Nr 112/4 kwietnia 2019

Z życia uczelni

Społeczność akademicka wybrała dewizę Politechniki Gdańskiej

Ponad 4 tys. osób wzięło udział w internetowym plebiscycie zorganizowanym w celu wyboru dewizy uczelni, przeprowadzonym wśród pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej. Największe poparcie społeczności akademickiej zyskała dewiza Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem (ang. History is wisdom, future is challenge). Ankietę przeprowadzono w ramach dyskusji nad przyszłym statutem uczelni.

W internetowym głosowaniu wzięło udział 2421 studentów i doktorantów oraz 1585 pracowników Politechniki Gdańskiej:

 • 2892 głosy (71,92%) oddano na dewizę Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem (ang. History is wisdom, future is challenge) wprowadzoną w 2015 r. przez prof. Henryka Krawczyka, rektora PG w l. 2008–2016;
 • 1129 głosów (28,08%) oddano na dewizę Wierna ojczyźnie i morzu (łac. Patriae marique fidelis) wprowadzoną w 1989 r. przez prof. Bolesława Mazurkiewicza, rektora PG w l. 1987–1990.

Dewiza Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem zostanie wprowadzona do nowego Statutu PG.

Pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej

Dzień uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, poświęconego promocjom akademickim oraz wręczeniu medali i odznaczeń pracownikom uczelni, obchodzony był jako pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wzięli w niej udział również posłowie na sejm i senator RP, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci władz regionalnych i samorządowych, członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego i Rady Uczelni PG, przedstawiciele uczelni wyższych z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Przebieg uroczystości:

 • przemówienie rektora;
 • wręczenie przez Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. Aleksandrowi Kołodziejczykowi, rektorowi PG w l. 1996–2002;
 • wręczenie przez prof. Jacka Namieśnika, rektora PG Medalu za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej prof. Ryszardowi Andruszkiewiczowi z Wydziału Chemicznego, profesorowi emeritus PG;
 • przyjęcie w poczet profesorów tytularnych naszej uczelni tych osób, które otrzymały ten tytuł w 2018 r., wręczenie Medali Pamiątkowych PG;
 • ślubowanie oraz promocja doktorów habilitowanych i doktorów, którym w 2018 r. stopnie naukowe nadały uprawnione rady wydziałów;
 • wręczenie autorom najlepszych prac magisterskich, obronionych w 2018 r., statuetek nagrody „Dyplom Roku”.

Bliższe informacje, w tym prezentację z uroczystego posiedzenia senatu, zawierająca m.in. listę promowanych pracowników naukowych i zdobywców nagród, galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej w Aktualnościach. Całe przemówienie prof. Jacka Namieśnika można znaleźć w „Piśmie PG 3/2019”.

 

Międzynarodowy konkurs o „Nagrodę im. ppłk. Jana Kowalewskiego”

Osoby, które pokonując własne bariery i ograniczenia pomagają innym, są dla nich wzorem, angażują się w sprawy społeczne, życie gospodarcze, naukowe i kulturalne będą mogły wziąć udział w konkursie o nagrodę im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, oraz dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podpisali porozumienie o współorganizacji konkursu, którego patronem jest ten m.in. wybitny kryptolog.

Tegoroczna inauguracja przyznawania Nagrody zostanie zorganizowana z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 1.06.2019 r. Formularz zgłoszenia kandydata wraz z harmonogramem i wzorem oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych przez zgłaszającego i kandydata są dostępne na stronie www.muzeum1939.pl.

PG współpracuje ze szkołami. Umowa z gdańską „Topolówką”

Politechnika Gdańska rozwija współpracę z III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku m.in. w zakresie nauczania i popularyzacji matematyki oraz wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Aneks do porozumienia rozszerzający zakres współpracy, w imieniu Politechniki Gdańskiej podpisał prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki PG, a w imieniu III LO Bożena Ordak, dyrektor szkoły. 

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zjazd absolwentów Wydziału Chemicznego PG

W tym roku upływa 50 lat od otrzymania dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Chemicznym PG przez absolwentów roczników 1963–1969 oraz 1964–1969. Z tej okazji w sobotę, 25.05.2019 r. o godz. 11.15 odbędzie się spotkanie w Sali Senatu, podczas którego prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, w towarzystwie dziekana Wydziału i przedstawiciela SAPG wręczy absolwentom dyplomy honorowe i pamiątkowe medale Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Wystawa „Trzymajmy się morza! Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej”

W holu Gmachu Głównego PG w dn. 5–12.04.2019 r. będzie można obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Wernisaż odbędzie się 5.04.2019 r. o godz. 11.00

Wystawa, przygotowana przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Akademię Marynarki Wojennej, pokazywana była dotychczas m.in. w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej, oddziałach Ligi Morskiej i Rzecznej, Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka PG.

