Nr 127/12 lipca 2019

Z życia uczelni

Prof. Jan Awrejcewicz otrzymał tytuł i godność doktora honoris causa PG

Dnia 3.07.2019 r. odbyła się uroczystość nadania tytuł i godności doktora honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej.

Czuję się zaszczycony i dumny z faktu, że to właśnie Politechnika Gdańska, należąca do czołowych uczelni w kraju, nadała mi tytuł i godność doktora honoris causa. Gorąco dziękuję Jego Magnificencji, Rektorowi prof. Krzysztofowi Wilde i wysokiemu Senatowi PG, którzy dostrzegli i w ten sposób wyróżnili moją działalność naukową. Składam wielkie podziękowanie prof. Jackowi Namieśnikowi, nieżyjącemu już rektorowi uczelni, bez którego wsparcia uroczystość ta nie byłaby możliwa – powiedział prof. Jan Awrejcewicz na uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej.

Pełna relacja z przebiegu uroczystości dostępna jest na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach. Sylwetkę uczonego można znaleźć w najnowszym numerze „Pisma PG” https://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny. Zdjęcia z uroczystości dostępne są w fotogalerii https://pg.edu.pl/fotogaleria/galerie-2019.

Współpraca z Koreą Południową w dziedzinie inżynierii materiałowej

Korea Institute of Materials Science (Koreański Instytut Inżynierii Materiałowej, KIMS) rozpoczyna współpracę z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Porozumienie podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, oraz In-Hyuck Song, przedstawiciel koreańskiej uczelni.

Na mocy porozumienia każdego roku pięcioro studentów lub doktorantów PG będzie mogło wyjechać do Korei, aby uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych przez KIMS. Pracownicy PG i Korea Institute of Materials Science będą natomiast wspólnie prowadzić badania naukowe oraz uczestniczyć w wykładach, warsztatach, sympozjach i kursach.

Korea Institute of Materials Science to państwowy instytut badawczy z siedzibą w mieście Changwon. Prowadzi on prace związane z metalurgią, ceramiką czy materiałami kompozytowymi.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności.

Dziekani wydziałów mechanicznych polskich uczelni technicznych spotkali się na PG

W dn. 1–3.07.2019 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej 37. Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (WM PUT).

Mechanika jest królową nauk technicznych, której zawdzięczamy cały szereg osiągnięć, od belek betonowych po zagadnienia z zakresu mechaniki kwantowej. Życzę Państwu bardzo udanych obrad, owocnych dyskusji i wypracowania korzystnych rozwiązań, które można będzie później wprowadzić w życie – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podczas otwarcia konferencji.

W otwarciu konferencji uczestniczyli prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego PG, prof. Andrzej Seweryn, przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT, prof. Janusz Kowal, honorowy przewodniczący tej organizacji, oraz ponad trzydziestu dziekanów wydziałów mechanicznych z całej Polski. Prof. Andrzej Seweryn podkreślił, że każda kolejna edycja odbywa się w innym ośrodku akademickim, co pozwala poznać prace i osiągnięcia jego przedstawicieli. Prof. Janusz Kowal wspomniał natomiast o funkcjonowaniu Rady Doskonałości Naukowej, której jest członkiem. Później prof. Dariusz Mikielewicz przedstawił najważniejsze fakty dotyczące Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Wydział Mechaniczny PG swoją historią sięga początków nauczania technicznego w Gdańsku. Dotychczas ukończyło go ponad siedemnaście tysięcy absolwentów, a na dzień dzisiejszy wiedzę pochłania tu około 14000 studentów – powiedział dziekan WM PG.

Kolejne wystąpienia poświęcone były hydrodynamicznym łożyskom smarowanym wodą (prof. Michał Wasilczuk), satelitowym maszynom wyporowym i maszynom mobilnym z napędem hydrostatycznym (prof. Paweł Śliwiński) oraz wysokosprawnemu mikroturbozespołowi gazowemu (prof. Krzysztof Kosowski). Następnego dnia obrady przeniosły się na Wydział Mechaniczny PG, gdzie zgromadzeni poznali wybrane zagadnienia dotyczące jego działalności naukowej oraz zwiedzili specjalistyczne laboratoria.

W ostatnim dniu konferencji, 3.07.2019 r. odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu PG z okazji nadania tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Janowi Awrejcewiczowi.

Pełna relacja dostępna na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Zjazd dziekanów inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

Dn. 25.06.2019 r. odbył się zjazd dziekanów dotychczasowej dyscypliny inżynierii środowiska, obecnej inżynierii środowiska, górnictwo i energetyka. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG gościł dziekanów i prodziekanów reprezentujących tę dyscyplinę z ponad 20 ośrodków w Polsce. Gości przywitała prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, przewodnicząca Kolegium Dziekanów IŚ.

Podczas zjazdu poruszano m.in. kwestię pozycji inżynierii środowiska w nauce polskiej oraz szanse i trudności we współpracy z przemysłem, możliwości pozyskiwania grantów z NCN i NCBiR, wskaźniki sukcesu w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyka, jakość kształcenia na kierunkach IŚ i kierunkach związanych z nową dyscypliną w świetle zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Podczas zjazdu dotychczasowa przewodnicząca Kolegium Dziekanów IŚ prof. Józefa Wiater zrzekła się swojej funkcji, na jej miejsce wybrano dr hab. inż. Magdalenę Gajewską, prof. nadzw. PG.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach. 

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 10.07.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Krzemińskiego na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk;
 • wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustalenie wynagrodzenia rektora Politechniki Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora Politechniki Gdańskiej;
 • zmiany załączników do uchwały Senatu PG nr 225/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej;
 • przyjęcia załącznika do Uchwały Senatu PG nr 295/2019/XXIV z 29 kwietnia 2019 r. stanowiącego wersję anglojęzyczną Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • przyporządkowania kierunku studiów Gospodarka przestrzennaprowadzonego na Wydziale Architektury oraz kierunków studiów prowadzonych na Wydziałach: Chemicznym, Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechanicznym, Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Zarządzania i Ekonomii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów dla tych kierunku do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • przyporządkowania międzywydziałowych kierunków studiów Inżynieria materiałowaprowadzonego na wydziałach: Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i Mechanicznym, a także Inżynieria danych prowadzonego na wydziałach: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Zarządzania i Ekonomii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów dla tych kierunku do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Morska energetyka wiatrowaprowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa;
 • zaopiniowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG na lata 2019–2022;
 • wprowadzenia Regulaminu szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Instytut Budownictwa Wodnego PAN.

Nauka

PG będzie współpracować z IMGW

Umowę między instytucjami zawarli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz dr Przemysław Ligenza, dyrektor naczelny IMGW.

Współpraca pomiędzy PG a IMGW pozwoli na wymianę danych i produktów pochodzących z numerycznych modeli prognozy pogody, czego efektem mogą być rozwiązania takie jak projekt METEOPG, pomagający Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju monitorować suszę w Polsce. Naukowcy z obu organizacji będą też rozwijać modele prognostyczne wysokiej rozdzielczości czasowo-przestrzennej, tworzyć nowe metody analizy danych oraz organizować seminaria i szkolenia w zakresie szeroko rozumianej fizyki atmosfery i meteorologii synoptycznej.

– Instytut postrzegamy jako partnera, który wskaże nam problemy do rozwiązania. My dostarczymy nasze kompetencje informatyczne i specjalistów od procesów modelowania, tworzących szczegółowe modele z pomocą superkomputera Tryton, który znajduje się w zasobach sprzętowych Centrum Informatycznego TASK. IMGW dysponuje bardzo szczegółowymi danymi w wielu obszarach i wspólnie musimy się zastanowić, jak najlepiej wykorzystać to bogactwo informacji, by tworzyć modele dedykowane pod konkretne potrzeby. Może to być na przykład przewidywanie pogody dla dronów czy fotowoltaicznych urządzeń znajdujących się na domach – wyjaśnia prof. Krzysztof Wilde.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności.

METEOPG pomaga Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju monitorować suszę

W serwisie geoportal.gov.pl udostępnianym przez Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju można sprawdzić informacje o prognozowanej wilgotności gleby na terenie całego kraju, nawet z 60-godzinnym wyprzedzeniem. Wykorzystywane przez portal dane zostały przygotowane w ramach projektu METEOPG, kierowanego przez prof. Mariusza Figurskiego przy współudziale dr inż. Grzegorza Nykiela z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Młodzi naukowcy z PG laureatami Programu im. Iwanowskiej

Pięcioro młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej zdobyło stypendia w pierwszej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, umożliwiającego prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Laureaci Programu im. Iwanowskiej będą mogli wyjechać na zagraniczne uczelnie:

 • dr inż. Daria Majchrowicz (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) – University of St Andrews (Szkocja);
 • mgr inż. Monika Śmiełowska (Wydział Chemiczny) – University of Antwerp (Belgia);
 • mgr inż. Monika Kosowska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) – University of Toronto (Kanada);
 • mgr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury) – the University of Hong Kong;
 • mgr inż. Ewa Jaszczak (Wydział Chemiczny) – CEBAS-CSIC (Hiszpania).

Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy obejmować będą pobyt w uznanych ośrodkach naukowych za granicą oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z całego świata.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. 

Certyfikat spełnienia wymagań ISO 9001:2015

Środowiskowe Laboratorium Systemów Łączności Bezprzewodowej dla Potrzeb Specjalnych, działające w strukturze Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału ETI, uzyskało certyfikat potwierdzający, że wdrożony w laboratorium system zarządzania jakością jest zgodny z normą ISO 9001:2015.

Impact Factor za 2018 r.

Dział Spraw Naukowych informuje, że w systemie MojaPG (moduł Nauka/prace NB) została uaktualniona informacja o wartościach wskaźnika Impact Factor określającego czasopisma naukowe.

Sport

Politechnika Gdańska po raz szósty z rzędu trzecią sportową uczelnią w Polsce

Sezon 2018/2019 był szóstym z rzędu, kiedy Politechnika Gdańska rywalizację w Akademickich Mistrzostwach Polski zakończyła na podium. Nasza Uczelnia zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej oraz po raz siódmy z rzędu została drugą najlepszą uczelnią techniczną. 

W AMP 2019 udział wzięły 146 uczelnie wyższe z całego kraju, rywalizacja odbywała się w 44 dyscyplinach. Po raz pierwszy zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w szermierce oraz strzelectwie sportowym. Politechnika Gdańska wystawiła swoje reprezentacje w 43 dyscyplinach.

Pełna informacja na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach. 

Komunikaty

Wydania Biuletynu Informacyjnego podczas przerwy wakacyjnej

Szanowni Czytelnicy,

kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się po przerwie wakacyjnej, we wrześniu. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.