okazji Dnia Budowlanych, która odbyła się 11.10.2019 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Nauka

Diamentowy Grant na badania nad fosforenem

Krzysztof Pyrchla, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, doktorant Szkoły Doktorskiej został laureatem VIII edycji konkursu Diamentowy Grant i otrzyma 220 tys. zł na realizację swojego pierwszego samodzielnego projektu badawczego pn. „Badania wpływu odkształceń na optoelektroniczne parametry nanostruktur fosforenu z użyciem metod mechaniki kwantowej”. Celem badań jest zaprojektowanie struktur sensorycznych, które posłużą do budowy urządzeń badawczych i pomiarowych wykorzystujących zjawiska występujące w nanoskali i umożliwiających m.in. pomiary przyspieszenia ziemskiego czy masy nanoobiektów.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Stypendia firmy Intel i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dla studentek WETI

Dnia 10.10.2019 r. w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Intel odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach V edycji programu Nowe Technologie dla Dziewczyn. Prestiżowe wyróżnienie otrzymały studentki WETI:

  • Agnieszka Elwertowska – automatyka i robotyka,
  • Barbara Raciniewska – informatyka,
  • Ewa Tusień – informatyka.

Inicjatywa ma zachęcić młode kobiety do zainteresowania się nowymi technologiami i wyborem ścieżki zawodowej z nimi związanej. Stypendystki programu Intel – Perspektywy znajdą się pod opieką mentorów – doświadczonych pracowników firmy Intel. Niektóre z nich zostaną zaproszone do udziału w programie stażowym w Intel Technology Poland w Gdańsku.

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 – wsparcie rozwoju kadr

NAWA – program stypendialny im. Iwanowskiej dla doktorantów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zachęca doktorantów do aplikowania o stypendia w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

W programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

NAWA przyjmuje wnioski do 18.12.2019 r. Bliższe informacje na stronie NAWA –https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej/ogloszenie.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 21.10.2019 o godz. 14.15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Maślewskiego. Tytuł rozprawy: „Homo- i heteroleptyczne związki koordynacyjne metali przejściowych z pochodnymi imidazolu, ze szczególnym uwzględnieniem 4(5)-(β-hydroksyetylo)imidazolu – badania strukturalne i spektroskopowe w ciele stałym i roztworze”. Promotor: dr hab. inż. Anna Dołęga (PG).

Dnia 6.11.2019 o godz. 11.15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Wojnowskiego. Tytuł rozprawy: „The development of novel analytical instruments and methods for meat quality assessment”. Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (PG); promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski.

Dnia 6.11.2019 o godz. 13.15 w Minicentrum Konferencyjnym Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Wysockiej. Tytuł rozprawy: „Charakterystyka elektrochemiczna odporności korozyjnej aluminium i jego stopów w wodnych środowiskach zasadowych”. Promotor: dr hab. inż. Stefan Krakowiak (PG).

Sport

Paulina Szymanel z sukcesami podczas Arnold Classic Europe

Podczas jednego z najbardziej prestiżowych festiwali sportowych – Arnold Classic Europe w Barcelonie studentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG Paulina Szymanel zdobyła złoty medal w trójboju siłowym.

Bliższe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/aktualnosci/.

Sukces PG Racing w Pucharze Polski w Żeglarskiej Klasie Omega Sport

W rozgrywanym w dn. 11–13.0.2019 r. w Chrzypsku Wielkim Finale Pucharu Polski klasy Omega, zawodnicy PG Racing: Marcin Styborski (WFTiMS), Dawid Płotka (WOiO) i Jan Krasodomski (WETI) wywalczyli II miejsce w klasie Sport.

Druga lokata w finałowych regatach sezonu pozwoliła M. Styborskiemu utrzymać prowadzenie w rankingu Pucharu Polski we flocie Sport (do rankingu zalicza się sześć najlepszych wyników z ośmiu startów).

Bliższe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/aktualnosci/.

Strefa rekreacji w CSA PG oficjalnie otwarta

W obecności rektora PG, prof. Krzysztofa Wilde, prorektorów PG, prof. Marka Dzidy oraz Janusza Nieznańskiego, kanclerza PG Mariusza Milera, dyrekcji Centrum Sportu Akademickiego PG, a także licznie zebranych pracowników Politechniki Gdańskiej oficjalnie otwarto nową strefę rekreacji.

Nowootwarta strefa rekreacji przy Centrum Sportu Akademickiego PG mieści dwa boiska do gry w bule, plansze do „Chińczyka” i szachów, nowe ścieżki, ławki i oświetlenie. Inwestycja wpisuje się w plany rewitalizacji i przywrócenia rekreacyjnej funkcji sąsiadującego z CSA parku. W planach jest m.in. rozbudowa nowo utworzonej strefy o mobilną scenę, na której będą organizowane koncerty i kino letnie z leżakami na trawie. W roku akademickim 2020/2021 ma powstać także pięć nowych boisk do koszykówki 3×3, które pozwolą na organizację mistrzostw o randze europejskiej.

Bliższe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/aktualnosci/

Komunikaty

Perspektywy Women in Tech Summit 2019 – darmowe wejściówki

Politechnika Gdańska jest partnerem akademickim Międzynarodowego Kongresu „Perspektywy Women in Tech Summit 2019”, który odbędzie się w Warszawie w dn. 13–14.11.2019 r. Organizatorzy spodziewają się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 3 tys. kobiet.

Na studentów i pracowników naukowych PG czeka 50 bezpłatnych wejściówek na to wydarzenie, obejmujących udział we wszystkich panelach dyskusyjnych, warsztatach, sesjach plenarnych i wydarzeniach towarzyszących. Koszty przejazdu do Warszawy oraz noclegu należy pokryć we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy dokonać do 23.10.2019 r. wysyłając wiadomość zatytułowaną "Perspektywy Women in Tech Summit 2019" na adres promocja@pg.edu.pl. W treści emaila należy podać imię i nazwisko uczestnika. Więcej informacji udziela koordynator wydarzenia p. Joanna Odya, Dział Promocji, tel. 58 347 29 16.

Informacje można znaleźć na stronie internetowej womenintechsummit.pl.

Poetyckie pranie na WETI

Studencki Klub Dyskusyjny „Daimonion”, Gdański Klub Poetów, Stowarzyszenie Autorów Polskich –Oddział w Gdańsku oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG zapraszają na „Poetyckie pranie na WETI”. Wiersze zostały rozwieszone 14.10.2019 r. w łączniku pomiędzy starym a nowym budynkiem WETI oraz w holu na parterze w nowym budynku tego wydziału.

Z utworami będzie można zapoznać się do 25.10.2019 r.

Kalendarium

28 października–30 października
https://all-about-economy.zie.pg.gda.pl

All About Economy Film Meeting

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się II edycja międzynarodowego "ECONOMY FILM MEETING" – festiwal starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych z naukowym komentarzem.
29 października 09.00–16.00
http://www.atp.ug.edu.pl/

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2019

Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier/
30 października 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

#CiekawiNauki – Architektura wobec zmian klimatu

Politechnika Otwarta zaprasza na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki pt. Architektura wobec zmian klimatu.