Nr 12/3 listopada 2016

Z życia uczelni

3 miliony zł dofinansowania dla PG

Rektorzy czterech pomorskich uczelni spotkali się 25.10.2016 r. w Sali Senatu PG, aby podpisać z marszałkami Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim umowy o dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Umowy w imieniu swoich uczelni podpisali rektorzy: prof. Jacek Namieśnik z Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzy Piotr Gwizdała z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Janusz Zarębski z Akademii Morskiej w Gdyni oraz prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Łączna wartość dofinansowania to ponad 70 mln zł, a z powstałej infrastruktury skorzysta przeszło 3000 studentów. Wartość dofinansowania przyznanego PG wynosi prawie 3 mln zł. Dofinansowanie umożliwi PG rozbudowę i przebudowę budynku „Chemia C”. Celem inwestycji jest kształcenie kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji oraz zużyciu energii i paliw. Więcej informacji podano na stronie http://pg.edu.pl.

Medal „Civitas e Mari” dla prof. Antoniego Taraszkiewicza

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek uhonorował prof. Antoniego Taraszkiewicza za zaangażowanie w działania związane z popularyzacją architektury i dziedzictwa kulturowego tego miasta. Prof. A. Taraszkiewicz od lat wspiera organizację cyklu konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, dbając przy tym o aktywne uczestnictwo studentów Wydziału Architektury w opracowywaniu projektów studialnych wskazywanych przez gdyński magistrat. Wiele prac dyplomowych powstałych na tym wydziale otrzymało Nagrody Prezydenta Gdyni.

Nowy prezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, w dniu 20.10.2016 r., wybrała na XIX kadencję na stanowisko prezesa prof. dr hab. inż. Bożennę Kawalec-Pietrenko, prof. PG z katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym. Prof. Bożena Kawalec-Pietrenko jest aktywnym członkiem federacji, gdzie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i troską o przyszłość zawodu inżyniera.

Prof. Hanna Obarska-Pempowiak nagrodzona za działalność na rzecz ochrony środowiska

W dn. 27 października br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wręczył nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska. Laureatką nagrody, w edycji 2016, została prof. dr. hab. inż. Hanna Obarska-Pempowiak, kierownik Katedry Technologii Wody i Ścieków z WILiŚ.

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych

14.10.2016 r. na Politechnice Krakowskiej odbyło się zebranie członków Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Zebraniu przewodniczyła prof. zw. dr hab. inż. Anna Sobotka. W programie zebrania znalazło się m.in. zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - nowoczesnego centrum naukowo-badawczego zlokalizowanego na terenie Politechniki Krakowskiej (http://www.mlbe.pk.edu.pl/index.php/nauka) oraz referat pt. "Modern trends and technologies in academic research in the field of economics, management and ICT in construction". Wygłosił go doc. Ing. Peter Mesároš, PhD (Technical University of Košice). Z ramienia WILiŚ PG w zebraniu uczestniczyła dr inż. Beata Grzyl z Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie.

WZiE dołączył do grona CEEMAN

24.10.2016 r. Wydział Zarządzania i Ekonomii PG został przyjęty w poczet członków CEEMAN, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach, którego głównym celem jest rozwój edukacji w zakresie zarządzania.

Organizacja powstała w 1993 r. z myślą o rozwoju jakości procesów zarządzania w gospodarkach państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji licząca ponad 210 członków z ponad 50 krajów z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

CEEMAN sprzyja poprawie jakości procesów zarządzania i procesów zmian poprzez rozwój edukacji, badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i innych powiązanych usług dla instytucji rozwoju zarządzania i korporacji działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Członkostwo w CEEMAN pozwoli na czerpanie z doświadczeń tej globalnej sieci, umożliwi również poddanie się międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej stowarzyszenia – IQA.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji od polskiej armii

W ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym PG Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyło Jego Magnificencji Rektorowi PG, Senatowi, wszystkim pracownikom oraz studentom życzenia kolejnych sukcesów, liczących się dokonań w nauce i edukacji, dalszego rozwoju Uczelni oraz satysfakcji ze znakomicie wykształconych absolwentów. Przy okazji pogratulowali znakomitych osiągnięć Uczelni, która wypełniając swoje fundamentalne powinności w dziedzinie uprawiania nauki i kształcenia młodzieży, cieszy się wysokim prestiżem i uznaniem.

