Nr 114/15 kwietnia 2019

Politechnika Gdańska żegna Rektora i wybitnego naukowca

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Profesor Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej był cenionym chemikiem z bogatym dorobkiem naukowym. Wypromował 65 doktorów. Szczególne miejsce w jego sercu zajmowała Politechnika Gdańska. Zmarł nagle 14 kwietnia 2019 roku.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, urodził się w 1949 r. w Mogilnie. Od czasu studiów (w latach 1967–1972) związany był z Politechniką Gdańską, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Chemicznego (w latach 1996–2002 i 2005–2012), kierownika Katedry Chemii Analitycznej (od 1995 r.), członka Senatu PG (7 kadencji) i rektora (od 2016 r.).

Był wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w dziedzinie przygotowania próbek do analizy. Opracował wiele nowatorskich rozwiązań metodycznych i technicznych o istotnym znaczeniu dla praktyki laboratoryjnej. Stworzył nowoczesną i uznaną w świecie gdańską szkołę chemii analitycznej.

Miał na koncie dziesięć przyznanych patentów, w tym jeden europejski.

Był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 65 doktorów (14 jako współpromotor).

Był laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym nagrody Prezesa Rady Ministrów. Został wyróżniony godnością doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, a także medal im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Profesor Jacek Namieśnik został odznaczony również jednym z najwyższych państwowych odznaczeń: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie (2016).

Politechnika Gdańska zajmowała szczególne miejsce w sercu Profesora. Związał z nią całą swoją karierę naukową, zawsze stawiając na pierwszym miejscu troskę o rozwój naszej uczelni. Swój trud i wysiłek skupiał zwłaszcza na dążeniu do wprowadzenia Politechniki Gdańskiej do prestiżowego grona uczelni badawczych.

Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych będą zamieszczone na stronie internetowej Uczelni. Na Politechnice Gdańskiej do dnia pogrzebu została ogłoszona żałoba. Zwracamy się z prośbą do calej społeczności akademickiej o godne uczczenie pamięci Profesora Jacka Namieśnika i uszanowanie czasu żałoby.