Nr 119 / 16 maja 2019

Kalendarium

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

2019.05.18 19:00  –  2019.05.19 01:00
Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach

Wieczór pamięci prof. Jacka Namieśnika

2019-05-19    17:00 – 19:30
Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 19.05.2019 r. do Akademickiego Klubu PG „KWADRATOWA” na wieczór poświęcony pamięci prof. Jacka Namieśnika, śp. rektora Politechniki Gdańskiej.

Bałtycki Festiwal Nauki

2019.05.22 08:00  –  2019.05.25 14:00 http://festiwal.pg.edu.pl
Bliższe informacje i program dostępny na stronie www.festiwal.pg.edu.pl. Na niektóre zajęcia wymagana jest rejestracja, wstęp bezpłatny.

Stypendia dla młodych naukowców

2019.05.27 08:29  –  2019.05.31 15:30
Do 31.05.2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie OSF.

Dobrze jest... wejść na szczyt. Spotkanie z Kingą Baranowską

2019-05-27    18:00 – 20:00 https://pg.edu.pl/otwarta/
Kinga Baranowska, himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, będzie gościem drugiego spotkania z cyklu "Dobrze jest...". Organizatorami są Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Górka i Politechnika Otwarta

SIMULIA Optimization Day

2019-05-30    09:00 – 14:00 Sala konferencyjna CI TASK (budynek WETI B, sala 346)
Centrum Informatyczne TASK oraz BUDSOFT zapraszają na seminarium "SIMULIA Optimization Day". Więcej informacji na stronie internetowej: https://task.gda.pl/nowosci/2019/simulia-optimization-day/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

2019.07.06 08:30  –  2019.07.12 17:00 https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/
Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.

Z życia uczelni

Rada Uczelni PG wskazała kandydata na Rektora PG zaopiniowanego przez Senat PG

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, proces wyboru nowego Rektora Politechniki Gdańskiej ma przebiegać dwutorowo. Jedna ścieżka przewiduje postępowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem wyborczym, druga natomiast umożliwia zgłoszenie i wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni.

Rada Uczelni Politechniki Gdańskiej wskazała do zaopiniowania przez Senat PG dwóch kandydatów:

 • prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego, prof. zw. PG,
 • prof. dr. hab. inż. Janusza Smulko, prof. zw. PG.

W swoim uzasadnieniu członkowie Rady Uczelni napisali: W tym trudnym momencie, w którym znalazła się Politechnika Gdańska, w trosce o kontynuację rozpoczętych procesów wdrażania Ustawy 2.0 oraz wyzwań stojących w związku z tym przed władzami Uczelni w najbliższych miesiącach, Rada Uczelni wnosi o zaopiniowanie przez Senat dwóch kandydatów na Rektora. W swojej decyzji członkowie Rady Uczelni są zgodni, że proces dostosowywania Uczelni do wymagań Ustawy 2.0 nie powinien być w żaden sposób zatrzymany ani istotnie zmieniany. W opinii członków Rady Uczelni słusznym wydaje się więc zgłoszenie kandydatów z grona obecnych prorektorów, mocno zaangażowanych w sprawy transformacyjne, a jednocześnie spełniających wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na posiedzeniu dn. 15.05.2019 r. Senat PG wyraził swoją opinię wobec kandydatów w głosowaniu tajnym. Na obu oddano po 37 ważnych głosów. Na prof. Janusza T. Cieślińskiego głosowało 25 senatorów (9 zagłosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu). Za prof. Januszem Smulko opowiedziało się 18 senatorów (12 zagłosowało przeciw, 7 wstrzymało się od głosu).

Podczas swojego kolejnego posiedzenia Rada Uczelni podjęła uchwałę o wskazaniu prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego, prof. zw. PG oraz prof. dr. hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG jako kandydatów na Rektora.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności 6 członków Rady i przekazana do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Z treścią Uchwały Rady Uczelni można zapoznać się tutaj

Politechnika, mój dom – wieczór pamięci prof. Jacka Namieśnika

Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie Absolwentów PG zapraszają 19.05.2019 r. do Akademickiego Klubu PG „KWADRATOWA” na wieczór poświęcony pamięci prof. Jacka Namieśnika, śp. rektora Politechniki Gdańskiej. Zmarłego rektora i wybitnego naukowca wspominać będą jego współpracownicy i przyjaciele.

W trakcie wieczoru wystąpią artyści: Łukasz Nowak i Adam Marańda, Magdalena Lewandowska, grupa BEZ JACKA i grupa U STUDNI.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 (klub będzie otwarty od godz. 16.30) i potrwa ok. 2,5 godz. Wstęp wolny. Parkingi na terenie Politechniki Gdańskiej będą ogólnodostępne.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PG w zakładce Aktualności.

Prof. Julita Wasilczuk w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Prezydent RP Andrzej Duda powołał dr hab. Julitę Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG w skład Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Radę tworzą wybitni praktycy biznesu, naukowcy i prawnicy, którzy będą szukać rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie firm na polskim rynku oraz promować przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.prezydent.pl/aktualnosci w zakładce Wydarzenia. 

Nauka

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej

Dn. 18.04.2019 r. została utworzona Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN). Szkoła rozpocznie kształcenie doktorantów od roku akademickiego 2019/2020.

Więcej informacji na temat Szkoły Doktorskiej, w tym program kształcenia i zasady rekrutacji można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/.

Dodatkowo informujemy, że MNiSW opublikowało relację z wystąpienia śp. prof. Jacka Namieśnika, rektora PG podczas sesji panelowej „Szkoły doktorskie” w ramach debaty NKN (Narodowego Kongresu Nauki) Forum, która odbyła się 20.03.2019 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oferta IMP PAN dla doktorantów

Oferta IMP PAN dotycząca współpracy badawczej jest skierowana do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy zainteresowani są kontynuowaniem pracy naukowej w obszarach: fizyka, mechanika lub AI. Badania dotyczyć będą zastosowań metod sztucznej inteligencji w monitorowaniu stanu technicznego konstrukcji.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych https://pg.edu.pl/dsn/ w Aktualnościach.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich PG

Trwa rekrutacja na szkolenie realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG": autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Konkurs o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego zaprasza do udziału w II edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda przyznawana jest za artykuł o tematyce związanej z teorią lub praktyką edukacyjną. W 2019 r. Nagroda Czerneckiego zostanie przyznana w trzech kategoriach:

 • artykuł naukowy (nagroda 10 tys. zł); 
 • artykuł publicystyczny (nagroda 10 tys. zł); 
 • artykuł profesjonalny (nagroda 10 tys. zł). 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest podzielna. Kapituła Konkursu może dokonać podziału Nagrody i tym samym nagrodzić większą liczbę prac w każdej kategorii.

Zgłoszenia artykułów przyjmowane są do 31.05.2019 r. 

Warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań

Dn. 7.05.2019 r. odbyły się w Sali Senatu PG warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,
które poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej European Research Council.

Zapis spotkania jest dostępny na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31.05.2019 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców (doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie). 

Wniosek przygotowuje się w systemie ZSUN/OSF, a następnie przesyła na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP. Osobą uprawnioną do składania wniosku o stypendium jest rektor Uczelni (lub upoważniony prorektor). Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych. Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych. Wnioski należy przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28.05.2019 r.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Makowiecka (malmakow@pg.edu.pl, tel. 348 66 49), Mariusz Madajczyk (mariuszm@pg.edu.pl, tel. 58 347 24 71). Szczegółowe informacje na stronie https://pg.edu.pl/dsn/ w zakładce Aktualności. 

Konkurs w ramach współpracy Polska – Berlin/Brandenburgia

 • przedmiot i cel dofinansowania: wspólne projekty badawcze w obszarze fotoniki;
 • nabór wniosków międzynarodowych: do 28.06.2019 r., godz. 14.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019, w godz. 12.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 r. i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych; 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Konkurs Individual Fellowships w programie HORYZONT 2020

 • przedmiot i cel dofinansowania: grant badawczy realizowany w zagranicznej instytucji przez indywidualnego naukowca;
 • nabór wniosków międzynarodowych: do 11.09.2019 r.; godz. 17.00;
 • informacje o konkursie na stronie portalu KE;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 17.05.2019 o godz. 12.00 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Musiejuka. Tytuł rozprawy: „Opracowanie nowej metody syntezy niesymetrycznych disulfanów winylowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (PG).

24.05.2019 o godz. 9.00 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Jana Licy. Tytuł rozprawy: „Mielotoksyczna i stadialnie specyficzna aktywność antrapirydazonów”. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski, prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dn. 20.05.2019 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Lentki. Tytuł rozprawy: „Metody analizy szumów typu 1/f generowanych w strukturach porowatych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Szewczyk.

Sport

Reprezentacja PG zdobyła medale na AMP w Trójboju Siłowym

Reprezentantki Politechniki Gdańskiej zdobyły złote medale w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji uczelni technicznych podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym, które odbyły się w dn. 3–5.05.2019 r. w Katowicach. Reprezentanci PG zajęli II miejsce w klasyfikacji generalnej i I w klasyfikacji uczelni technicznych.

Trenerem sekcji jest Marek Marchlewski.

Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.