Odeszli od nas

prof. dr hab. Józef Kur, profesor zwyczajny na Wydziale Chemicznym, kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, zmarł 27.10.2016 r.

Nauka

Konkurs ERC Consolidator Grant 2017

Do 9.02.2017 r. trwa nabór w konkursie ERC Consolidator Grants (Europejska Rada ds. Badań Naukowych). Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 7 lat temu i nie wcześniej niż 12 lat temu.

Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określa wnioskodawca. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html. Osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Konkurs na wymianę osobową naukowców

Do 31.12.2016 r. trwa nabór wniosków na wymianę osobową naukowców z Walonią-Brukselą w latach 2017–2019. Środki przyznawane przez obie strony przeznaczone będą wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów), MNiSW nie przekazuje dodatkowych środków na realizację tych projektów – http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/belgia-walonia/konkurs-na-wymiane-osobowa-naukowcow-z-walonia-bruksela_20161017.html. Osoba do kontaktu: Beata Toma, Małgorzata Makowiecka, Dział Projektów.

Program Erasmus+ na rok 2017

Komisja Europejska opublikowała terminy składania wniosków w nadchodzącym 2017 r. Pierwsze nabory przewidziano już w lutym 2017 r. Z pełną treścią zaproszenia do składania wniosków można zapoznać się na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN. Osoby do kontaktu: Joanna Kłosińska, Monika Bizewska, Dział Projektów.

Innowacje

MIT Enterprise Forum Poland Info Day na PG

MIT Enterprise Forum Poland ogłasza nabór do II edycji programu akceleracyjnego dla polskich startupów. Jest to jedyny tego typu program w Polsce, afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology – Enterprise Forum (MITEF). Rekrutacja potrwa do 30.11.2016 r.

Zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ww. inicjatywy, które odbędzie się 14.11.2016 r. na Politechnice Gdańskiej – Gmach Główny, sala, godz. 15.00.
Rejestracja uczestników odbywa się na Facebooku https://www.facebook.com/events/.

Zespoły, które wezmą udział w programie, będą miały okazję do kontaktu z przedsiębiorcami z sektora innowacji z Polski i z międzynarodowym środowiskiem przedsiębiorców związanym z Massachusetts Institute of Technology.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym k.mozejko@fpt.org.pl lub na strony internetowe programu: http://mitefpoland.org/, https://www.facebook.com/MITEFPoland/.

Komunikaty

Prace doktorskie przed obroną

W Czytelni Czasopism Biblioteki PG dostępne są następujące prace doktorskie:
1. Michał Narożny: "Wykorzystanie technik zmiennoprądowych w analizie polaryzacji katodowej stali", promotor prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, Wydział Chemiczny, termin obrony 2.11. 2016 r.
2. Karolina Krause: "Wpływ obiektów handlu targowego na przestrzeń publiczną współczesnego miasta", promotor dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk- Piątkowska, Wydział Architektury, termin obrony 15.11.2016 r.
3. Alma Melnyk: "Wykorzystanie technik analitycznych w ocenie jakości środowiska", promotor prof. dr hab. Lidia Wolska, Wydział Chemiczny, termin obrony 16.11.2016 r.

Kalendarium

7 listopada 13.15–15.00

Inauguracja roku akademickiego dla doktorantów

Zapraszamy na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017 dla doktorantów Politechniki Gdańskiej. Program uroczystości można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.
16 listopada 13.15–16.00

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15
14 listopada 15.00–18.00

MIT Enterprise Forum Poland Info Day

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru do drugiej edycji programu akceleracyjnego dla polskich startupów ogłoszonego przez MIT Enterprise Forum Poland. Miejsce: sala 300, Gmach Główny PG, godz. 15.00 - 18.00
15 listopada–16 listopada

Konferencja w Programie Interreg Południowy Bałtyk

Konferencja w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014–2020 (Rostock, Niemcy) – tematy przewodnie: rezultaty i partnerstwo. Rejestracja jest otwarta do 7.11.2016 r.
25 listopada 09.00–17.00

WM współorganizatorem Kongresu VIVA HEALTH FUTURE

25.11.2016 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie w godz. 9.00–17.00 odbędzie się Kongres Naukowy nt. nowoczesnych rozwiązań materiałowych i digitalnych w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych.