Nr 118/9 maja 2019

Z życia uczelni

Podziękowania za opiekę nad dziećmi podczas strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

z inicjatywy śp. prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej, w Centrum Sportu Akademickiego PG podczas strajku nauczycieli organizowane były całodzienne zajęcia sportowo-opiekuńcze dla dzieci pracowników naszej uczelni. Prawie każdego dnia uczestniczyło w nich ponad sto dzieci. Program zajęć był niezwykle atrakcyjny i odebraliśmy wiele pozytywnych sygnałów na temat ich organizacji od zadowolonych rodziców i ich pociech. Tak sprawne przygotowanie bogatej oferty, w tym zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz zapewnienie dzieciom ciepłych posiłków i opieki, nie byłoby możliwe, gdyby nie wielka mobilizacja i zaangażowanie pracowników Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej i Sekcji Socjalnej w Dziale Osobowym.

Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi Centrum Sportu Akademickiego Krzysztofowi Kaszubie oraz pracownicom Agnieszce Głowackiej i Marcie Pawlak. Dziękujemy także bardzo za wsparcie administracyjne kierownictwu i pracownikom Sekcji Socjalnej w Dziale Osobowym.

Kolegium Rektorskie

Podpisano umowę o dofinansowanie budowy Centrum Kompetencji STOS na ponad 114 mln zł

Podczas uroczystej sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej, podpisał z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza umowę dotyczącą dofinansowania budowy Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Całkowita wartość projektu przekracza 114 mln zł brutto, a dofinansowanie w wysokości ponad 66 mln zł pochodzić będzie m.in. z wdrażanych przez samorząd województwa pomorskiego programów unijnych oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Sesję poprowadził prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK.

Ta inwestycja powinna dać nowy impuls naszemu środowisku, pozwolić na rozwój badań i nowoczesnej dydaktyki. Politechnika Gdańska ma wielkie ambicje rozwojowe, a ten projekt był oczkiem w głowie naszego zmarłego rektora, prof. Jacka Namieśnika. Będziemy się starali kontynuować jego wolę wspomagania Centrum Kompetencji STOS – zapewnił prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora PG.

Dofinansowany projekt obejmuje budowę Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), jak również platformy do świadczenia nowoczesnych usług typu SMART. Cała inwestycja dotyczy budowy siedziby CI TASK, a także nowoczesnych serwerowni sieciowo-obliczeniowych, w tym tzw. „bunkra”, spełniającego wysokie wymogi bezpieczeństwa i niezawodności, do przetwarzania danych on-line oraz długoterminowego ich przechowywania.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, zaznaczył, że projekt ten jest niezwykle ważny nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, wyraził nadzieję, że CK STOS połączy naukę z gospodarką, a uczelnie wyższe z przedsiębiorcami, którzy będą korzystać z usług nowego centrum informatycznego.

Podczas uroczystości prof. Henryk Krawczyk wręczył okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, po czym przybliżył cel i zadania projektu CK STOS.

Pełna informacja na stronie https://pg.edu.pl w Aktualnościach.

Times Higher Education University Impact Rankings

Politechnika Gdańska w pierwszej edycji rankingu THE University Impact Rankings, jako jedna z dwóch uczelni z Polski, została sklasyfikowana w następujących kategoriach (Sustainable Development Goals (SDGs)):

 • SDG4: jakość edukacji (miejsce 201–300);
 • SDG12: odpowiedzialne zużycie i produkcja (miejsce 101–200).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się w dn.  24 i 29.04.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • sprzeciwu wobec upolityczniania tragedii, która spotkała naszą Uczelnię;
 • wyboru przewodniczącego pierwszej rady uczelni Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej rady uczelni Politechniki Gdańskiej;
 • zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Senackiej Komisji ds. Komercjalizacji, Technologii i Współpracy z Gospodarką;
 • uchwalenia Statutu Politechniki Gdańskiej;
 • zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej;
 • określenia Zasad rekrutacji kandydatów do szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020;
 • ustalenia programu kształcenia w szkole doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk;
 • przyjęcia Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programów dla studiów podyplomowych: Architektura i budownictwo proekologiczne prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji.

