Nr 116/19 kwietnia 2019

List prof. Piotra Dominiaka, pełniącego obowiązki Rektora Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Doktoranci, Studenci Politechniki Gdańskiej,

tragiczne wydarzenie, śmierć naszego Rektora, Profesora Jacka Namieśnika, poruszyła głęboko nas wszystkich. Oddaliśmy Mu hołd, podczas otwartego posiedzenia senatu, w czasie mszy świętej w oliwskiej katedrze, towarzyszyliśmy Mu w ostatniej drodze na cmentarz na Srebrzysku.

Rektor był perfekcjonistą, zawsze chciał, aby sprawy toczyły się gładko, by pomimo wszelkich przeszkód i okoliczności życie na uczelni przebiegało bez zakłóceń.

Zrobimy wszystko, aby tak się stało mimo wielkiego smutku i żalu. Piszę to w imieniu kierownictwa uczelni, najbliższych współpracowników Rektora.

Na mocy obowiązujących przepisów, jako najstarszemu członkowi senatu, przypadł mi obowiązek pełnienia funkcji rektora do momentu wyboru następcy Profesora Jacka Namieśnika. Przekazałem już pełnomocnictwa osobom pełniącym funkcje kierownicze na uczelni. Są to takie same pełnomocnictwa, jakie posiadały one do tej pory. To oznacza, że wszystkie dotychczasowe działania poszczególnych komórek politechniki są kontynuowane, a decyzje są podejmowane w dotychczasowym trybie.

Kontynuujemy według przyjętego harmonogramu prace nad statutem i nad pozostałymi niezbędnymi regulacjami wewnętrznymi. Projekt statutu przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez Rektora członkom senatu i całej społeczności Politechniki Gdańskiej będzie przedmiotem obrad senatu 24 kwietnia.

Uczelniana Komisja Wyborcza w ciągu najbliższych dni opracuje kalendarz wyborczy, który niezwłocznie zostanie podany do Państwa wiadomości. Nowy rektor powinien zostać wybrany w maju. Będzie pełnił funkcję do 31.08.2020 roku.

Jestem przekonany, że wspierając się wzajemnie przeprowadzimy wspólnie Politechnikę Gdańską przez ten trudny okres. Jesteśmy to winni naszemu Rektorowi.

Prof. Piotr Dominiak,
Pełniący obowiązki Rektora Politechniki Gdańskiej

Życzenia świąteczne

Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzą całej społeczności akademickiej

Prorektorzy i Senat Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Reprezentanci PG w Konkursie Czerwonej Róży 2019

Komisja złożona z prodziekanów ds. kształcenia wydziałów Politechniki Gdańskiej, w obecności prof. Marka Dzidy, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, w tajnym głosowaniu wybrała kandydatów, którzy będą reprezentować Politechnikę Gdańską w Konkursie Czerwonej Róży 2019:

 • Jędrzej Wrzaskowski (Wydział Mechaniczny, kierunek energetyka, sem. I, studia mgr) – kategoria „Najlepszy student”;
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLe z Wydziału Mechanicznego – kategoria „Najlepsze Koło Naukowe”.

Nagrodą dla najlepszego studenta uczelni Pomorza jest samochód, a dla najlepszego koła naukowego 12 tys. zł.

Prezentacje dorobku kandydatów ze wszystkich uczelni zaplanowano na 27.05.2019 r. na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Uroczysta gala poświęcona ogłoszeniu laureatów odbędzie się 2.06.2019 r.

Delegacja ambasady Chin zaprezentowała program stypendialny dla młodych naukowców

Przedstawiciele ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie złożyli wizytę na Politechnice Gdańskiej, aby zapoznać się z jej ofertą badawczo-naukową oraz zaprezentować program stypendialny Talented Young Scientist Program.

Doradca do spraw nauki Jiang Sudong oraz drugi sekretarz Guo Dongboz zostali przyjęci przez prof. Jacka Namieśnika, rektora PG oraz prof. Piotra Dominiaka, prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji.

Delegaci ambasady Chińskiej Republiki Ludowej przedstawili Talented Young Scientist Program, finansowany przez chiński rząd, w którym oferowane są stypendia wynoszące ok. 6,5 tys. zł/miesiąc dla osób poniżej 45. roku życia, biegle posługujących się językiem angielskim. Wymagane jest posiadanie stopnia doktora lub pięć lat doświadczenia badawczego. Stypendyści wyjadą do Chin, aby pracować w chińskim zespole przez 6 lub 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat programu udziela Rui Wang-Kwiecińska z DMWA, tel. 58 347 16 44, e-mail: ruiwang@pg.edu.pl.

Odeszli od nas

Zmarł prof. Adam Skrzypek

Dnia 14.04.2019 zmarł prof. Adam Skrzypek, ekonomista, w l. 1969–1970 prorektor ds. młodzieży, w l. 1970–1971 prorektor ds. wychowania i w l. 1972–1975 prorektor ds. studenckich. Prof. A. Skrzypek był długoletnim kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej, Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych. Był pracownikiem Politechniki Gdańskiej w l. 1954–1997.

Ustawa 2.0

Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Projekt Statutu Politechniki Gdańskiej z 10.04.2019 r. uwzględniający większość zgłoszonych uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej wersji oznaczono kolorem niebieskim) oraz uzupełniony o przepisy przejściowe i końcowe jest dostępny na stronie internetowej (dostęp po zalogowaniu).

Projekt został przekazany radzie uczelni, związkom zawodowym działającym na uczelni oraz członkom senatu PG. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia przez senat na posiedzeniu zaplanowanym na 24.04.2019 r. 

Nauka

PG w czołówce wnioskodawców do Europejskiego Urzędu Patentowego

W ubiegłym roku od wnioskodawców z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office, EPO) wpłynęły 534 zgłoszenia patentowe, w tym 4 z Politechniki Gdańskiej.

Patentem europejskim chroniona jest technologia wytwarzania granulatu ze skrobi termoplastycznej oraz rozwiązanie z dziedziny farmacji dotyczące  związków o właściwościach przeciwnowotworowych.

W 2018 r. zgłoszono do EPO następujące wnioski patentowe:

 • sposób doboru optymalnego docisku mocowania podatnego przedmiotu obrabianego zwłaszcza przy frezowaniu czołowym;
 • system ekspresyjny do wytwarzania heterologicznego białka, plazmidowe wektory ekspresyjne, sposób otrzymywania rekombinantowego szczepu psychrotolerancyjnych drożdży Debaryomyces macquariensis i sposób otrzymywania białka przez rekombinantowy szczep drożdży;
 • polimeroasfalty modyfikowane odpadami gumowymi, sposób otrzymywania polimeroasfaltów oraz środek modyfikujący do asfaltów;
 • a method of packet data addressing for multihop maritime communication systems.

Politechnika Gdańska po raz kolejny w programie „Inkubator Innowacyjności

Wniosek konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider), Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Excento Sp. z o.o. został sklasyfikowany na III miejscu na liście rankingowej programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Budżet projektu wynosi 1,21 mln zł, z czego udział Politechniki Gdańskiej i Excento to 645 tys. zł.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza do udziału w projekcie wszystkich pracowników naukowych PG zainteresowanych pozyskaniem organizacyjnego i finansowego wsparcia wyników prac badawczych o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ctwt.pg.edu.pl/ w zakładce Inkubator Innowacyjności 2.

Ze względu na krótki czas realizacji projektu (do marca 2020 r.), zgłoszenia składać można do 31.05.2019 r. na adres e-mail biznes@pg.edu.pl.

