Nr 112 / 4 kwietnia 2019

Kalendarium

Jubileusz Ligi Morskiej i Rzecznej

2019.04.05  –  2019.04.12 Gmach Główny PG, hol
W związku z jubileuszem Ligii Morskiej i Rzecznej odbędzie się wystawa "Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia, czyli Trzymajmy się morza!”

Spotkanie informacyjne NCN

2019-04-05    09:00 – 15:00 w sali 308 NE w budynku B (budynek 42) Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-27-warsztaty-dla-wnioskodawcow-2019
Warsztaty skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.

Muzyka solowa i kameralna Simona Laksa

2019-04-09    18:00 – 19:30 Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Aula https://pg.edu.pl/otwarta/
Politechnika Otwarta zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice – koncert promocyjny płyty Simon Laks – in between.

Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

2019-04-12    09:00 – 14:30 Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, sala 411 https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt,850
Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.

Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

2019-04-12    09:00 – 12:00 Gmach Główny, sala 300
Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN

Koncert Pasyjny

2019-04-12    19:00 – 20:30 Kościół św. Trójcy w Gdańsku, ul. Świętej Trójcy 4 https://pg.edu.pl/otwarta/
Koncert Pasyjny w wykonaniu Akademickiego Chóru PG, Polskiej Orkiestry Kameralnej Sopot i Andrzeja M. Szadejko (organy). Rejestracja na wydarzenie: https://bilety.pg.edu.pl/event/koncert-pasyjny/

Targi Pracy TRANSPORTER

2019-04-17    10:00 – 15:00 https://pg.edu.pl/biuro-karier/
Biuro Karier, Wydział OiO, studenci kierunku Transport oraz WRS OiO serdecznie zapraszają na Targi Pracy TRANSPORTER.

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

2019.05.18 19:00  –  2019.05.19 01:00
Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach

Z życia uczelni

Społeczność akademicka wybrała dewizę Politechniki Gdańskiej

Ponad 4 tys. osób wzięło udział w internetowym plebiscycie zorganizowanym w celu wyboru dewizy uczelni, przeprowadzonym wśród pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej. Największe poparcie społeczności akademickiej zyskała dewiza Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem (ang. History is wisdom, future is challenge). Ankietę przeprowadzono w ramach dyskusji nad przyszłym statutem uczelni.

W internetowym głosowaniu wzięło udział 2421 studentów i doktorantów oraz 1585 pracowników Politechniki Gdańskiej:

 • 2892 głosy (71,92%) oddano na dewizę Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem (ang. History is wisdom, future is challenge) wprowadzoną w 2015 r. przez prof. Henryka Krawczyka, rektora PG w l. 2008–2016;
 • 1129 głosów (28,08%) oddano na dewizę Wierna ojczyźnie i morzu (łac. Patriae marique fidelis) wprowadzoną w 1989 r. przez prof. Bolesława Mazurkiewicza, rektora PG w l. 1987–1990.

Dewiza Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem zostanie wprowadzona do nowego Statutu PG.

Pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej

Dzień uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, poświęconego promocjom akademickim oraz wręczeniu medali i odznaczeń pracownikom uczelni, obchodzony był jako pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wzięli w niej udział również posłowie na sejm i senator RP, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci władz regionalnych i samorządowych, członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego i Rady Uczelni PG, przedstawiciele uczelni wyższych z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Przebieg uroczystości:

 • przemówienie rektora;
 • wręczenie przez Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. Aleksandrowi Kołodziejczykowi, rektorowi PG w l. 1996–2002;
 • wręczenie przez prof. Jacka Namieśnika, rektora PG Medalu za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej prof. Ryszardowi Andruszkiewiczowi z Wydziału Chemicznego, profesorowi emeritus PG;
 • przyjęcie w poczet profesorów tytularnych naszej uczelni tych osób, które otrzymały ten tytuł w 2018 r., wręczenie Medali Pamiątkowych PG;
 • ślubowanie oraz promocja doktorów habilitowanych i doktorów, którym w 2018 r. stopnie naukowe nadały uprawnione rady wydziałów;
 • wręczenie autorom najlepszych prac magisterskich, obronionych w 2018 r., statuetek nagrody „Dyplom Roku”.

Bliższe informacje, w tym prezentację z uroczystego posiedzenia senatu, zawierająca m.in. listę promowanych pracowników naukowych i zdobywców nagród, galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej w Aktualnościach. Całe przemówienie prof. Jacka Namieśnika można znaleźć w „Piśmie PG 3/2019”.

 

Międzynarodowy konkurs o „Nagrodę im. ppłk. Jana Kowalewskiego”

Osoby, które pokonując własne bariery i ograniczenia pomagają innym, są dla nich wzorem, angażują się w sprawy społeczne, życie gospodarcze, naukowe i kulturalne będą mogły wziąć udział w konkursie o nagrodę im. ppłk. Jana Kowalewskiego. Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, oraz dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podpisali porozumienie o współorganizacji konkursu, którego patronem jest ten m.in. wybitny kryptolog.

