Nr 117/30 kwietnia 2019

Z życia uczelni

Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec upolityczniania nagłej śmierci Rektora PG

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dn. 24.04.2019 r. jednomyślnie przyjął uchwałę o poniższej treści:

Senat Politechniki Gdańskiej wyraża sprzeciw wobec upolityczniania przez niektóre media tragicznego wydarzenia, które spotkało naszą wspólnotę. Śmierć naszego Rektora, profesora Jacka Namieśnika, okryła nas wszystkich głęboką żałobą. Z całą mocą stwierdzamy, że łączenie jej z krytyką Jego decyzji o wyrażeniu zgody na odbycie przez Prawo i Sprawiedliwość lokalnej konwencji w murach naszej Uczelni jest bolesnym dla nas i niczym nieuzasadnionym nadużyciem.

Oświadczamy, że dyskusje, które miały miejsce na Uczelni wokół tego wydarzenia, miały charakter spokojny, w żadnym momencie nie wykraczający poza standardy debat akademickich. Przypisywanie ich uczestnikom posługiwania się „językiem nienawiści” jest nieprawdą. Na Politechnice Gdańskiej było w ostatnich czasach bardzo wiele debat i sporów z udziałem Rektora, których temperatura była znacznie wyższa niż w przypadku kontrowersji związanych ze wspomnianą konwencją.

Rektor był państwowcem. Starał się, skutecznie, utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi politycznymi ugrupowaniami odgrywającymi istotną rolę na polskiej scenie politycznej. Starał się, aby istniejące wśród społeczności akademickiej polityczne podziały nie wpływały na pracę i działanie Politechniki Gdańskiej. Spokojnie i bez emocji odniósł się do kwestii poruszanych przez krytyków jego decyzji. Nie czuł się urażony krytyką, bowiem zawsze uznawał prawo innych do wyrażania odmiennego stanowiska. Odpowiedział im w wewnętrznym biuletynie PG.

Swoboda wyrażania poglądów, w tym opinii o decyzjach władz Uczelni, leży u podstaw wolności akademickich i pozostanie prawem każdego członka naszej wspólnoty. 

Wybory uzupełniające 2019

Na stronie internetowej PG dodano zakładkę do podstrony Wybory 2019. Będą tam publikowane informacje związane z wyborami uzupełniającymi na funkcję Rektora PG.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej tworzą:

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, prof. zw. PG (WOiO) – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG (WETI)
 3. dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
 4. prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. zw. PG (WCh)
 5. radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło (administracja centralna)
 6. Marta Rutkowska (SSPG)
 7. mgr inż. Paweł Wielgat (SDPG)
 8. mgr Justyna Stefaniak (BR) – sekretarz UKW.

Harmonogram wyborów uzupełniających:

 • 26.04.2019 r. (piątek) – ogłoszenie na Uczelni wyborów uzupełniających Rektora PG;
 • 16.05.2019 r. (czwartek) – zgłaszanie kandydatów na Rektora PG, ogłoszenie wstępnej listy kandydatów na Rektora PG;
 • 21.05.2019 r. (wtorek) – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na Rektora PG
  (co najmniej 7 dni przed wyborami);
 • 29.05.2019 r. (środa) – zebranie informacyjne z kandydatami na Rektora PG;
 • 3.06.2019 r. (poniedziałek) – wybory Rektora PG. 

PG w rankingu QS Global EMBA 2019

Politechnika Gdańska jest jedyną polską uczelnią, która znalazła się w aktualnym zestawieniu rankingowym QS Global Executive MBA 2019. Program MBA prowadzony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG został ujęty wśród programów takich prestiżowych uczelni jak Berkeley (USA), MIT (USA) czy INSEAD (Francja).

Program MBA „International MBA in Strategy, Programme and Project Management” na WZiE PG został sklasyfikowany w rankingu QS Global Executive MBA Rankings 2019 w przedziale 101+ uczelni z całego świata. Dzięki atrakcyjności programu oraz odpowiedniej rekrutacji kandydatów uzyskaliśmy najwyższą punktację przy wskaźniku Executive Profile (jednym z pięciu tworzących ranking), co dało nam 10. miejsce w Europie w klasyfikacji dla danego wskaźnika.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.topmba.com/emba-rankings/global/2019.

Nauka

Konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

 • przedmiot i cel: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych realizowanych we współpracy między krajami europejskimi a Japonią w obszarze „Smart Water Management for Sustainable Society”;
 • nabór wniosków międzynarodowych: 14.06.2019 r., godz. 12.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCBR https://www.ncbr.gov.pl/ w zakładce Aktualności;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Wymiana bilateralna Polska–Czechy (NAWA)

 • celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech; środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań;
 • nabór wniosków trwa do 18.06.2019 r. do godz. 15.00;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 10.06.2019 r.;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

Wymiana bilateralna Polska–Włochy (NAWA)

 • celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i Francji; środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań;
 • nabór wniosków trwa do 3.07.2019;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 26.06.2019;
 • więcej informacji na https://nawa.gov.pl/naukowcy w zakładce Polskie powroty;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dn. 10.05.2019 r. o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Ficka. Tytuł rozprawy: „"Wytwarzanie i charakterystyka cienkich warstw diamentowych na podłożach ze szkła kwarcowego, w szczególności na światłowodach włóknistych, dla zastosowań w sensorach optoelektronicznych",”. Promotor: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG, promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Gnyba.

Sport

Biega ZiE na 5. Gdańskim Maratonie

W niedzielę, 14.04.2019 r. na dystansie 42 km i 195 m wystartowały cztery sztafety z Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz jedna Programu MBA. W ich skład weszli studenci i absolwenci, doktoranci, pracownicy administracyjni oraz wykładowcy.

Wśród 215 sztafet, które wzięły udział w maratonie reprezentacja WZiE zajęła następujące miejsca:

 • 6 i 17 – w kategorii Sztafety Męskie;
 • 7 – w kategorii Sztafety Kobiece;
 • 9 – w kategorii Sztafety Firmowe;
 • 89 – w kategorii Sztafety Mieszane.

Komunikaty

Szkolenia dla kadry akademickiej PG w ramach projektu POWER 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 • szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do prowadzenia webinarów, spotkań on-line (ClickMeeting);
 • szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora).

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Dofinansowanie do wypoczynku

Dział Osobowy przypomina, że 10.05.2019 r. (piątek) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku. Komunikat dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/dzial-osobowy/komunikaty1.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji socjalnej, tel. 58 347 20 66, 58 347 29 56, e-mail socjal@pg.edu.pl.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej; 8.05.2019 r., w godz. 11.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; terminy: 15.05.2019 r. i 22.05.2019 r., w godz. 15.00–18.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych; 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Bazy EBSCO w dostępie testowym

Do 15.06.2019 r. trwa dostęp testowy do baz pełnotekstowych udostępnianych przez firmę EBSCO:

 • Applied Science & Technology Source Ultimate – baza pełnotekstowa obejmująca  dyscypliny: inżynieria, komputerowe bazy danych i oprogramowanie, lotnictwo, matematyka stosowana, maszynoznawstwo, metalurgia, nowe technologie i in.;
 • Art & Architecture Source – tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały wideo i wiele innych;
 • OnArchitecture – zawartość OnArchitecture obejmuje wideo wywiady z wybitnymi architektami z całego świata, audiowizualne zapisy budynków i instalacji architektonicznych.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w Aktualnościach. 

Informacja o wzroście kosztów przesyłek pocztowych wysyłanych przez PG

Wprowadzona przez Pocztę Polską od 1.04.2019 r. zmiana cennika opłat pocztowych, w tym zmiana formatu i wagi przesyłek (S – do 500 g, M – do 1000 g, L – do 2000 g) spowodowała znaczny wzrost kosztów wysyłki.

Obecnie, wiele standardowych przesyłek przeznaczonych do kopert o formacie S, wysyłanych jest w kopertach o gabarytach większych, niż wymaga tego wysyłana korespondencja, np. do kopert o formacie M lub L. Przy obecnym cenniku opłata za wysłanie tego samego pisma w kopercie o formacie L zamiast S jest dwukrotnie wyższa, natomiast koszt przesyłki POLECONEJ, PRIORYTET ZPO dla formatu L wyniesie więcej niż przesyłka kurierska powyżej 2 kg.

W celu zminimalizowania kosztów opłat pocztowych Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (DOAD) uprzejmie prosi o właściwy dobór kopert do wysyłanych przesyłek oraz o racjonalne korzystanie z oznaczania kategorii czasu doręczenia przesyłek (przesyłka ekonomiczna czy priorytetowa).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie DOAD https://pg.edu.pl/dzial-obiegu-i-archiwizacji-dokumentow w zakładce Aktualności. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy DOAD, tel. 58 347 29 88.

Kalendarium

13 maja–14 maja
https://www.targipracy.gdansk.pl/.

Trójmiejskie Targi Pracy 2019

Trójmiejskie Targi Pracy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
15 maja 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/-/targi-pracy-transporter-%E2%80%93-15-05-2019-r-

TRANSPORTER Wydziałowe Targi Pracy

Biuro Karier, Wydział OiO, studenci kierunku Transport oraz WRS OiO serdecznie zapraszają na Targi Pracy TRANSPORTER.
17 maja 08.00–11.00

Szkolenie dla wnioskodawców: OPUS 17 oraz PRELUDIUM 17

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z NCN w ramach programu PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17. Zgłaszanie udziału mailem: wieczerzak1@pg.edu.pl w terminie do 15.05.2019 r.
18 maja–19 maja

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach