Nr 124/19 czerwca 2019

Z życia uczelni

Prof. Jan Awrejcewicz doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej

Ocena szkodliwości drgań i hałasu w tramwajach i budynkach mieszkalnych, budowa stanowiska do analizy skutków zderzenia pojazdów czy nowatorskie badania z zakresu rehabilitacji schorzeń kręgosłupa i naczyń krwionośnych – szerokie zainteresowania naukowe prof. Jana Awrejcewicza zapewniły mu opinię wybitnego badacza, organizatora i menedżera nauki. Ten znakomity uczony otrzyma tytuł i godność 42. doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej na uroczystym, otwartym posiedzeniu Senatu PG w środę, 3 lipca o godz. 11:15 w Auli w Gmachu Głównym.

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz całe swoje życie zawodowe związał z Politechniką Łódzką, której jest absolwentem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej mechaniki, w tym mechaniki nieliniowej, ze szczególnym uwzględnieniem bifurkacji i chaosu, a ostatnio także mechatroniki i automatyki. Profesor wspiera Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, jak również całe gdańskie środowisko naukowe w rozwoju zespołów naukowo-badawczych i opiniotwórczych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Owocnie rozwija współpracę naukową i organizacyjną PG z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, skutkującą podnoszeniem umiejętności, kompetencji i rozpoznawalności w zakresie prowadzenia badań oraz upowszechniania ich rezultatów.

Uczony o uznanym dorobku naukowym

42. doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej jest autorem 440 artykułów, w tym 310 w czasopismach z listy JCR (łączny Impact Factor = 492,081), licznych książek, komunikatów i raportów oraz 1 patentu. Liczba cytowań jego publikacji w bazie Web of Science, wg stanu na dzień 10.04.2019, wynosi 1929 (1390 bez autocytowań), natomiast indeks Hirscha = 20. Wypromował 24. doktorów, z których 3. posiada już stopień doktora habilitowanego, a pod jego kierunkiem przygotowano 8 habilitacji. Prof. Awrejcewicz kieruje założoną przez siebie Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Za fundamentalne osiągnięcia w uprawianej dziedzinie nauki został uhonorowany m.in. prestiżową nagrodą Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

W uznania dorobku i zasług prof. Jana Awrejcewicza Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej wystąpił o nadanie mu tytułu i godności doktora honoris causa PG. Podczas odbywającego się z tej okazji uroczystego otwartego posiedzenia senatu uczelni laudację na cześć profesora wygłosi promotor doktoratu honoris causa, prof. Krzysztof J. Kaliński, prodziekan Wydziału Mechanicznego PG ds. nauki. Po ceremonii nadania tytułu i godności przez prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Awrejcewicz wygłosi wykład zatytułowany „Dynamika chaotyczna wahadła podwójnego w polu magnetycznym”. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewni Akademicki Chór PG.

Uroczyste otwarte posiedzenie senatu PG związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi odbędzie w ostatnim dniu zorganizowanej na naszej uczelni w dniach 1–3 lipca 37. Konferencji Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Konferencja będzie poświęcona omówieniu aktualnych problemów dotyczących badań naukowych i kształcenia na wydziałach mechanicznych w Polsce.

Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

Dziekani Wydziałów Mechanicznych z całej Polski spotkają się na Politechnice Gdańskiej, aby wziąć udział w konferencji poświęconej badaniom naukowym i kształceniu, odbywającej się w dniach 1–3.07.2019 r. W trakcie tego wydarzenia prof. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej, wybitny w specjalista w dziedzinie mechaniki, mechatroniki i automatyki, otrzyma tytuł i godność doktora honoris causa PG.

Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych rozpocznie się w poniedziałek, 1.07.2019 r. o godz. 16.00 w Auli w Gmachu Głównym. W jej otwarciu uczestniczyć będą prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego PG, prof. Andrzej Seweryn, przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT, oraz prof. Janusz Kowal, honorowy przewodniczący tej organizacji. Następnego dnia obrady przeniosą się na Wydział Mechaniczny, gdzie zgromadzeni poznają wybrane zagadnienia dotyczące jego działalności naukowej oraz zwiedzą specjalistyczne laboratoria.

W środę, 3.07.2019 r. o godz. 11.00 w Auli w Gmachu Głównym rozpocznie się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji nadania tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Janowi Awrejcewiczowi.

„Muzyka Letniej Nocy” – koncert przed Gmachem Głównym PG

Drugi koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej, „Muzyka Letniej Nocy”, powtórzył sukces ubiegłorocznego widowiska. Ponad półtora tysiąca uczestników spędziło wieczór słuchając światowej klasy utworów w wykonaniu niemal stu artystów.

Gości powitali Agnieszka Oszczyk, dziennikarka i prezenterka Telewizji Polskiej, oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Muzyczną część wieczoru otworzył występ Santander Orchestra pod batutą Sebastiana Perłowskiego, który wykonał następujące utwory: „Libertango” Astora Piazzoli, „Bohemian Rapsody” zespołu Queen, „Conga del Fuego Nuevo” Arturo Marqueza, „Biegany” Adama Sztaby, „Orawa” Wojciecha Kilara i „Piraci z Karaibów” Hansa Zimmera. Pierwszemu utworowi towarzyszył pokaz tanga w wykonaniu Damiana Thompsona i Oliwii Otto.

W drugiej części koncertu na scenie zaprezentowali się Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz muzycy latynoamerykańskiego zespołu Del Ande, dyrygowani przez prof. Mariusza Mroza, którzy wykonali utwór Ariela Ramíreza „Misa Criolla”.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach. Zdjęcia z koncertu są dostępne w galerii na stronie https://pg.edu.pl/fotogaleria/galerie-2019

Ustawa 2.0

Międzynarodowi eksperci powołani. Kto wybierze polskie uczelnie badawcze?

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał międzynarodowy zespół do spraw oceny wniosków w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Zespół tworzy 15 wybitnych ekspertów z uznanych zagranicznych ośrodków akademickich. Program ma na celu wyłonienie uczelni, które w przyszłości osiągną status uczelni badawczej i będą skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami i instytutami na świecie.

Szczegółowe informacje o zespole oceniającym i jego zadaniach można znaleźć na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ w Aktualnościach.

Prof. Grzegorz Węgrzyn przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał na stanowisko przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna. Będzie on kierował pracami organu, który zadba o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Prof. G. Węgrzyn jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozpoczęcie działalności przez Radę Doskonałości Naukowej jest kolejnym ważnym etapem wdrażania Konstytucji dla Nauki, która obejmuje reformę systemu awansu naukowego.

Więcej informacji na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ w Aktualnościach.

Nauka

7th Gdańsk Workshop on Graph Theory

W dn. 1–5.07.2019 Instytut Informatyki MFI UG wraz z WFTiMS PG organizują międzynarodową konferencję naukową Gdańsk Workshop on Graph Theory. Tegoroczna, siódma edycja konferencji będzie okazją do spotkania naukowców zajmujących się teorią grafów i kombinatoryką. 

Osoba do kontaktu: dr inż. Magdalena Lemańska, tel. 58 347 28 61, e-mail magdalena.lemanska@pg.edu.pl. Więcej szczegółów na stronie https://sites.google.com/site/gwgt2019/

Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszy z najlepszych! 4.0”

 • cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach;
 • nabór wniosków trwa do 28.06.2019 r.;
 • dokumenty należy skladać w Dziale Projektów do 24.06.2019 r.;
 • więcej informacji na stronie MNiSW http://www.bip.nauka.gov.pl/najlepsi-z-najlepszych-4-0/
 • osoby do kontaktu: Kamila SzydlowskaBeata Kucharska, Dział Projektów.

Konkurs NCBR – obronność i bezpieczeństwo

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019 (w tym tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu) oraz dokumentacja –ncbr.gov.pl/dobr;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 07.2019 r.;
 • termin naboru wniosków upływa do 22.07.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

Studenci FTiMS w Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Analizie Danych

Zespół PANDA, tj. studenci kierunków fizyka techniczna oraz matematyka: Aleksander Obuchowski, Roman Karski, Kazimierz Najmajer, wywalczył II miejsce w Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Analizie Danych (NOMAD).

Konkurs (NOMAD) organizuje Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”, działające na Politechnice Wrocławskiej.

Wręczenie nagród w konkursie IEEE na najlepszą pracę dyplomową magisterską w 2018 r.

Dn. 11.06.2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku 2018:

 • główna nagroda – Luiza Leszkowska za pracę pt. "Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X"; promotor dr inż. Łukasz Kulas;
 • wyróżnienie – Dawid Michałowski za pracę pt. "Stacja do analizy wybranych zanieczyszczeń powietrza miejskiego w warunkach nielaboratoryjnych"; promotor dr inż. Krzysztof Bikonis.

Konkurs zorganizował Gdański Oddział IEEE Computer Society oraz Polska Sekcja IEEE. Fundatorem nagród w konkursie była firma Intel Technology Poland. 

Student Inżynierii Danych w programie na Uniwersytecie Kalifornijskim

W dn. 8–26.07.2019 r. Michał Laskowski – student Inżynierii Danych (międzywydziałowy kierunek WZiE i WETI) będzie uczestniczył w międzynarodowym programie Trepcamp Entrepreneurial Simulator 2019, który odbędzie się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Dolinie Krzemowej.

W trakcie trzytygodniowego programu treningowego grupa wyłonionych w rekrutacji międzynarodowych studentów będzie tworzyła i rozwijała start-upy oparte o rozwiązania w dziedzinie Big Data i Artificial Intelligence. Ich celem będzie stworzenie przedsięwzięcia, który rozwiąże problem zlecony przez jedną z firm z Doliny Krzemowej.

