Nr 113 / 8 kwietnia 2019

Kalendarium

Muzyka solowa i kameralna Simona Laksa

2019-04-09    18:00 – 19:30 Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Aula https://pg.edu.pl/otwarta/
Politechnika Otwarta zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice – koncert promocyjny płyty Simon Laks – in between.

Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

2019-04-12    09:00 – 12:00 Gmach Główny, sala 300
Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN

Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

2019-04-12    09:00 – 14:30 Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, sala 411 https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt,850
Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.

Koncert Pasyjny

2019-04-12    19:00 – 20:30 Kościół św. Trójcy w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4 https://pg.edu.pl/otwarta/
Koncert Pasyjny w wykonaniu Akademickiego Chóru PG, Polskiej Orkiestry Kameralnej Sopot i Andrzeja M. Szadejko (organy). Rejestracja na wydarzenie: https://bilety.pg.edu.pl/event/koncert-pasyjny/

Targi Pracy TRANSPORTER

2019-04-17    10:00 – 15:00 https://pg.edu.pl/biuro-karier/
Biuro Karier, Wydział OiO, studenci kierunku Transport oraz WRS OiO serdecznie zapraszają na Targi Pracy TRANSPORTER.

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

2019.05.18 19:00  –  2019.05.19 01:00
Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

2019.09.19  –  2019.09.20 VI edycja Konferencji eTEE https://pg.edu.pl/etee2019/
Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

2019.09.19  –  2019.09.20 https://qualitygdansk.eu/indexpl.php
Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.

Oświadczenie Rektora Politechniki Gdańskiej

dotyczące konwencji Prawa i Sprawiedliwości na terenie Politechniki Gdańskiej w dn. 30.03.2019 r.

W związku z kierowanymi do mnie pytaniami oświadczam, że:

  • regionalna konwencja PiS została zorganizowana na Politechnice Gdańskiej przez firmę zewnętrzną, na co wyraziłem zgodę;
  • wydarzenie było organizowane komercyjnie, zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami wynajmu pomieszczeń, za co Politechnika wystawiła fakturę;
  • moja rola ograniczyła się do powitania w moim gabinecie najważniejszych gości;
  • z uwagi na charakter wydarzenia z udziałem premiera RP, konieczne było zabezpieczenie terenu Uczelni przez odpowiednie służby, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
  • w organizację wydarzenia nie była zaangażowana społeczność akademicka Uczelni, o czym świadczy fakt, że żaden z kanałów komunikacyjnych PG (strona internetowa, media społecznościowe, biuletyn do pracowników) nie promował tego wydarzenia, jak również nie relacjonował jego przebiegu.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Wybrano najlepsze koncepcje zagospodarowania kampusu

Ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi.

Celem konkursu było stworzenie projektu spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej kampusu Politechniki Gdańskiej w powiązaniu ze strukturą urbanistyczną Wrzeszcza, jako podstawy do koordynowania planów inwestycyjnych uczelni dla harmonijnego rozwoju całego kampusu – mówi prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG, członek Sądu Konkursowego.

Spośród jedenastu prac, które wpłynęły na konkurs I miejsce i nagrodę w wys. 45 tys. zł otrzymała praca autorstwa Anny Dubois, Agnieszki Suchockiej i Zofii Zuchnowicz. 

Oczywiście na dziś nie wszystkie rozwiązania, jakie znalazły się w konkursowych projektach są możliwe do realizacji, ale stanowią one pole do refleksji i dyskusji. Dzięki tej szerszej perspektywie będzie można też wykonywać mniejsze zadania na terenie kampusu – mówi prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG, członek Sądu Konkursowego. – Warto podkreślić, że zwycięski projekt, który otwiera kampus w kierunku południowym i proponuje ukształtowanie jego wizerunku od planowanej ulicy Nowej Politechnicznej zyskał uznanie także Biura Rozwoju Gdańska, które opracowuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dlatego obszaru.

Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć na stronie https://dzp.pg.edu.pl/

Juwenalia Gdańskie: 11.05.2019

Tegoroczne Juwenalia Gdańskie odbędą się 11.05.2019 r. Studenckie święto po raz drugi z rzędu organizują wspólnie wszystkie gdańskie uczelnie publiczne: Politechnika Gdańska, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański. W organizację wydarzenia włączyło się również Miasto Gdańsk oraz Fundacja Gdańska.

Szczegółowe informacje oraz program na stronie http://www.juwenaliagdanskie.pl/.

Nauka

Prof. Piotr Lorens po raz kolejny pokieruje jednym z zespołów KPZK PAN

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury PG został powołany na kolejną kadencję (2019–2022) do Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Profesor P. Lorens kieruje Zespołem Problemowym ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Zespół pracuje m.in. nad opracowywaniem opinii w zakresie przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu w kraju.

XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS

W dn. 20–23.03.2019 r. odbył się w Będlewie koło Poznania XXXVIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). W trakcie Zjazdu wybrano nowy Zarząd Towarzystwa, którego przewodniczącym został prof. Włodzimierz Kurnik (Politechnika Warszawska). Na członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa został wybrany prof. Robert Jankowski (WILiŚ PG). 

Politechnika Otwarta

Koncert Pasyjny

Dzieła wybitnych kompozytorów: Gregorio Allegriego, Samuela Barbera oraz Oli Gjeilo zaprezentują w piątek 12.04.2019 r. o godz. 19.00 Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Mariusza Mroza. Wystąpi również znakomity gdański organista Andrzej Mikołaj Szadejko. Na Koncert Pasyjny w ramach Politechniki Otwartej do Kościoła św. Trójcy w Gdańsku zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej.

Koncert organizowany jest w Kościele św. Trójcy za zgodą i dzięki życzliwości gdańskich franciszkanów.

Wstęp wolny; obowiązuje rezerwacja miejsc na stronie bilety.pg.edu.pl/event/koncert-pasyjny. Wejście na koncert tylko za okazaniem bezpłatnych biletów otrzymanych w wyniku dokonania rezerwacji lub zaproszeń. Bilet można wydrukować lub okazać na ekranie urządzenia mobilnego.

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla kadry akademickiej PG w ramach projektu POWER 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

  1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla kadry dydaktycznej.
  2. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do prowadzenia webinarów, spotkań on-line (ClickMeeting).
  3. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora).

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Dostęp testowy do baz wydawnictwa SAGE

W kwietniu został uruchomiony dla pracowników oraz studentów Politechniki Gdańskiej dostęp testowy do dwóch baz wydawnictwa SAGE:

  • SAGE Business Cases – pierwszy elektroniczny zbiór analiz przypadków biznesowych dostosowany do potrzeb bibliotek – zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu;
  • Data Planet – zawiera ok 6,2 mld danych z ponad 70 różnych źródeł, takich jak: IMF, European commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics i in.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg.