Nr 115/18 kwietnia 2019

I w niebie działają uniwersytety. Ostatnie pożegnanie Profesora Jacka Namieśnika

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu, bliscy i przyjaciele Profesora Jacka Namieśnika oraz licznie przybyli członkowie społeczności akademickiej PG uczestniczyli w uroczystościach poświęconych pamięci nagle zmarłego Rektora Politechniki Gdańskiej.

Posiedzenie senatu

O godzinie 9:30 w Auli w Gmachu Głównym PG rozpoczęło się nadzwyczajne otwarte posiedzenie Senatu uczelni. Jego otwarcia dokonał prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora PG. Podziękował on wszystkim zebranym za wspieranie społeczności akademickiej w tych ciężkich chwilach.

Chcemy dziś wspólnie choć na chwilę zatrzymać się i przywołać w naszej pamięci postać Profesora Jacka Namieśnika, wybitnego naukowca, nauczyciela, naszego kolegi i wymagającego szefa – powiedział prof. Piotr Dominiak.

Zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego Rektora minutą ciszy. Następnie głos zabrały osoby, które wygłosiły wspomnienia o Profesorze Jacku Namieśniku. Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożył wyrazy współczucia w imieniu kierownictwa resortu, dziękując Rektorowi za jego zasługi dla powstawania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prof. Janusz Rachoń, rektor PG w latach 2002–2008, wspominał swoją wieloletnią znajomość z Profesorem Jackiem Namieśnikiem i jego wkład w modernizację Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, wyrażając nadzieję, że i w niebie działają uniwersytety. Prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przekazał kondolencje w imieniu swoim i prof. Jerzego Gwizdały, rektora Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Jakub Brzoska, przewodniczący Samorządu Studentów PG, wspominał Rektora jako wybitnego wykładowcę i przyjaciela studentów, a prof. Ewa Bulska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego podkreśliła, że Rektor był nietuzinkową postacią i inspiratorem wielu projektów, przekazując kondolencje od kierownictwa swojej uczelni.

Msza żałobna

Nabożeństwo w intencji Profesora Jacka Namieśnika odprawione zostało w bazylice archikatedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. Na początku uroczystości Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

„Śmierć wybitnego uczonego jest zawsze wielką stratą dla jego bliskich i świata nauki. Świętej pamięci Profesor Jacek Namieśnik zawsze oddany był sprawom publicznym i gotów służyć swoją wiedzą. Jestem głęboko przekonany, że pozostanie on w pamięci jako wzór doskonałego uczonego, dbającego o łączenie wartości teoretycznych prowadzonych prac z ich zastosowaniem w praktyce” – napisał prezydent.

Rachela Wysocka z Biura Wojewody Pomorskiego poinformowała zgromadzonych, że prezydent Andrzej Duda pośmiertnie nadał Profesorowi Jackowi Namieśnikowi Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i popularyzacji polskiej nauki. Order na ręce Krystyny Namieśnik, małżonki Rektora, przekazał minister Andrzej Dera w towarzystwie Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego.

Mszy żałobnej przewodniczył abp. Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Jak podkreślił, twórcze życie Pana Profesora niosło piękne przesłanie.

Miał swoje poglądy, jasne i czytelne, i nigdy nie musiał ich odwoływać. Bez układów, koniunktur, systemów był sobą i nie ulegał naciskom. Postępował po swojemu, na swoich warunkach, bo był człowiekiem z pasją, której był bezgranicznie oddany i wierny – mówił arcybiskup.

Mszy świętej, podczas której wystąpił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, towarzyszyła asysta wojskowa.

Po nabożeństwie głos zabrała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Panie Profesorze, mówił Pan o Politechnice Gdańskiej, że to całe Pańskie życie. Na tę ostatnią drogę w imieniu gdańszczanek i gdańszczan pragnę powiedzieć Panu z szacunkiem: dziękuję. Chyba zbyt rzadko Wy, ludzie nauki, słyszycie słowa wdzięczności. Niech zabrzmią, bo jesteście ważni i potrzebni – mówiła prezydent.

Prof. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego i wieloletni przyjaciel Profesora Jacka Namieśnika, zapewnił, że dzieło życia Rektora będzie trwać w jego uczniach i dorobku naukowym. 

Pogrzeb Pana Profesora

Urna z prochami Rektora została złożona na gdańskim Cmentarzu Srebrzysko. W ostatniej podróży Profesorowi Jackowi Namieśnikowi towarzyszył kondukt żałobny złożony z członków jego rodziny, przedstawicieli Senatu Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego PG, Samorządu Studentów PG oraz pocztu sztandarowego Politechniki Gdańskiej, jak również delegacji innych uczelni, wojskowej asysty honorowej i orkiestry wojskowej.

Modlitwę odmówił abp. Sławoj Leszek Głódź. Minister Piotr Müller odczytał list Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

„Profesor Jacek Namieśnik należał do grona tych przedstawicieli środowiska akademickiego, z którymi najczęściej konsultowałem założenia Ustawy 2.0. Niech dane mi będzie powiedzieć więcej: był on dla mnie autorytetem” – napisał wicepremier.

Minister Piotr Müller dodał, że żegna najlepszego urzędującego rektora tej kadencji.

Prof. Piotr Dominiak wspomniał współpracę z Panem Profesorem w ramach kolegium rektorskiego oraz opowiedział o ich osobistej przyjaźni. Prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego PG, pożegnał zmarłego nazywając go mentorem i mistrzem wydziału. Prof. Piotr Konieczka z Katedry Chemii Analitycznej stwierdził, że to dzięki Rektorowi katedra ta stała się naukową potęgą. Swojego męża i ojca wspomniały także małżonka Rektora, Krystyna, i jego córki, Katarzyna i Justyna. Prochy Profesora Jacka Namieśnika złożono do grobu po salwie honorowej.

***

Profesor Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej, zmarł 14 kwietnia 2019 roku w swoim domu w Gdańsku. Przyczyną jego śmierci były prawdopodobnie problemy związane z sercem. Miał 69 lat.