Diamentowe origami naukowców z PG

Zespół prof. Roberta Bogdanowicza z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG bierze udział w projekcie, który uzyskał ponad 18 mln zł finansowania w pierwszej edycji konkursu TEAM-NET, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Naukowcy z PG będą w jego ramach syntezować „diamentowe origami” – nanocząsteczki o z góry określonych właściwościach elektrycznych i optycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://www.fnp.org.pl/team-net-wyniki-konkursu/.

Centrum serwisowe dla śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych

W imieniu Skarbu Państwa została podpisana umowa offsetowa z firmą Leonardo MW Ltd., poprzedzająca zawarcie umowy głównej dotyczącej zakupu przez Polskę śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Głównym offsetobiorcą są Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych PG. Wartość transferu technologii opiewa na blisko 400 mln zł i obejmuje 9 zobowiązań offsetowych. Ze strony PG prace koordynuje prof. Jacek Marszal z WETI. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej w Aktualnościach.

II edycja dofinansowań do konferencji dla doktorantów

Do 19.04.2019 r. można wysyłać zgłoszenia w kolejnej edycji programu dofinansowań do konferencji ze środków Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Dofinansowanie może być przeznaczone na opłatę konferencyjną. Maksymalna kwota to 500 zł dla konferencji krajowej i 1500 zł dla międzynarodowej. W tej edycji dofinansowywane są konferencje odbywające się w okresie maj–wrzesień 2019.

Więcej informacji (w języku polskim i angielskim) na stronie Samorządu Doktorantów.

Nabór wniosków na wyjazdy zagraniczne doktorantów oraz na przyjazdy z zagranicy

Uruchomiono czwarty nabór wniosków w ramach Programu PROM: międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe oraz przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z uczelni zagranicznych w celu udziału w szkołach letnich/zimowych organizowanych przez PG (jako uczestnik lub wykładowca).

Wnioski przyjmowane są do 29.04.2019 r. Więcej informacji w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych – w języku polskim i angielskim.

Program rozwoju kompetencji wielokulturowych „Tutoring dla nauczycieli akademickich”

W związku ze strategią internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej, przyjętą na mocy uchwały Senatu PG z dn. 21.06.2017 r., której jednym z głównych celów jest (C1) udoskonalenie systemu studiów na Politechnice Gdańskiej poprzez wysoką jakość kształcenia, wprowadzenie elastycznej organizacji studiów oraz zdalnego nauczania, a także umiędzynarodowienie oferty Uczelni, został utworzony program rozwoju kompetencji komunikacji międzykulturowej, dedykowany nauczycielom akademickim (w tym także doktorantom) pracującym ze studentami z innych krajów.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/dsn w Aktualnościach.

Nabór wniosków do Welcome to Poland (NAWA)

 • celem programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej;
 • nabór wniosków trwa do 13.06.2019;
 • dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 6.06.2019;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje w zakładce Welcome to Poland;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

Nabór wniosków do wymiany bilateralnej (NAWA)

 • celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań;
 • nabór wniosków trwa do 20.06.2019;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 21.06.2019;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy w zakładce Polskie powroty;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dnia 16.04.2019 r. o godz. 13.00 w sali 300 (Gmach Główny PG) odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr.  inż. arch. Jakuba Kołodziejczaka pt. "Żuławskie wiatraki czerpakowe – sposoby przywrócenia historycznego elementu krajobrazu ze współczesną funkcją". Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 6.05.2019 o godz. 11.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny Doroszuk. Tytuł rozprawy: „Opracowanie dogodnej metody tworzenia wiązań S-C o hybrydyzacji atomu węgla sp oraz sp2”. Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Witt (PG).

Dnia 8.05.2019 o godz. 11.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Ziółkowskiej. Tytuł rozprawy: „Synteza kompleksów β-diketiminowych oraz PNP tytanu(III) i tytanu(IV) z ligandem fosfanylofosfidowym i fosfanylofosfinidenowym. Badanie reaktywności β-diketiminowych kompleksów tytanu(III) z ligandem fosfanylofosfidowym”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Ponikiewski (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 15.04.2019 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Marcina Jurkiewicza. Tytuł rozprawy: „Szacowanie kanałowej przepustowości Shannona metodami teoriografowymi”. Promotor: dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, prof. nadzw. PG.

Kształcenie i dydaktyka

XVIII edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Nagroda jest przyznawana od 2002 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej.

Do 30.04.2019 r. można zgłaszać prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2018, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością. Autorzy zgłaszanych prac proszeni są o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia uczestnictwa oraz zapoznanie się z regulaminem Konkursu na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

VI Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”

W dn. 19–20.09.2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów". Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

W konferencji można uczestniczyć jako słuchacz lub autor (artykułu, plakatu lub wystąpienia). Prace i wystąpienia można zgłaszać w języku polskim lub angielskim. Pracownicy PG, którzy zaprezentują na konferencji wystąpienie, plakat lub artykuł będą zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

W ramach konferencji będzie można wziąć udział w warsztatach.  

Bliższe informacje, w tym formularze rejestracyjne na konferencję i warsztaty, dostępne są na stronie https://cnm.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Komunikaty

Szkolenia z baz Scopus i ScienceDirect

W dn. 24.04.2019 r. w sali 100/4 (Gmach Główny PG) odbędą się szkolenia z baz Scopus i ScienceDirect, które poprowadzi p. Paulina Milewska z firmy Elsevier:

 • godz. 12.00 – Scopus: wsparcie dla naukowców; omówienie zasobów bazy Scopus, analiza oraz mierniki bibliometryczne dostępne w bazie, wyszukiwanie najlepszych recenzowanych czasopism naukowych, profile autorów oraz instytucji;
 • godz. 13.00 – ScienceDirect: naukowe publikacje elektroniczne; omówienie zasobów bazy ScienceDirect, strategie prostego (szybkiego) wyszukiwania literatury, strategie budowania złożonych zapytań, alerty i rekomendacje w bazie ScienceDirect.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Bliższe informacje, link do formularza rejestracyjnego na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/ w Aktualnościach.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej; 8.05.2019 r., w godz. 11.00–15.00;
 • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; terminy: 15.05.2019 r. i 22.05.2019 r., w godz. 15.00–18.00;
 • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych; 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

PG w czasie strajku nauczycieli zapewni opiekę dla dzieci swoich pracowników

Zajęcia sportowo-opiekuńcze dla dzieci pracowników Politechniki Gdańskiej w wieku 7–12 lat będą się odbywały w Centrum Sportu Akademickiego PG w godzinach 7.15–15.45, w dniach od 24.04–26.04.2019.

Uczestników zajęć obowiązują strój i obuwie sportowe. Dzieciom zostanie zapewniony jeden ciepły posiłek. Dodatkowy prowiant i napoje należy zapewnić we własnym zakresie.

Aby zgłosić dziecko na zajęcia należy wypełnić formularz (do pobrania z repozytorium), a następnie przesłać go do Sekcji Socjalnej (e-mail: socjal@pg.edu.pl, tel. 58 347 29 56); oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do CSA przy powierzaniu dziecka.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Ramowy plan zajęć będzie dostępny na stronie csa.pg.edu.pl/zajecia-sportowo-opiekuncze.

Kalendarium

24 kwietnia 09.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
25 kwietnia 18.00–20.00
http://pg.edu.pl/otwarta

#CiekawiNauki: Przemysł morski – technologie przyszłości

Politechnika Otwarta i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O nowatorskich technologiach w branży okrętowej oraz o rozwiązaniach przyszłości opowiedzą eksperci.
17 maja 08.00–11.00

Szkolenie dla wnioskodawców: OPUS 17 oraz PRELUDIUM 17

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z NCN w ramach programu PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17. Zgłaszanie udziału mailem: wieczerzak1@pg.edu.pl w terminie do 15.05.2019 r.
18 maja–19 maja

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach