Nr 129/10 października 2019

Z życia uczelni

Naukowcy wspólnie z przemysłem pracują nad nawierzchniami asfaltowymi

Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami Budimex SA, Grupą LOTOS SA i ORLEN Asfalt Sp. z o.o. będzie rozwijać technologię pozwalającą obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Prace realizowane będą w ramach programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Uroczyste przekazanie umów między stronami odbyło się 4.10.2019 r. w Sali Senatu PG.

Więcej informacji na stronie www.pg.edu.pl w Aktualnościach.

Znakomity naukowiec i wynalazca wraca z USA na PG

Dr. inż. Mark Maryański, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, były wykładowca Yale University i profesor nadzwyczajny onkologii radiacyjnej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, a także twórca jednej z najnowocześniejszych metod diagnozowania ciężkich chorób, wróci na Politechnikę Gdańską w ramach programu Polskie Powroty. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA ogłosiła właśnie wyniki postępowania konkursowego. Wniosek złożony przez WFTiMS PG jest jednym z 20 zaakceptowanych wniosków w skali kraju.

Więcej informacji na stronie www.pg.edu.pl w Aktualnościach.

Nauka

NCN i NCBR ogłaszają konkurs TANGO 4 – komercjalizacja wyników badań podstawowych

 • cel konkursu: wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych;
 • projekty powinny uwzględniać szczególnie plan rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach tych badań;
 • nabór i ocena wniosków prowadzone są przez NCN w trybie ciągłym od dnia 29.11.2019 do 30.06.2020 z podziałem na rundy: I – 29.11.2019–31.01.2020, II – 02–15.04.2020, III – 16.04–30.06.2020;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF w terminie do: 24.01.2020 (runda I), 8.04.2020 (runda II), 06.2020 (runda III);
 • dodatkowych informacji udzielają: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak, Dział Projektów lub na stronie NCN https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4 oraz na stronie NCBR https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/.

Stypendia na pobyty badawcze we Francji

Ambasada Francji w Polsce co roku przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby w 2020 r. spędzić od jednego do trzech miesięcy we francuskiej instytucji badawczej.

O stypendia mogą starać się naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny, niebędący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu. Pobyt badawczy musi się odbyć w dn. 1.01–31.12.2020 i trwać od 1 do 3 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1704 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji.

Wnioski należy składać do 6.11.2019 r. do godz. 14.00. Więcej informacji, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 26.09.2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Merty. Tytuł rozprawy: „Odwzorowanie obiektów ograniczonego środowiska na trójwymiarowej mapie cyfrowej z wykorzystaniem robotów mobilnych zaopatrzonych w stereowizję”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk.

Internacjonalizacja

NAWA przyznała 220 tys. zł dofinansowania na projekty DMWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) pozytywnie oceniła projekty złożone przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w ramach programów „Promocja zagraniczna” oraz „Welcome to Poland”:

 • „Zwiększenie zróżnicowania kulturowego wśród studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej”; dofinansowanie prawie 100 tys. zł; projekt zakłada uruchomienie studenckiego Programu Ambasadorów, realizację spotów promocyjnych i sesję fotograficzną;
 • „Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych”; dofinansowanie ponad 120 tys. zł; projekt zakłada m.in. przeprowadzenie szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji międzykulturowych i językowych.

Więcej informacji o projektach udziela Justyna Sudakowska z DMWA, 58 348 65 77, e-mail justyna.sudakowska@pg.edu.pl.

Nowe możliwości dofinansowania wyjazdu z programu Erasmus+

Od 1.10.2019 r. pracownicy Politechniki Gdańskiej mogą starać się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych z programu Erasmus+ KA103 na nowych, bardziej korzystnych zasadach.
Obecnie pracownicy naukowi i administracyjni PG mogą starać się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych w celu prowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu ze środków programów: Erasmus+ 2018/2019 (kontynuacja) oraz Erasmus+ 2019/2020.
Od 1.10.2019 r. zmianie ulegną jednak zasady przyznawania środków z programu Erasmus+ na lata 2018/2019 – zwiększona zostanie m.in. liczba dni wyjazdowych objętych dofinansowaniem (z 5 do max 60 dni). Wyjazd na takich warunkach będzie możliwy wyłącznie w przypadku mobilności, które zostaną zrealizowane do końca maja 2020 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/international/aktualnosci.
Studenci zagraniczni rozpoczęli rok akademicki

Ponad 300 studentów spoza Polski uczestniczyło w inauguracji roku akademickiego zorganizowanej przez Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG. 

W poniedziałek, 30.09.2019 r. w auli E1 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki nowo przyjęci studenci zagraniczni spotkali się z przedstawicielami DMWA, organizacji Erasmus Student Network Gdańsk oraz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Podczas spotkania przekazano studentom najważniejsze informacje związane z tokiem studiów oraz pobytem w Polsce. Po oficjalnej części spotkania studenci wzięli udział w grze integracyjnej, w trakcie której poznali ważne punkty na mapie kampusu, w tym Bibliotekę PG, Centrum Języków Obcych oraz Bratniak.

 Na Politechnice Gdańskiej studiuje obecnie prawie 900 studentów zagranicznych z ponad 60 krajów. Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/international.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla kadry akademickiej oraz administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kursy języka angielskiego dla pracowników PG

 

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej oraz Centrum Języków Obcych zapraszają pracowników PG do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego organizowanych w ramach programu Erasmus+:

 • poziomy zaawansowania:  A1, A2, B1, B2, C1;
 • częstotliwość zajęć: 90 min raz w tygodniu (harmonogram zostanie wkrótce ogłoszony). 

DMWA oraz CJO zachęcają do udziału w zajęciach w szczególności pracowników związanych z realizacją programu Erasmus+, przede wszystkim z szeroko pojętą obsługą studentów zagranicznych, opracowywaniem dokumentacji itp. 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowanie są do 18.10.2019 r. na adres international@pg.edu.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pg.edu.pl/international.

Kalendarium

14 października–16 października
http://konferencjaspawalnicza.pl/wp-content/uploads/2019/04/61_KS_Komunikat-1_-2019.pdf

Spawanie w XXI wieku – domena ludzi czy robotów?

"Spawanie w XXI wieku – domena ludzi czy robotów?" Szczegółowe informacje o konferencji współorganizowanej przez Wydział Mechaniczny PG, na stronie: www.konferencjaspawalnicza.pl.
15 października 18.00–19.15
https://pg.edu.pl/otwarta/

Akademia Muzyczna w Politechnice – Muzyka dawna

W ramach koncertu z cyklu Akademia Muzyczna wystąpi zespół Cicer cum Caule.
28 października–30 października
https://all-about-economy.zie.pg.gda.pl

All About Economy Film Meeting

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się II edycja międzynarodowego "ECONOMY FILM MEETING" – festiwal starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych z naukowym komentarzem.
29 października 09.00–16.00
http://www.atp.ug.edu.pl/

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2019

Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier/
30 października 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

#CiekawiNauki – Architektura wobec zmian klimatu

Politechnika Otwarta zaprasza na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki pt. Architektura wobec zmian klimatu.