Nauka

Najbardziej aktywni promotorzy na PG

Pod adresem https://pg.edu.pl/dsn/analizy znajduje się lista pracowników Politechniki Gdańskiej, zawierająca liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 5.04.2019 o godz. 12.15 w Audytorium 1.4, budynek Chemia C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Parchety. Tytuł rozprawy: „Synteza, właściwości i zastosowanie liniowych polioli poliestrowych otrzymanych z wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 9.04.2019 r. o godz. 11.15 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Wróbla. Tytuł rozprawy: „Zastosowania spektroskopii Ramana do detekcji wybranych substancji w tkankach”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG.

NAWA ogłosiła nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

 • celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich;
 • nabór wniosków: 14.03–30.05.2019;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 24.05.2019;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydlowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”

 • przedmiot i cel dofinansowania:

- wsparcie zmian organizacyjnych, podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności,
- realizowane działania muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami;

Politechnika Otwarta

Koncert Pasyjny

Dzieła wybitnych kompozytorów: Gregorio Allegriego, Samuela Barbera oraz Oli Gjeilo zaprezentują w piątek 12.04.2019 r. o godz. 19.00 Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Mariusza Mroza. Wystąpi również znakomity gdański organista Andrzej Mikołaj Szadejko. Na Koncert Pasyjny w ramach Politechniki Otwartej do Kościoła św. Trójcy w Gdańsku zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej.

Koncert organizowany jest w Kościele św. Trójcy za zgodą i dzięki życzliwości gdańskich franciszkanów.

Wstęp wolny; obowiązuje rezerwacja miejsc na stronie bilety.pg.edu.pl/event/koncert-pasyjny. Wejście na koncert tylko za okazaniem bezpłatnych biletów otrzymanych w wyniku dokonania rezerwacji lub zaproszeń. Bilet można wydrukować lub okazać na ekranie urządzenia mobilnego.

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach.

Sport

Koszykarze Politechniki Gdańskiej najlepsi w 2 Lidze Męskiej

Zawodnicy reprezentujący Politechnikę Gdańską w koszykówce zakończyli sezon zasadniczy. W pierwszej fazie rozgrywek z bilansem 23:1 zajęli I miejsce w grupie A. W ostatnim meczu wywalczyli także I miejsce spośród wszystkich 54 ekip 2 Ligi Męskiej.

Trenerem zespołu PG jest Kazimierz Rozwadowski (CSA PG), trener kadry Polski w koszykówce 3×3.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • metodologia prowadzenia badań; terminy: 12, 15 i 25.04.2019 r., w godz. 9:00–15:00;
 • wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej; terminy: 17.04.2019 r., w godz. 11.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Bezpłatne szkolenia dla kadry akademickiej PG w ramach projektu POWER 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 1. Nowoczesne metody wizualizacji danych i tworzenie atrakcyjnych prezentacji (ostatnia grupa szkoleniowa).
 2. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla kadry dydaktycznej.
 3. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do prowadzenia webinarów, spotkań on-line (ClickMeeting).
 4. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora).

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

5 kwietnia–12 kwietnia

Jubileusz Ligi Morskiej i Rzecznej

W związku z jubileuszem Ligii Morskiej i Rzecznej odbędzie się wystawa "Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia, czyli Trzymajmy się morza!”
5 kwietnia 09.00–15.00
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-27-warsztaty-dla-wnioskodawcow-2019

Spotkanie informacyjne NCN

Warsztaty skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
9 kwietnia 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Muzyka solowa i kameralna Simona Laksa

Politechnika Otwarta zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice – koncert promocyjny płyty Simon Laks – in between.
12 kwietnia 09.00–14.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt,850

Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.
12 kwietnia 09.00–12.00

Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN
12 kwietnia 19.00–20.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert Pasyjny

Koncert Pasyjny w wykonaniu Akademickiego Chóru PG, Polskiej Orkiestry Kameralnej Sopot i Andrzeja M. Szadejko (organy). Rejestracja na wydarzenie: https://bilety.pg.edu.pl/event/koncert-pasyjny/
17 kwietnia 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Targi Pracy TRANSPORTER

Biuro Karier, Wydział OiO, studenci kierunku Transport oraz WRS OiO serdecznie zapraszają na Targi Pracy TRANSPORTER.
18 maja–19 maja

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach