Nr 128/3 października 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Z przyjemnością przedstawiam skład kolegium rektorskiego i władz dziekańskich w kadencji 2019–2020 oraz kierownictwo administracyjne uczelni. Wspólnie będziemy kontynuować dzieło śp. Rektora Jacka Namieśnika. Jego marzeniem było, aby Politechnika Gdańska uzyskała status uczelni badawczej – w kontekście zmian związanych z nową ustawą o nauce i szkolnictwie wyższym często powtarzał: „Wykorzystajmy tę szansę!”.

Jestem przekonany, że Politechnika Gdańska nie zmarnuje swojej szansy i zostanie uczelnią badawczą, pełniąc w przyszłości istotną rolę zarówno w obszarze nauki, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym Gdańska, Pomorza, Polski, a w dalszej perspektywie Europy i świata.

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Rektor Politechniki Gdańskiej

Władze Politechniki Gdańskiej

Prorektorzy w kadencji 2019–2020

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni – prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – prorektor ds. organizacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski – prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański – prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

Dziekani w kadencji 2019–2020

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik – Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski –  Wydział Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Adam Barylski – Wydział Mechaniczny
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. uczelni  – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. uczelni – Wydział Zarządzania i Ekonomii

Prodziekani w kadencji 2019–2020

Wydział Architektury

dr inż. arch. Justyna Borucka – prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska – prodziekan ds. studentów i promocji
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG – prodziekan ds. kształcenia i programów studiów

Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni – prodziekan ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Janusz Datta – prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska – prodziekan ds. współpracy i rozwoju
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni – prodziekan ds. organizacji studiów

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. uczelni – prodziekan ds. współpracy i promocji
dr hab. inż. Piotr Płotka, prof. uczelni – prodziekan ds. badań
dr inż. Paweł Raczyński – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. uczelni – prodziekan ds. organizacji studiów

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

dr inż. Andrzej Augusiak, doc. PG – prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Maciej Łuszczek, prof. uczelni – prodziekan ds. studenckich
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni – prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. uczelni – prodziekan ds. współpracy i rozwoju
dr hab. Joanna Janczewska, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki
dr Brygida Mielewska – prodziekan ds. kształcenia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni – prodziekan ds. współpracy i promocji
dr inż. Rafał Ossowski – prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Arkadiusz Ostojski – prodziekan ds. organizacji studiów
dr inż. Jakub Szulwic – prodziekan ds. rozwoju

Wydział Mechaniczny

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni – prodziekan ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński – prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni – prodziekan ds. innowacji i organizacji
dydaktyki

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. uczelni – prodziekan ds. organizacji studiów
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi – prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

dr inż. Igor Garnik – prodziekan ds. organizacji
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni – prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Ewa Lechman, prof. uczelni – prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. uczelni – prodziekan ds. nauki

Kanclerz i zastępcy

mgr inż. Mariusz Miler – kanclerz
mgr inż. Anna Kanarska – z-ca kanclerza ds. pracowniczych
mgr Piotr Lewandowski – kwestor, z-ca kanclerza ds. finansowych

Szczegółowe informacje dotyczące władz Politechniki Gdańskiej i jej struktury organizacyjnej znajdują się na stronie www.pg.edu.pl w zakładce "O uczelni".

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska zainaugurowała rok akademicki 2019/2020

Podczas otwartego posiedzenie Senatu PG z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020 prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej omówił m.in. największe osiągnięcia uczelni w minionym roku, opowiedział o planowanych inwestycjach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, a także przedstawił prorektorów wchodzących w skład nowego Kolegium Rektorskiego.

Jestem przekonany, że Politechnika Gdańska nie zmarnuje swojej szansy i zostanie uczelnią badawczą, pełniąc w przyszłości istotną rolę zarówno w obszarze nauki, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym Gdańska, Pomorza, Polski, a w dalszej perspektywie Europy i świata. Wykorzystajmy tę szansę! – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG w przemówieniu inauguracyjnym.

Rektor dodał, że Politechnika Gdańska zakwalifikowała się do ścisłego grona 19 jednostek, spośród 175 polskich uczelni publicznych, które mogły aplikować o status uczelni badawczej. Ostateczne decyzje w tej sprawie powinny zapaść w listopadzie br.

Po przemówieniu rektora PG Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do społeczności akademickiej. List Mateusza Morawieckiego, premiera RP odczytał Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Następnie głos zabrała Anna Budzanowska, dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która podkreśliła rolę Politechniki Gdańskiej i jej rektora śp. Jacka Namieśnika w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego, a także omówiła kwestie związane z wdrażaniem reformy.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej:

Srebrny Krzyż Zasługi

dr hab. inż. Andrzej Dyka (WETI)
Henryk Gorzeń (WCh)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. uczelni (WEiA)
dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. uczelni (WA)

Brązowy Krzyż Zasługi

prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz (WFTiMS)
mgr inż. Damian Kuźniewski (CTWiT)
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA)
mgr inż. Krzysztof Malicki (Biuro Rektora)
inż. Jarosław Janusz Nowakowski (WFTiMS)
dr inż. Piotr Odya (WETI)

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

mgr inż. Andrzej Jedel (WETI)
dr inż. Bożena Kotarska-Lewandowska, doc. PG (WILiŚ)
mgr inż. Zawisza Ostrowski (WETI)
Ewa Pawłowska (WZiE)
mgr inż. Aleksandra Raganowicz (WETI)
dr hab. inż. Dariusz Świsulski prof. uczelni (WEiA)
dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska prof. uczelni (WA)

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

mgr Dorota Grott (CNMiKnO)
dr hab. inż. Marek Olesz, prof. uczelni (WEiA)
dr Danuta Anna Rusiecka (WZiE)

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

inż. Paweł Bawolski (WEiA)
Paulina Lipka-Flizikowska (Biblioteka PG)
mgr inż. Dariusz Palmowski (WETI)
dr inż. Marcin Śliwiński (WEiA)

Medale Komisji Edukacji Narodowej

mgr inż. arch. Stanisław Dopierała (WA)
dr inż. arch. Marek Gawdzik (WA)
dr hab. inż. Roman Kotłowski, prof. uczelni (WCh)
dr hab. Ewa Lechman, prof. uczelni (WZiE)
dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, prof. uczelni (WCh)
dr Krzysztof Radziszewski (CNMiKnO)
dr Katarzyna Stankiewicz (WZiE)
dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. uczelni (WCh)
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG (WA)
dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. uczelni (WA)
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. uczelni (WILiŚ)
dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG (WA)
dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. uczelni (WZiE)
dr inż. Jacek Zawalich, doc. PG (WEiA)

Tradycyjnie odbyła się także immatrykulacja studentów i doktorantów, której dokonał rektor Krzysztof Wilde wraz z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Następnie wręczono nagrodę w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawaną za najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej, którą otrzymał mgr inż. Mikołaj Nowak z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę pt. „Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku energii pola elektromagnetycznego”, napisaną pod opieką dr. hab. inż. Mirosława Wołoszyna, prof. uczelni. Wyróżnione zostały także trzy inne prace: 

 • mgr inż. Roksana Bochniak (WM), mgr inż. Aleksandra Gołąbek (WM) za pracę „Projekt koncepcyjny utylizatora odpadów medycznych”; opiekun: dr hab. inż. Jan Wajs, prof. uczelni;
 • mgr inż. Mateusz Lewandowski (WEiA), mgr inż. Aleksander Paul (WEiA) za pracę „Optymalizacja procesów biologicznych w sekwencyjnej oczyszczalni ścieków”; opiekun: dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni;
 • mgr inż. Luiza Leszkowska (WETI) za pracę „Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstatu do zastosowań satelitarnych w pasmie X”; opiekun: dr inż. Łukasz Kulas.

Nagrodę dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej, którą otrzymał inż. Jędrzej Wrzaskowski z Wydziału Mechanicznego. 

Licznie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu prof. Michała Kleibera, profesora PAN, prezesa PAN w l. 2007–2015, wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezydenta ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences), pt. „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom, czyli inżynier na wagę złota”.

Pełna relacja z uroczystości inauguracyjnych znajduje się w Aktualnościach na stronie www.pg.edu.pl.

Wicepremier Jarosław Gowin o czołowych polskich uczelniach

Czołowe polskie uczelnie podniosły wymagania dla kandydatów. Na Uniwersytetach Warszawskim, Jagiellońskim, Politechnice Gdańskiej czy AGH powinna studiować elita młodego pokolenia – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

W rozmowie, którą można przeczytać w serwisie naukawpolsce.pap.pl, wicepremier mówił m.in. o zmniejszającej się liczbie studiujących, kształceniu doktorantów i szkołach doktorskich, zmianach na uczelniach i ocenie dorobku naukowego. Według Indeksu Akademickości Miast (opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport „Akademickość Polskich Miast” jest dostępny na stronie http://pie.net.pl/category/publikacje/raporty/), Gdańsk i Trójmiasto wraz z Lublinem otwierają trzecią grupę najbardziej akademickich miast w Polsce po Warszawie oraz Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Podczas przemówienia inaugurującego nowy rok akademicki, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej podkreślał, że Trójmiasto ma potencjał, by stać się najlepszym miejscem na aktywność akademicką Polsce. Najważniejsze tezy przemówienia inauguracyjnego rektora można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

THE World University Rankings 2020

Politechnika Gdańska jako jedna z czterech polskich uczelni i jedyna uczelnia techniczna w kraju znalazła się wśród tysiąca najlepszych uniwersytetów na świecie w najnowszej edycji prestiżowego zestawienia Times Higher Education World University Rankings. PG odnotowała też największy wśród polskich szkół wyższych awans, opuszczając miejsce w przedziale 1000+.

THE World University Ranking obejmuje zaledwie 5% uczelni z całego świata. Jest jednym z najbardziej cenionych i opiniotwórczych rankingów szkół wyższych. Instytucje poddawane są ocenie w oparciu o pięć obszarów: kształcenie, umiędzynarodowienie, badania naukowe, wskaźnik cytowań i publikacji oraz współpraca z biznesem.

W gronie ujętych w zestawieniu (1400 uczelni z ponad 26 000 z 92 państw) na szczycie uplasował się University of Oxford, wyprzedzając California Institute of Technology oraz University of Cambridge. Z ponad 400 funkcjonujących w Polsce uczelni wyższych na liście tysiąca najlepszych na świecie wraz z Politechniką Gdańską znalazły się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/aktualnosci.

Prawie 3 mln zł dofinansowania dla budynku „Hydromechanika”

Trwają prace nad przekształceniem zabytkowego budynku „Hydromechanika”, znajdującego się w najstarszej części kampusu PG, w nowoczesne centrum badań interdyscyplinarnych i przestrzeń dla wystaw. Na remont, przebudowę i rozbudowę zabytkowej konstrukcji uczelnia pozyskała kolejne dofinansowanie, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2,75 mln zł. Wcześniej inwestycję wsparło finansowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zdobyte fundusze umożliwią kompleksową modernizację energetyczną budynku „Hydromechanika”. Dzięki temu zmniejszy się jego zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło – wyjaśnia Mariusz Miler, kanclerz PG, który wraz z Arturem Michalskim, zastępcą prezesa Zarządu NFOŚiGW, podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Działania 1.3.1, Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Uczelnia zainwestowała już w remont i przebudowę budynku „Hydromechanika” 14,2 mln zł, w tym wynoszące 3,9 mln zł dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakończenie robót planowane jest na I kwartał 2020 r.

Wywiezione w 1945 r. książki wróciły do Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Biblioteka PG otrzymała od Uniwersytetu w Bremie 15 woluminów książek, które powróciły na naszą uczelnię po tym, jak zostały z niej wywiezione w styczniu 1945 r. z obawy przed zbliżającym się frontem wojennym.

Uniwersytet w Bremie już w 2000 r. przekazał 750 woluminów książek należących niegdyś do dawnych zbiorów uczelni. Otrzymany wówczas depozyt zapoczątkował powstanie Pracowni Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków w Bibliotece PG.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 23.09.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania kandydatury prof. Michała Mrozowskiego na dyrektora Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej;
 • wzorów dyplomów doktorskich, doktorskich z wyróżnieniem i habilitacyjnych;
 • przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej do dyscyplin naukowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
 • przyporządkowania kierunków studiów: Architektura prowadzonego na Wydziale Architektury, Zielone technologie i monitoring prowadzonego na Wydziale Chemicznym, Geodezja i kartografia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów dla tego kierunku do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • przyporządkowania międzywydziałowych kierunków studiów: Energetyka prowadzonego na Wydziałach Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechanicznym oraz Elektrotechniki i Automatyki; Inżynieria biomedyczna prowadzonego na Wydziałach Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Chemicznym oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Inżynieria morska i brzegowa prowadzonego na Wydziałach Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów dla tego kierunku do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • przyporządkowania międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów dla tego kierunku do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Inżynieria ropy i gazuoraz Standardy ISO i Zarządzanie przez jakość (TQM) prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznychBezpieczeństwo i higiena pracyDoradztwo podatkowe i podatkiLogistyka w praktyceInternational MBA in Strategy Programme and Project Management; Menedżer ITZapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoriaZarządzanie eventamiZarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwieZarządzanie podmiotem leczniczymZarządzanie programami i projektami zdrowotnymi oraz Zarządzanie projektami prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • nadania im. doc. Marianny Sankiewicz audytorium nr 2 w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i umieszczenie tablicy upamiętniającej oraz jej rzeźby podarowanej przez absolwentów Wydziału przed wejściem do audytorium zgodnie z przedstawioną koncepcją;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów Neurofizjologiczne mechanizmy przetwarzania pamięci werbalnej u ludzi (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Artificial Intelligence Repository „AIR” (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii).

Prof. Dariusz Mikielewicz przedstawił projekt regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej.

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 26.09.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
 • zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej;
 • regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
 • uchwalenia regulaminu rady dyscypliny naukowej/ rady dziedziny naukowej.

Nauka

MNiSW ogłasza nabór wniosków w programie Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

 • Adresatami konkursu NPRH są młodzi naukowcy (do 35. r. życia) posiadający dorobek naukowy;
 • wnioski projektowe można składać w ramach trzech modułów:

Dziedzictwo narodowe – projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i bibliograficznym o znacznej wartości dla polskiej kultury,
– Uniwersalia: a) włączenie osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (Uniwersalia 2.1); b) włączenie osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (Uniwersalia 2.2), 
Fundamenty– projekty o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące bieżących potrzeb polskiej humanistyki;

 • nabór wniosków – 4.09–31.10.2019 r.;
 • zgłoszenia zarejestrowane w systemie MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF w terminie do 24.10.2019 r.;
 • dodatkowych informacji udzielają: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak, Dział Projektów. 

Konkurs "GRIEG" w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na l. 2014–2021

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła 1.10.2019 r. nabór wniosków konkursowych w ramach Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów. 

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen, ekspertyz i rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty: zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży krajowych. 

Termin składania wniosków upływa 12.11.2019 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/.

Komercjalizacja i innowacje

Spółka Chitone pozyskała ponad 25 mln zł finansowania na rozwój technologii hydrożeli

Spółka spin-out Politechniki Gdańskiej, Chitone sp. z o.o., pozyskała ok. 5,5 mln zł finansowania na prace B+R w ramach konkursu NCBiR „Szybka ścieżka” na rozwój technologii ChitoVelum® Pro – opatentowanej metody rozpuszczania chitozanu przy użyciu kwasu węglowego. Dodatkowo spółka sfinalizowała rozmowy z inwestorem prywatnym, który na mocy umowy o wartości ponad 21 mln zł sfinansuje wieloletni program inwestycyjny. Technologia została opracowana przez liderów zespołu Chitone na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Chitone sp. z o.o. jest spółką spin-out założoną przez zespół naukowców z PG, pracujących wcześniej pod nazwą AG Medica. Na początku 2019 r. spółka wraz z Politechniką Gdańską otrzymała nagrodę w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy”. W ramach nagrody spółka uzyskała grant w wysokości 100 tys. zł, który planuje wykorzystać m.in. na działania promocyjne. Głównymi twórcami technologii pozyskiwania hydrożeli chitozanowych (ChitoVelum® oraz ChitoVelum® PRO) są dr inż. Grzegorz Gorczyca, dr hab. Robert Tylingo, prof. uczelni i dr hab. Piotr Szweda, prof. uczelni.

Aktualnie spółka wprowadza na rynek kolejne produkty do pielęgnacji skóry oparte o formułę ChitoVelum® pod marką Chitosan. Są one dostępne w uruchomionym niedawno sklepie https://www.chitosan.pl/. Firma kieruje swoją ofertę do wymagających klientów, którzy poszukują produktów o naturalnym i wyjątkowo bezpiecznym składzie.

Politechnika Otwarta

Politechnika Wielu Pokoleń już działa!

Politechnika Gdańska zainaugurowała projekt Politechnika Wielu Pokoleń – pierwszy na Pomorzu uniwersytet z ofertą bezpłatnych, praktycznych zajęć edukacyjnych dla osób w różnym wieku. Projekt powstał przy współpracy z Gminą Miasta Gdańsk – Hevelianum i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Pierwsza edycja zajęć odbędzie się w semestrze zimowym (październik 2019–luty 2020).   

Oferta Politechniki Wielu Pokoleń jest różnorodna, dostosowana do wieku i poziomu wiedzy uczestników:

 • 50 przedmiotów związanych z naukami ścisłymi i techniką oraz naukami społeczno-ekonomicznymi;
 • możliwość wyboru dowolnej liczby zajęć z różnych dziedzin;
 • formuła zajęć: warsztaty, wykłady, konwersatoria, laboratoria, zajęcia w terenie oraz kursy online.

W lutym 2020 r. odbędzie się nabór na letni semestr zajęć, a oferta edukacyjna zostanie poszerzona o nowe przedmioty, m.in. warsztaty językowe, zajęcia z zakresu technologii kosmicznych czy kolarstwa.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Wartość projektu wynosi 2 308 635,53 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2 239 375,53 zł.

Więcej informacji o projekcie oraz pełna oferta zajęć dostępne są na stronie internetowej www.pg.edu.pl/pwp.

Zapisy na trzecią edycję bezpłatnych zajęć brydża sportowego

Politechnika Otwarta zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego. Kursy – na różnych poziomach zaawansowania – będą się odbywać w Akademickim Centrum Sportu PG od drugiej połowy października 2019 r. do końca czerwca 2020 r. w godzinach popołudniowych i trwać 90 minut. Szczegółowy grafik zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów.

Szczegóły dotyczące zajęć i zapisów są dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/otwarta. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.10.2019 r. (decyduje data wpływu).

Komunikaty

Warsztaty dla pracowników PG – projektowanie rozwiązań metodą service design

Pracownicy PG, którzy chcieliby poznać kreatywny sposób rozwiązywania problemów organizacyjnych i dowiedzieć się, jak projektować usługi i rozwiązania, które mają szansę zostać wdrożone na naszej uczelni, mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych metodą service design. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania inicjatyw, wyzwań i problemów na kolejne cykle zajęć.

Każdy cykl prowadzony jest przez profesjonalnego moderatora – projektanta usług i składa się z następujących etapów:

 • warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy definiują problemy, identyfikują potrzeby oraz interesariuszy i proponują rozwiązania,
 • prototypowanie, czyli spotkania dedykowane projektowaniu rozwiązań,
 • testowanie prototypów na podstawie scenariusza i przygotowanie ich do wdrożenia.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgłoszenia można nadsyłać na adres power@pg.edu.pl, w temacie maila należy wpisać „service design”. Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/power-zip. 

Kalendarium

1 października–6 października
https://pg.edu.pl/pwp

Politechnika Wielu Pokoleń – zapisy na zajęcia

Zapisy na bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów odbędą się w dn. 1–6.10.2019 r.
9 października–11 października
https://www.facebook.com/events/720809118350628/

Regional SPURS Alumni Meeting

Międzynarodowe warsztaty dla absolwentów Regional SPURS Alumni Meeting zorganizowane wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz amerykański Program SPURS DUSP MIT.
14 października–16 października
http://konferencjaspawalnicza.pl/wp-content/uploads/2019/04/61_KS_Komunikat-1_-2019.pdf

Spawanie w XXI wieku – domena ludzi czy robotów?

"Spawanie w XXI wieku – domena ludzi czy robotów?" Szczegółowe informacje o konferencji współorganizowanej przez Wydział Mechaniczny PG, na stronie: www.konferencjaspawalnicza.pl.
15 października 18.00–19.15
https://pg.edu.pl/otwarta/

Akademia Muzyczna w Politechnice – Muzyka dawna

W ramach koncertu z cyklu Akademia Muzyczna wystąpi zespół Cicer cum Caule.
28 października–30 października
https://all-about-economy.zie.pg.gda.pl

All About Economy Film Meeting

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbędzie się II edycja międzynarodowego "ECONOMY FILM MEETING" – festiwal starannie wyselekcjonowanych filmów ekonomicznych z naukowym komentarzem.
30 października 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

#CiekawiNauki – Architektura wobec zmian klimatu

Politechnika Otwarta zaprasza na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki pt. Architektura wobec zmian klimatu.