Tegoroczna inauguracja przyznawania Nagrody zostanie zorganizowana z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 1.06.2019 r. Formularz zgłoszenia kandydata wraz z harmonogramem i wzorem oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych przez zgłaszającego i kandydata są dostępne na stronie www.muzeum1939.pl.

PG współpracuje ze szkołami. Umowa z gdańską „Topolówką”

Politechnika Gdańska rozwija współpracę z III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku m.in. w zakresie nauczania i popularyzacji matematyki oraz wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Aneks do porozumienia rozszerzający zakres współpracy, w imieniu Politechniki Gdańskiej podpisał prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki PG, a w imieniu III LO Bożena Ordak, dyrektor szkoły. 

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zjazd absolwentów Wydziału Chemicznego PG

W tym roku upływa 50 lat od otrzymania dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Chemicznym PG przez absolwentów roczników 1963–1969 oraz 1964–1969. Z tej okazji w sobotę, 25.05.2019 r. o godz. 11.15 odbędzie się spotkanie w Sali Senatu, podczas którego prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, w towarzystwie dziekana Wydziału i przedstawiciela SAPG wręczy absolwentom dyplomy honorowe i pamiątkowe medale Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Wystawa „Trzymajmy się morza! Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej”

W holu Gmachu Głównego PG w dn. 5–12.04.2019 r. będzie można obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Wernisaż odbędzie się 5.04.2019 r. o godz. 11.00

Wystawa, przygotowana przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Akademię Marynarki Wojennej, pokazywana była dotychczas m.in. w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej, oddziałach Ligi Morskiej i Rzecznej, Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka PG.

Nauka

Najbardziej aktywni promotorzy na PG

Pod adresem https://pg.edu.pl/dsn/analizy znajduje się lista pracowników Politechniki Gdańskiej, zawierająca liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 5.04.2019 o godz. 12.15 w Audytorium 1.4, budynek Chemia C Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Parchety. Tytuł rozprawy: „Synteza, właściwości i zastosowanie liniowych polioli poliestrowych otrzymanych z wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Datta (PG).

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 9.04.2019 r. o godz. 11.15 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Wróbla. Tytuł rozprawy: „Zastosowania spektroskopii Ramana do detekcji wybranych substancji w tkankach”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG.

NAWA ogłosiła nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

 • celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich;
 • nabór wniosków: 14.03–30.05.2019;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 24.05.2019;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje/promocja-zagraniczna;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydlowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”

 • przedmiot i cel dofinansowania:

- wsparcie zmian organizacyjnych, podnoszenia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności,
- realizowane działania muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami;

Politechnika Otwarta

Koncert Pasyjny

Dzieła wybitnych kompozytorów: Gregorio Allegriego, Samuela Barbera oraz Oli Gjeilo zaprezentują w piątek 12.04.2019 r. o godz. 19.00 Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Mariusza Mroza. Wystąpi również znakomity gdański organista Andrzej Mikołaj Szadejko. Na Koncert Pasyjny w ramach Politechniki Otwartej do Kościoła św. Trójcy w Gdańsku zapraszają Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej.

Koncert organizowany jest w Kościele św. Trójcy za zgodą i dzięki życzliwości gdańskich franciszkanów.

Wstęp wolny; obowiązuje rezerwacja miejsc na stronie bilety.pg.edu.pl/event/koncert-pasyjny. Wejście na koncert tylko za okazaniem bezpłatnych biletów otrzymanych w wyniku dokonania rezerwacji lub zaproszeń. Bilet można wydrukować lub okazać na ekranie urządzenia mobilnego.

Bliższe informacje o koncercie na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach.

Sport

Koszykarze Politechniki Gdańskiej najlepsi w 2 Lidze Męskiej

Zawodnicy reprezentujący Politechnikę Gdańską w koszykówce zakończyli sezon zasadniczy. W pierwszej fazie rozgrywek z bilansem 23:1 zajęli I miejsce w grupie A. W ostatnim meczu wywalczyli także I miejsce spośród wszystkich 54 ekip 2 Ligi Męskiej.

Trenerem zespołu PG jest Kazimierz Rozwadowski (CSA PG), trener kadry Polski w koszykówce 3×3.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 • metodologia prowadzenia badań; terminy: 12, 15 i 25.04.2019 r., w godz. 9:00–15:00;
 • wykorzystanie menadżera bibliografii Mendeley w pracy dydaktycznej; terminy: 17.04.2019 r., w godz. 11.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Bezpłatne szkolenia dla kadry akademickiej PG w ramach projektu POWER 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 1. Nowoczesne metody wizualizacji danych i tworzenie atrakcyjnych prezentacji (ostatnia grupa szkoleniowa).
 2. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla kadry dydaktycznej.
 3. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do prowadzenia webinarów, spotkań on-line (ClickMeeting).
 4. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora).

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.