W pracach koncepcyjnych uczestnicy projektu będą mieli do dyspozycji grupę międzynarodowych mentorów i przedsiębiorców, którzy pomogą im wprowadzić pomysły w życie. Najlepszy start-up otrzyma dotację w kwocie 50 tys. USD na dalszy rozwój.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 2.07.2019 r. o godz. 13.00 w sali 416A (Gmach Główny PG) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. arch. Kaliny Juchnevič pt. Podziemna architektura, jako element struktury przestrzennej współczesnego miasta. Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa

Dn. 25.06.2019 r. o godz. 10.15 w sali Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG (nr 119) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Konrada Marszałkowskiego. Tytuł rozprawy: „Modelowanie procesów energetycznych w obrotowym układzie mechanicznym dla potrzeb diagnozowania zmęczenia okrętowych wałów napędowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski.

Kształcenie i dydaktyka

Na PG podsumowano działalność gimnazjów i nagrodzono najlepszych gimnazjalistów

Podsumowanie niemal 20 lat funkcjonowania gimnazjów oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu „Najlepszy absolwent gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego” miały miejsce podczas konferencji, która odbyła się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Politechnika Gdańska od lat wspiera pomorskich uczniów, a świadoma polityka uczelni owocuje pozyskaniem najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, zarówno z Pomorza, jak i innych województw – stwierdził Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, witając zgromadzonych w Auli im. prof. Jerzego Seidlera polityków, samorządowców, pedagogów oraz gimnazjalistów i ich bliskich.

Wśród zebranych byli prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki, prof. Edmund Wittbrodt, minister edukacji narodowej w latach 2000–2001, Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej w latach 2007–2011, Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marcin Fuchs, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, Elżbieta Markowska, prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP, i prof. Michał Federowicz z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Drodzy gimnazjaliści, cieszę się, że tu jesteście i w przyszłości zapraszam was na Politechnikę Gdańską. Te miejsca już na was czekają. Obiecuję, że nasza uczelnia dołoży wszelkich starań, aby wspólnie z władzami Pomorza dalej pracować nad ciągłą poprawą jakości edukacji – zapewnił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

W nagranych wcześniej wystąpieniach do publiczności zwrócili się prof. Jerzy Buzek i prof. Mirosław Handke, premier RP i minister edukacji narodowej w latach 1997–2001, za rządów których miała miejsce reforma oświaty wprowadzająca gimnazja. Dyrektor Adam Krawiec przedstawił ideę tej reformy, a etapy jej wdrażania przybliżyli prof. Edmund Wittbrodt i Katarzyna Hall.

W bardzo krótkim czasie dostosowaliśmy nasz system do tego, co działo się wówczas w Unii Europejskiej. Kluczowa była tu rola samorządów. Oświata dogłębnie zmieniła się na poziomie gmin, powiatów i województw – mówił prof. Wittbrodt.

Efekty reformy gimnazjalnej w świetle międzynarodowych badań edukacyjnych omówił prof. Michał Federowicz. Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w krótkiej debacie podsumowującej. Jako ostatni głos zabrał Marcin Fuchs, który opowiedział o wsparciu pomorskich gimnazjów ze środków unijnych.

Konferencja połączona była z rozstrzygnięciem piętnastej, ostatniej edycji konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego, które poprowadziła pani Elżbieta Markowska. Zwycięzcą został Bartosz Kopania z Kobylnicy.

Trwa nabór do programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Politechnika Gdańska jest partnerem ogólnopolskiego programu grantowego pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Pierwszy nabór do programu potrwa do 24.06.2019 r. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i edukatorów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu algorytmiki i programowania oraz rozwijać talenty i zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie kół informatycznych.

Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://cmi.edu.pl//.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • język angielski zaawansowany – Advanced Academic English: 1–12.07.2019, w godz. 10.00–13.00;
 • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019 r., w godz. 12.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00;
 • sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów – szkolenie zewnętrzne: 13, 18 i 24 września, w godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz formularz rejestracyjny na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Kalendarium

19 czerwca 11.00–16.00

Dni informacyjne – Fundusze norweskie i EOG

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczących najbliższych konkursów organizowanych przez NCBiR i finansowanych w ramach funduszy norweskich i EOG. Organizator – NCBiR.
24 czerwca–28 czerwca

Szkoła letnia na WCh

Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
24 czerwca–25 czerwca

Jean Monnet Symposium – seminarium i warsztaty na WZiE

Bezpłatne seminaria i warsztaty z badań nad realną i nominalną konwergencją; analizy sieciowej i wykorzystania danych z badania budżetów gospodarstw – https://zie.pg.edu.pl/jeanmonnet_chair/jean-monnet-symposium1.
25 czerwca 12.30–15.30
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/aktualnosci

Umiędzynarodowienie badań

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie ramowym UE Horyzont 2020.
26 czerwca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
3 lipca–12 lipca
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci

Letnia szkoła modernizmu na WA

Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu.
3 lipca 11.15–15.30

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Janowi Awrejcewiczowi – uroczyste posiedzenie Senatu PG
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
10 lipca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
19 września–20 września
https://pg.edu.pl/etee2019/

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej.
19 września–20 września
https://qualitygdansk.eu/indexpl.php

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.