Ustawa 2.0

Nowy Statut Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej podczas posiedzenia 29.04.2019 r. przyjął uchwałę zatwierdzającą Statut Politechniki Gdańskiej. Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przyjęcie nowego statutu poprzedziły kilkunastomiesięczne, szerokie konsultacje. Nowy statut uczelni będzie obowiązywał od 1.10.2019 r.

Dokument dostępny jest w witrynie https://pg.edu.pl/ustawa2.0.

Nauka

Prof. Romuald Szymkiewicz wybrany na kadencję 2019–2022 do RN PAN i KGW

Prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska został wybrany na kadencję 2019–2022 w skład:

 • Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (na stanowisko przewodniczącego);
 • Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 • Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Reprezentanci Politechniki Gdańskiej w Radzie Użytkowników TASK

Dr inż. Marta Łabuda z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostali nominowani do Rady Użytkowników Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej na VII kadencję jej działalności.

Awanse

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr inż. Sławomir Kozieł (WETI)
STOPNIE NAUKOWE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
dr hab. inż. Michał Szociński (WCh)
dr hab. inż. Łukasz Piszczyk (WCh) 
dr hab. inż. Marcin Kujawa (WILiŚ) 
dr hab. inż. Piotr Mioduszewski (WM)
STANOWISKA 
Stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik (WCh) 
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego 
dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior (WCh) 
dr hab. inż. Jacek Ryl (WCh) 
dr hab. inż. Paweł Ślepski (WCh) 
dr hab. Maciej Bobrowski (WFTiMS) 
dr hab. Jan Franz (WFTiMS ) 
dr hab. Paweł Pilarczyk (WFTiMS) 
dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz (WM) 
dr hab. Magdalena Olczyk (WZiE) 
dr hab. inż. Krystian Zawadzki (WZiE) 

Sport

Gdańsk zostanie stolicą polskiej koszykówki 3x3 dzięki współpracy PG i PZKosz

List intencyjny w sprawie stworzenia Narodowego Centrum Koszykówki 3×3 na Politechnice Gdańskiej podpisali prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora PG, oraz Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. W podpisaniu listu uczestniczyli również: Krzysztof Kaszuba, dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG, Marcin Korpolewski, wiceprezes Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, i koszykarz Marcin Gortat.

Koszykówka 3×3 znalazła się w programie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Dzięki międzynarodowym sukcesom Polaków uprawiających tę dyscyplinę, reprezentacja naszego kraju ma duże szanse na występ na tych Igrzyskach.

Pełna informacja jest dostepna na stronei https://pg.edu.pl/ w zakładce Aktualności. 

Srebro dla koszykarek Szkoły Gortata Politechniki Gdańskiej

W finale Mistrzostw Polski Juniorek, który odbył się w dn. 1–5.05.2019 r. w Gdyńskim Centrum Sportu drużyna Szkoły Gortata Politechniki Gdańskiej zdobyła drugie miejsce. W turnieju udział wzięło osiem najlepszych zespołów w kategorii U18 w Polsce. Trenerami reprezentacji PG w koszykówce są Lubow Szwecowa-Knap i Michał Kowalski.

Sportowcy PG nagrodzeni na Gali Sportu Młodzieżowego

Przedstawiciele klubu Sportowa Politechnika otrzymali nagrody i wyróżnienia podczas Gali Sportu Młodzieżowego, organizowanej przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki i Radio Gdańsk.

Nominowani i wyróżnieni:

 • kategoria Młodzieżowa Zawodniczka Roku – koszykarki drużyny Sunreef Yachts Politechnika Gdańska, występujące także w rozgrywkach młodzieżowych – Katarzyna Śmietańska i Zuzanna Krupa (nominacja);
 • kategoria Młodzieżowy Zawodnik Roku – Adam Skiba, zawodnik drugoligowej drużyny PG oraz Szkoły Gortata Politechniki Gdańskiej (wyróżnienie).
 • kategoria Młodzieżowy Trener Roku – Lubow Szwecowa-Knap (wyróżnienie).

Nagrodę im. prof. Jerzego Młynarczyka otrzymała Agnieszka Haryńska, koszykarka Sunreef Yachts Politechnika Gdańska, za całokształt pracy, jaką jest łączenie studiów doktoranckich na PG z grą na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Ponadto Sportowa Politechnika otrzymała wyróżnienie za prowadzenie zajęć koszykówki dla najmłodszych Politechnika Kids. Nagrodę Pick and Roll Radia Gdańsk im. Wojciecha Pietkiewicza za całokształt działalności otrzymał Paweł Krawczyk, prezes Sportowej Politechniki.

Prof. Tomasz Wąsowicz (WFTiMS) wicemistrzem Polski w karate

Dn. 13.04.2019 r. w Hali Sportowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Shorin-Ryu Karate & Kobudo, w których udział wziął dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. nadzw. PG, pracownik Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Zawodnik trenujący na co dzień w Gdańskim Klubie Okinawa Shorin-Ryu Karate wywalczył srebrny medal w kategorii seniorów starszych dan w konkurencji dojo kumite (walce w formule semi contact). Prof. T. Wąsowicz wystartował również w konkurencji kata, w której poradził sobie równie dobrze, zajmując czwarte miejsce.

Komunikaty

Dostęp do kolekcji Engineering, Computing & Technology (wyd. Taylor&Francis)

Politechnika Gdańska zakupiła dostęp do kolekcji Engineering, Computing & Technology od wydawnictwa Taylor&Francis. Wśród blisko 200 czasopism znajdują się periodyki z zakresu inżynierii lądowej, wzornictwa przemysłowego, mechaniki, elektroniki, inżynierii przemysłowej, ergonomii, teledetekcji, sztucznej inteligencji i in.

Kolekcja znajduje się na platformie Taylor&Francis.

Webinaria dla naukowców z Web of Science

W maju br. odbędzie się seria szkoleń internetowych zorganizowanych przez Web of Science Group i przeznaczonych dla naukowców. Celem szkolenia jest doskonalenie procesu badawczego poprzez efektywne korzystanie z informacji zawartych w bazie WoS.

 • 15.05.2019 r., godz. 10.00 – Stań na ramionach gigantów: odblokuj swoje odkrycia badawcze dzięki sieci cytowań Eugene'a Garfielda;
 • 22.05.2019 r., godz. 10.00 – Współpracować? To jest pytanie;
 • 28.05.2019 r., godz. 10.00 – Wyszukiwanie, wykorzystanie i analiza treści otwartego dostępu (Open Access): co trzeba wiedzieć.

Więcej informacji oraz linki do rejestracji na stronie Biblioteki PG https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w zakładce Aktualności.

Dofinansowanie do wypoczynku

Dział Osobowy przypomina, że 10.05.2019 r. (piątek) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku. Komunikat dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.edu.pl.

Kalendarium

13 maja–14 maja
https://www.targipracy.gdansk.pl/.

Trójmiejskie Targi Pracy 2019

Trójmiejskie Targi Pracy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
14 maja–15 maja
https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2604-warsztaty-erc-mentoring-initiative-w-wiedniu-14-15-czerwca-2019

Warsztaty ERC Mentoring Initiative

Szkolenie dla naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty ERC Starting i Consolidator (od 2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po doktoracie).
17 maja 08.00–11.00

Szkolenie dla wnioskodawców OPUS17 oraz PRELUDIUM17

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z NCN PRELUDIUM17 oraz OPUS17. Zgłoszenia udziału w szkoleniu: monika.wieczerzak1@pg.edu.pl w terminie do 15.05.2019 r.
18 maja–19 maja

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach
22 maja–25 maja
http://festiwal.pg.edu.pl

Bałtycki Festiwal Nauki

Bliższe informacje i program dostępny na stronie www.festiwal.pg.edu.pl. Na niektóre zajęcia wymagana jest rejestracja, wstęp bezpłatny.
24 maja 09.00–13.00

Dzień Jakości PG

VII Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości Politechniki Gdańskiej". Sala Senatu PG.
6 lipca–12 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/

Szkoła letnia na WETI – algorytmy i struktury danych

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 3. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla problemów optymalizacji dyskretnej.