Nr 123/13 czerwca 2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli, wybierając na Rektora Politechniki Gdańskiej. To dla mnie wielkie zobowiązanie i motywacja do ciężkiej pracy na rzecz rozwoju naszej Uczelni. Z ogromną odpowiedzialnością będę kontynuował dzieło poprzednika śp. prof. Jacka Namieśnika, który zaszczepił w nas ideę uniwersytetu badawczego i dołożę wszelkich starań, aby Politechnika Gdańska status takiej uczelni uzyskała. Postaram się w tym celu wykorzystać moje osobiste doświadczenia zdobyte w trakcie studiów doktoranckich i pracy za granicą.

W najbliższym czasie wysiłki skupimy na tym, aby jak najlepiej przygotować Uczelnię do ewaluacji. By to osiągnąć konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników.

Jestem otwarty na współpracę z Państwem, bo to pracownicy są największym skarbem Politechniki Gdańskiej. Każdy jest potrzebny i może znaleźć na naszej Uczelni swoje miejsce. Każdy powinien mieć możliwość rozwoju i osiągnięcia satysfakcji z pracy. Tylko to jest gwarancją trwałego i harmonijnego rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Zapraszam do kontaktu drogą mailową na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.edu.pl. Będę też kontynuował tę formę kontaktu z Państwem, jaką jest Biuletyn PG.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG
Rektor Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Siódma w kraju, czwarta wśród uczelni technicznych. Sukces PG w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019!

Dwudziesta edycja najbardziej prestiżowego rankingu akademickiego w Polsce przyniosła Politechnice Gdańskiej najwyższą pozycję w historii tego zestawienia. PG znalazła się na siódmym miejscu, awansując o dwie pozycje od 2018 r., i podobnie jak w zeszłym roku zajęła czwarte miejsce wśród uczelni technicznych! 

 – Od dwóch lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu, a więc w jego ścisłej czołówce. Osiągnięcie awansu na tym najwyższym poziomie jest niezwykle trudne, dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej zaangażowanym w ciągłe podnoszenie jakości na Politechnice Gdańskiej, bez których ten sukces nie byłby możliwy – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 powstał na podstawie siedmiu kryteriów: prestiżu, innowacyjności, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków kształcenia, umiędzynarodowienia studiów oraz pozycji absolwentów na rynku pracy. Uwzględniono w nim wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

Oficjalne wyniki rankingu ogłoszone zostały 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W gali uczestniczył prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły dotyczące zestawienia dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej można znaleźć tutaj.

Muzyka letniej nocy – koncert plenerowy przed Gmachem Głównym PG

W sobotę 15.06.2019 r. w godz. 21.00–22.30 na dziedzińcu przed Gmachem Głównym odbędzie się drugi otwarty koncert plenerowy. Koncert organizowany jest w ramach Politechniki Otwartej. Wstęp wolny.  

W pierwszej części koncertu zagra Santander Orchestra, która pod batutą Sebastiana Perłowskiego wykona kompozycje Wojciecha Kilara, Astora Piazzolli, Hansa Zimmera oraz przygotowane specjalnie na tę okazję przez Adama Sztabę aranżacje utworów muzyki rozrywkowej, m.in. zespołu Queen.

W drugiej części koncertu zabrzmi latynoamerykańska klasyka – „Misa Criolla” Ariela Ramireza w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej i zespołu Del Ande pod dyrekcją Mariusza Mroza.  

Koncert poprowadzi Agnieszka Oszczyk. Mecenasem koncertu jest Santander Bank Polska. Patroni medialni: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, płyń Pod Prąd.  Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach.  

Politechnika Gdańska i Sopot podpisały umowę na Standardy Dostępności

Sopot jest piątym miastem w Polsce (po Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Koninie i Poznaniu), które przy projektowaniu przestrzeni publicznej będzie stosować opracowane na Politechnice Gdańskiej Standardy Dostępności, czyli reguły, według których kształtuje się przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników, również osób z niepełnosprawnościami. Umowę w tej sprawie dn. 7.06.2019 r. podpisali: prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji z ramienia Politechniki Gdańskiej, a z ramienia Sopotu wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula. W podpisaniu umowy uczestniczyli też mgr inż. Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG oraz mgr Piotr Kaliszczuk, broker innowacji w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG.

Opracowane na Politechnice Gdańskiej przez dr. hab. inż. Marka Wysockiego, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury, Standardy Dostępności określają wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnością oraz osobom starszym.

Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Dn. 10.06.2019 r. została ogłoszona rekrutacja standardowa na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (ZR 20/2019). Więcej informacji w języku polskim i angielskim na stronie Szkoły Doktorskiej.

Prorektorzy uczelni technicznych z kraju na PG

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zorganizowały w dn. 6–8.06.2019 r. w Trójmieście V Konferencję Prorektorów Publicznych Wyższych Szkół Technicznych.

W konferencji uczestniczyło trzynastu prorektorów z całej Polski, którzy podczas obrad omówili m.in. kwestie związane ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z konieczności dostosowania uczelni do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0), przyjęte rozwiązania statutowe, a także kierunki rozwoju uczelni, w tym dotyczące informatyzacji.

Organizatorami Konferencji byli prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG, który jest wiceprzewodniczącym kolegium prorektorów, oraz prof. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Akademicka msza święta w intencji śp. prof. Jacka Namieśnika

W niedzielę, 16.06.2019 r. o godz. 19.30 w kościele pw. Świętej Katarzyny na ul. Profesorskiej 3 w Gdańsku odprawiona zostanie akademicka msza święta w intencji śp. prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019, oraz jego najbliższych, przyjaciół i współpracowników.

W imieniu klasztoru gdańskich dominikanów, który w czasie obecnych problemów konstrukcyjnych z Bazyliką pw. Świętego Mikołaja otrzymał od Politechniki Gdańskiej profesjonalne wsparcie i pomoc, a także razem z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim „Górka”, które dzięki życzliwości śp. prof. Jacka Namieśnika mogło rozpocząć współpracę z uczelnią, serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłego rektora – zaprasza o. Michał Osek, przeor klasztoru.

Nauka

Ponad 4,3 mln zł dla naukowców z PG w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – OPUS 16 (dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego), PRELUDIUM 16 i SONATA 14 (dla badaczy na początku kariery naukowej). Wśród laureatów konkursów znalazło się 11 projektów naukowów z Politechniki Gdańskiej, którzy otrzymają łącznie ponad 4,3 mln zł dofinansowania.

 W programie OPUS 16 do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty:

• „Grafowe modelowanie procesów wyszukiwania”, dr hab. inż. Dariusz Dereniowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (kwota dofinansowania: 480 200 zł) 

• „Modelowanie odwrotne wspomagane metodami surogatowymi do szybkiego projektowania struktur mikrofalowych i antenowych”, dr inż. Sławomir Kozieł z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (905 600 zł)

 W ramach programu SONATA 14 dofinansowanie otrzymały projekty:

•  „Ocena aktywności immunogennej i immunoprotekcyjnej szczepionek DNA kodujących wieloantygenowe białka chimeryczne i fuzyjne Toxoplasmagondii ”, dr inż. Bartłomiej Ferra z Wydziału Chemicznego (projekt w konsorcjum, dofinansowanie ogółem: 2 283 500 zł, a dofinansowanie dla PG: 1 527 500 zł)

• „Wpływ dzielenia się wiedzą niejawną na innowacyjność przedsiębiorstw. Analiza sektorowa”, dr Wioleta Kucharska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (462 564 zł)

 Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programu PRELUDIUM 16:

• „Komplementarne wykorzystanie GCxGC-MS i PTR-MS do monitorowania emisji lotnych związków organicznych podczas drukowania 3D w czasie rzeczywistym”, mgr inż. Wojciech Wojnowski z Wydziału Chemicznego (kwota dofinansowania: 136 500 zł)

• „Nowe rozwiązanie metodyczne do analizy w czasie rzeczywistym wtórnych produktów utleniania olejów jadalnych wykorzystywanych podczas smażenia żywności”, mgr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego (139 510 zł)

• „Polibromowane etery difenylowe - los w środowisku wewnętrznym oraz ocena narażenia człowieka”, Monika Śmiełowska z Wydziału Chemicznego (207 200 zł)

• „Wyznaczanie szlaku metabolicznego wybranych terpenów w owocach cytrusowych z wykorzystaniem techniki PTR-TOF-MS”, mgr inż. Martyna Łubińska-Szczygeł z Wydziału Chemicznego (140 000 zł)

• „Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamkniętych pęknięć zmęczeniowych”, mgr inż. Krzysztof Wołoszyk z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (143 000 zł)

• „Wybór ścieżki kariery: modelowanie funkcji oczekiwanej użyteczności”, mgr Jakub Golik z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (116 286 zł)

• „Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu”,mgr inż. Filip Wilczyński z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (129 400 zł)

 W ramach konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14 złożono w sumie 3826 wniosków z różnych uczelni na kwotę ponad 2,4 mld zł, z czego do finansowania zakwalifikowanych zostało 777 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wyniosła ponad 527,6 mln zł. Listy rankingowe są dostępne na stronie internetowej NCN.

Prof. Grzegorz Graff (WFTiMS) będzie realizował międzynarodowy projekt

Projekt dr. hab. Grzegorza Graffa, prof nadzw. PG (WFTiMS), ''Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań'' otrzymał finansowanie o wartości 561 120 PLN w ramach programu SHENG 1. SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

W ramach projektu polski zespół współpracować będzie z grupą naukowców chińskich pod kierunkiem prof. Haibao Duan z Academy of Mathematics and Systems Science.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Nagroda w Konkursie TECHNICUS dla książki prof. D. Świsulskiego (WEiA)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, organizator Konkursu TECHNICUS, nagrodziła Pucharem TECHNICUS 2019 książkę autorstwa prof. Dariusza Świsulskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” w kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną”.

Wręczenie nagrody odbędzie się 14.06.2019 r. na Politechnice Krakowskiej podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich zwołanego wspólnie z XXVI Kongresem Techników Polskich w Krakowie.

Jean Monnet Symposium – bezpłatne seminarium i warsztaty na WZiE

W dn. 24–25.06.2019 r. na Wydziale Zarządzania Ekonomii odbędą się warsztaty i seminarium w ramach projektu Jean Monnet Chair:

 1. Jean Monnet Seminar: najnowsze badania nad realną i nominalną konwergencją;
 2. Jean Monnet Workshops:
 • Analizy sieciowe, prowadzący: Luca De Benedictis (University of Macerata),
 • Wykorzystanie danych z badania budżetów gospodarstw domowych do analizy konwergencji, prowadzący: Piotr Paradowski (Luxembourg Income Study, Politechnika Gdańska)

Warsztaty oraz seminarium będą się odbywały w języku angielskim. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja; kontakt: jm_symposium2019@zie.pg.gda.pl. Program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://zie.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

VI Konferencja eTEE2019

W dn. 19–20.09.2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, której organizatorami są PG i AGH.

Bliższe informacje znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/etee2019:

Konkurs NCBR – obronność i bezpieczeństwo

 • przedmiot i cel dofinansowania: badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019 (w tym tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu) oraz dokumentacja –ncbr.gov.pl/dobr;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 07.2019 r.;
 • termin naboru wniosków upływa do 22.07.2019 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita Wiśniewska, Dział Projektów.

Konkurs MNiSW

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty na refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego przez uczelnię lub instytut naukowy w ramach następujących programów: Horyzont 2020, Euratom oraz Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
 • nabór wniosków międzynarodowych: tryb ciągły;
 • informacje o konkursie na stronie MNiSW;
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 18.06.2019 o godz. 10.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Mielcarek. Tytuł rozprawy: „Analiza oddziaływań w kryształach związków zawierających w strukturze pierścień pirydynowy”. Promotor: dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. PG.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dn. 28.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Marciniuk. Tytuł rozprawy: „Akustyczna analiza parametrów ruchu drogowego z wykorzystaniem informacji o hałasie oraz uczenia maszynowego”. Promotor: prof .dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy dr inż. Józef Kotus(PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa

Dn. 25.06.2019 r. o godz. 10.15 w sali Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG (nr 119) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Konrada Marszałkowskiego. Tytuł rozprawy: „Modelowanie procesów energetycznych w obrotowym układzie mechanicznym dla potrzeb diagnozowania zmęczenia okrętowych wałów napędowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski.

