Nr 125/27 czerwca 2019

Z życia uczelni

Prof. Joanna Żukowska dziekanem WILiŚ

W wyborach uzupełniających na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wybrana została dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG. 

Prof. Joanna Żukowska jest specjalistą inżynierii drogowej i bezpieczeństwa transportu. Głównymi obszarami jej zainteresowań są modelowanie ryzyka w ruchu drogowym, prognozowanie trendów bezpieczeństwa oraz programowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, ekspertyz dla Ministerstwa Infrastruktury i Banku Światowego oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji na szczeblu krajowym i samorządowym.

Nowa dziekan WILiŚ współpracuje z europejskimi ośrodkami naukowymi, m.in. francuskim instytutem bezpieczeństwa transportu IFSTTAR, szwedzkim Uniwersytetem w Linkoping oraz hiszpańskim Uniwersytetem w Walencji. Prowadzi projekty europejskie i krajowe projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest współorganizatorem i sekretarzem naukowym jedenastu edycji Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT.

Chińskie uczelnie – jeden z priorytetowych obszarów współpracy dla PG

Politechnika Gdańska odnowiła porozumienie o współpracy z Shanghai Institute of Technology (SIT). Dokument podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Yulu Liu, kanclerz SIT. W ramach porozumienia uczelnie zadeklarowały gotowość do współpracy m.in. w zakresie wymiany studenckiej oraz wymiany kadry naukowej w celach dydaktycznych i badawczych.

–  Współpraca z chińskimi uczelniami to jeden z priorytetowych kierunków naszych działań w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Jako rektor dołożę wszelkich starań, aby przebiegała ona jak najlepiej – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Pomiędzy Wydziałem Chemicznym PG i School of Materials Science and Engineering SIT podpisane zostało porozumienie, dzięki któremu studenci z Chin będą mieli możliwość studiowania na Wydziale Chemicznym PG (przez jeden semestr). Porozumienie z ramienia PG podpisał prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego.

Delegacja z Shanghai Institute of Technology spotkała się także z przedstawicielami Wydziału Mechanicznego, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w celu omówienia możliwości przyszłej współpracy.

Kolejną uczelnią z Chin, z którą będzie współpracować Politechnika Gdańska jest Anyang University. PG jest pierwszą uczelnią w Polsce, która rozpocznie współpracę z tym chińskim uniwersytetem.

– Chcemy rozpocząć wymianę wykładowców i studentów pomiędzy naszymi uczelniami oraz uruchomić programy podwójnego dyplomowania. Ze względu na obszary badawcze, w których specjalizuje się Anyang University, najbardziej interesuje nas współpraca z Wydziałami Chemicznym, Mechanicznym, Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii – stwierdził Jing Guoxun, rektor chińskiej uczelni. 

PG rozwija współpracę z University of Tripoli w Libii

Delegaci największej libijskiej uczelni, University of Tripoli, spotkali się z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej, aby omówić obszary, w ramach których prowadzone mogą być wspólne projekty badawcze.

W międzynarodowym świecie nauki najważniejsza jest współpraca pomiędzy naukowcami. Wystarczy rozpocząć ją od niewielkiego projektu, a z czasem przejść do działań na większą skalę. Z pewnością przyniesie to korzyści obu naszym uczelniom – stwierdził prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, podczas spotkania z delegacją University of Tripoli.

Prof. Krzysztof Wilde i prof. Nabil S. Enattah, rektor libijskiej uczelni, podpisali porozumienie pozwalające między innymi na prowadzenie wspólnych badań naukowych, rozpoczęcie wymiany akademickiej, tworzenie programów podwójnego dyplomowania oraz organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Spotkanie rektorów Uczelni Santander Universidades

Spotkanie odbyło się 15.06.2019 r. w Gdańsku przed koncertem Muzyka letniej nocy, w którym brała udział Santander Orchestra oraz Akademicki Chór PG.

Goście zostali powitani przez współgospodarza spotkania – prorektora ds. organizacji prof. Janusza Cieślińskiego, który przedstawił historię i osiągnięcia Politechniki Gdańskiej. Santander Bank Polska reprezentował dyrektor Wojciech Leśniewski wraz z zespołem.

Podczas spotkania dr Paweł Ziemiański (WZiE) omówił funkcjonowanie studiów MBA na Politechnice Gdańskiej. Kolejne wystąpienie dotyczyło możliwości wprowadzenia metodyki pracy Agile w zespołach administracyjnych uczelni wyższych, które przedstawiła Anna Kaczmarek, ekspert Santander Bank Polska. Bank, który już w zeszłym roku rozpoczął proces transformacji systemów pracy na tzw. metody pracy zwinnej, postanowił podzielić się swoim doświadczeniem i zadeklarował chęć przeprowadzenia warsztatów Agile dla pracowników akademickich.  

Zaangażowanie w działania związane z rozwojem i promocją edukacji w Polsce to jeden z filarów strategii Responsible Banking przyjętej przez Santander Bank Polska.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque

Biblioteka Politechniki Gdańskiej została uhonorowana Medalem Bibliotheca Magna Perennisque. Odznaczenie odebrała dyrektor Biblioteki PG, dr Anna Wałek podczas obchodów Pomorskiego Dnia Bibliotekarza.  

Medal Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka wielka i wieczna) to najwyższe odznaczenie nadawane organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa i upowszechniania książki, przyznawane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Dotychczas medalem „Bibliotheca Magna Perennisque” odznaczono m. in. Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w Aktualnościach.

Nauka

Konkurs "IdeaLab" w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na l. 2014–2021

  • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Zwycięskie koncepcje projektów zostaną wyłonione w trzyetapowej procedurze konkursowej, której głównym elementem będą warsztaty IdeaLab;
  • termin naboru wniosków (I etap) upływa 19.08.2019;
  • informacje o konkursie znajdują się na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy;
  • osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs "GRIEG" w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na l. 2014–2021

Konkurs MINIATURA 3

  • w ramach konkursu finansowane są pojedyncze działania naukowe, np. badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub wyjazdy konsultacyjne;
  • okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 000 do 50 000 zł;
  • nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w terminie do: 30.09.2019 r.;
  • wniosek zgłoszony za pośrednictwem systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów w terminie do 23.09.2019 (przed wysłaniem wniosku w systemie OSF);
  • szczegółowe informacje na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy;
  • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Konferencja podsumowująca projekt TEACHENER

Wydział Elektrotechniki i Automatyki zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji międzynarodowego projektu TEACHENER pt. Social Sciences and Humanities at Universities of Technology, która odbywa na Politechnice Gdańskiej w dn. 27–28.06.2019 r.

Konferencja jest organizowana przez Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz objęta patronatem honorowym rektorów obu uczelni. Ideą konferencji jest zaprezentowanie wyników projektu TEACHENER, realizowanego w ramach Programu UE Erasmus+. Celem projektu było opracowanie kursów dydaktycznych z zakresu energetyki, które pozwalają na lepszą integrację zagadnień społeczno-humanistycznych w procesie kształcenia przyszłych inżynierów.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli akademickich i doktorantów. Konferencji towarzyszą warsztaty, w ramach których można będzie zapoznać się z zakresem merytorycznym modułów dydaktycznych oraz przedyskutować ich metodykę i efekty nauczania. Udział w warsztatach zostanie potwierdzony stosowanym certyfikatem.

W konferencji biorą udział naukowcy, którzy zajmują się problematyką na pograniczu nauk technicznych oraz społeczno-humanistycznych, przede wszystkim w zakresie społecznych skutków funkcjonowania i rozwoju systemów zaopatrzenia w energię. Swój udział zapowiedzieli również przedstawiciele przedsiębiorstw z branży energetycznej, którzy zostali zaproszeni do dyskusji na temat kompetencji zawodowych absolwentów studiów technicznych.

Szczegółowe informacje na stronie https://eia.pg.edu.pl/teachener/conference.

Sport

Sukcesy przedstawicieli Politechniki Gdańskiej na wielkich imprezach koszykówki 3×3

W dn. 21–24.06.2019 r. w Mińsku odbyły się II Igrzyska Europejskie, w których udział wzięła m.in. reprezentacja Polski w koszykówce 3×3 prowadzona przez Kazimierza Rozwadowskiego (CSA PG), trenera sekcji koszykówki mężczyzn Politechniki Gdańskiej. Zespół biało-czerwonych swój pierwszy udział w Igrzyskach zakończył na IV miejscu.

Z kolei w Mistrzostwach Świata w Amsterdamie, które odbyły się w dn. 18–23.06.2019 r. reprezentacja Polski pod opieką Piotra Renkiela odniosła największy jak dotąd sukces w historii polskiej koszykówki 3×3 – III miejsce i brązowy medal.

Trener Piotr Renkiel wraz z Kazimierzem Rozwadowskim prowadzą wspólnie kadrę koszykówki 3×3 od lutego 2019 r. W związku z tym, że dwie ważne imprezy w tej dyscyplinie odbywały się niemal równolegle, musieli podzielić się obowiązkami.

Pełna informacja na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli: przygotowywanie kursów e-learningowych

Trwa rekrutacja na szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora). Proponowane terminy: 3–4.07.2019 r. lub 16–17.09.2019 r. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na oprogramowanie Lectora.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG" (POWER 3.5).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

1 lipca–5 lipca
http://gwgt.mif.pg.gda.pl

Workshop on Graph Theory

The Gdańsk Workshop on Graph Theory (GWGT) is an annual, informal workshop whose goal is to provide a forum for scientists to meet, present their work, interact, and establish collaborations in the field of Graph Theory
3 lipca–12 lipca
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci

Letnia szkoła modernizmu na WA

Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu.
3 lipca 11.15–15.30

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Janowi Awrejcewiczowi – uroczyste posiedzenie Senatu PG
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
10 lipca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
19 września–20 września
https://pg.edu.pl/etee2019/

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej.
19 września–20 września
https://qualitygdansk.eu/indexpl.php

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.