Sport

Złoty medal w żeglarstwie dla Politechniki Gdańskiej

Reprezentacja PG po raz kolejny zdobyła złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski w żeglarstwie w klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie najlepszy był dr inż. Marcin Styborski, adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Naszą ekipę do zwycięstwa poprowadził trener Jakub Pankowski (CSA PG).

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie https://www.ampy.pl/.

Studenci PG na podium International Waterbike Regatta 2019

Studenci z koła naukowego KSTO Korab oraz reprezentanci koła PIXEL z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG po raz kolejny stanęli na podium międzynarodowych zawodów International Waterbike Regatta. „Rektor”, bo tak nazywa się ich jednostka, uplasował się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej.

Międzynarodowe regaty łodzi napędzanych siłą ludzkich mięśni odbyły się już po raz czterdziesty. Studenci Politechniki Gdańskiej walczyli w ośmiu zróżnicowanych konkurencjach na czterech własnoręcznie przygotowanych sportowych rowerach wodnych.

Reprezentacja PG powtórzyła swój zeszłoroczny wynik – „Rektor” ponownie zajął III miejsce. Pozostałe jednostki skonstruowane przez naszych studentów sklasyfikowano odpowiednio na dwudziestej („Dżordż”), dwudziestej trzeciej („C.B.G.”) i dwudziestej szóstej („RW 4”) pozycji.

Więcej informacji na temat zawodów można znaleźć na profilu International Waterbike Regatta w serwisie Facebook.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach online: WEBINAR odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 17.00 lub 14.06 godz. 9.00 (do ustalenia z prowadzącym);
 • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019 r., w godz. 12.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Wkrótce rozpoczną się zapisy na letnią edycję kursu języka angielskiego, który odbędzie się w dn. 1–12.07.2019 r.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Zmiany w kolekcjach wydawnictwa Elsevier udostępnianych w ramach licencji krajowej

Dn. 31.05.2019 r. podpisano z firmą Elsevier nową umowę, która będzie obowiązywała w l. 2019–2021. Na mocy tej umowy uzyskujemy dostęp
do kolekcji 1819 czasopism (1638 bieżących oraz 181 archiwalnych). W porównaniu z poprzednią umową udostępnione zasoby zostały uszczuplone o 6 podkolekcji wchodzących w skład Freedom Collection (220 tytułów). Szczegóły zmian znajdują się w pliku Elsevier – licencja krajowa.

Licencja krajowa Elsevier 2019–2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony do końca czerwca 2019 r.; zostaną wówczas opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier.

Kalendarium

15 czerwca 21.00–22.30

Muzyka Letniej Nocy

Drugi koncert plenerowy na Politechnice Gdańskiej "Muzyka Letniej Nocy"
18 czerwca 17.00–19.00

III Debata podatkowa – problemy bezpieczeństwa podatkowego

Otwarte trzecie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE PG nt. praktycznych aspektów związanych z problemami bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców.
19 czerwca 11.00–16.00

Dni informacyjne – Fundusze norweskie i EOG

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji dotyczących najbliższych konkursów organizowanych przez NCBiR i finansowanych w ramach funduszy norweskich i EOG. Organizator – NCBiR.
24 czerwca–28 czerwca

Szkoła letnia na WCh

Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz zjawisk międzyfazowych.
26 czerwca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
3 lipca–12 lipca
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci

Letnia szkoła modernizmu na WA

Program szkoły ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu.
3 lipca 11.15–15.30

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Nadanie tytułu i godności doktora honoris causa PG prof. Janowi Awrejcewiczowi – uroczyste posiedzenie Senatu PG
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.
10 lipca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
19 września–20 września
https://pg.edu.pl/etee2019/

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej.
19 września–20 września
https://qualitygdansk.eu/indexpl.php

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.
24 czerwca–25 czerwca

Jean Monnet Symposium – seminarium i warsztaty na WZiE

Bezpłatne seminaria i warsztaty z badań nad realną i nominalną konwergencją; analizy sieciowej i wykorzystania danych z badania budżetów gospodarstw – https://zie.pg.edu.pl/jeanmonnet_chair/jean-monnet-symposium1.