Nr 111/28 marca 2019

Z życia uczelni

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej

Rektor i prorektorzy Politechniki Gdańskiej wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Rady Uczelni, podczas którego prof. Jacek Namieśnik wręczył jej członkom akty powołania.

W szczegóły dotyczące założeń projektu statutu zebranych wprowadził prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji. Prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki, przedstawił główne cele, jakie Politechnika Gdańska chce osiągnąć w związku z wejściem w życie Ustawy 2.0.

Podczas swojego pierwszego oficjalnego spotkania członkowie Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej wybrali kandydata na przewodniczącego tego gremium. Kandydatura zostanie poddana pod głosowanie podczas najbliższego roboczego posiedzenia Senatu PG.

W skład Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej wchodzą;

Współpraca Politechniki Gdańskiej i firmy LOTOS

Grupa LOTOS i Politechnika Gdańska będą współpracować nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Umowę w tej sprawie podpisano 25.03.2019 r. Delegacji firmy LOTOS przewodniczył Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS. Zgromadzonych w imieniu Politechniki Gdańskiej powitał prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

W ramach współpracy z Grupą LOTOS i LOTOS Lab, Politechnikę Gdańską będzie reprezentował dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG z Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej w Aktualnościach.

Wizyta przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Kijowskiego

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, spotkali się z członkami Samorządu Studentów Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz towarzyszącymi im przedstawicielami Samorządu Studentów PG.

Mam nadzieję, że spotkanie przełoży się na owocną współpracę pomiędzy naszymi uczelniami. Podpisaliśmy już stosowną umowę z władzami Uniwersytetu Kijowskiego i wkrótce powinna zacząć się wymiana pracowników naukowych oraz studentów – podkreślił prof. J. Namieśnik.

Zaawansowany monitoring na osiedlach studenckich PG

Na terenie osiedli studenckich Politechniki Gdańskiej: Traugutta, Wyspiańskiego i Brzeźno oddano do użytku system monitoringu wizyjnego. Wykorzystuje on urządzenia z wysoce zaawansowaną analizą obrazu, m.in. umożliwia zapis w całkowitych ciemnościach.

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego, który został zainstalowany na osiedlach studenckich Politechniki Gdańskiej wraz z centrami monitoringu spełnia najwyższe obecnie standardy systemu nadzoru. Celem tej inwestycji było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia studentów zamieszkujących domy studenckie. Chcemy, aby każdy student naszej uczelni czuł się u nas bezpiecznie  – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Sklep internetowy Politechniki Gdańskiej już otwarty

Bogata oferta książkowa Wydawnictwa PG oraz pełen asortyment artykułów promocyjnych z logo uczelni są już dostępne w sklepie internetowym Politechniki Gdańskiej pod adresem sklep.pg.edu.pl.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 20.03.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
 • nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej.

Prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki przedstawił informacje na temat rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Gdańskiej, a prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji poprowadził dyskusję nad projektem Statutu PG.

Nauka

Prof. Krzysztof Wilde i prof. Paweł Czarnul w zespole doradczym ministra

Dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, powołał na przewodniczącego Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde, prof. zw. PG, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Członkiem zespołu został również dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Kadencja członków zespołu potrwa do 31.12.2021 r.

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej – weryfikacja danych

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Doskonałości Naukowej w dn. 1.03–1.04.2019 r. każdy nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora powinien zweryfikować swoje dane w systemie do głosowania.

Przewodnik dla osób upoważnionych do głosowania na kandydatów do RDN  znajduje się w BIP MNiSW.

Rejestracja na Międzynarodową Konferencję Naukową „Jakość i jej zastosowania. 2019”

Konferencja odbędzie się w dniach 19–20.09.2019 r. w Sopocie. Rejestracja potrwa do 31.03.2019 r.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Zarządzania Jakości i Towaroznawstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Bliższe informacje nt. możliwości opublikowania zgłoszonych opracowań oraz program, harmonogram, formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.qualitygdansk.eu.

 

GOSPOSTRATEG – konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych

Konkurs NCBR na propozycje tematów projektów zamawianych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego konkursu. Celem programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W konkursie nie są przyznawane środki finansowe.

NAWA ogłosiła nabór do programu Promocja Zagraniczna

 • cel programu: wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu marki międzynarodowej oraz promocji za granicą;
 • nabór wniosków trwa od 7.03.2019 do 16.05.2019 do godz. 15.00;
 • dokumenty do podpisu należy składać w Dziale Projektów do 9.05.2019;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

NAWA ogłosiła nabór do programu KATAMARAN

 • cel projektu: wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich;
 • nabór wniosków trwa od 6.03.2019 do 30.05.2019 do godz. 15.00;
 • dokumenty do podpisu należy składać w Dziale Projektów do 23.05.2019;
 • więcej informacji na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje;
 • osoby do kontaktu: Kamila Szydłowska, Beata Kucharska, Dział Projektów.

NCN otwiera nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM 17 i OPUS 17

 • PRELUDIUM 17– konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora;
 • OPUS 17– konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej;
 • nabór wniosków trwa do 17.06.2019;
 • dokumenty do podpisu należy składać w Dziale Projektów do 10.06.2019;
 • osoby do kontaktu: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkurs w ramach sieci M-ERA.NET 2

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej;
 • nabór międzynarodowych wniosków skróconych (pre-proposals): 18.06.2019 r.; godz. 12.00;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze

 • przedmiot i cel dofinansowania: finansowanie projektów badawczych prowadzonych z partnerskim zespołem austriackim;
 • nabór wniosków: tryb ciągły, informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków;
 • informacje o konkursie na stronie NCN;
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Politechnika Otwarta

#CiekawiNauki - globalne ocieplenie i energetyka

Politechnika Otwarta zaprasza 28.03.2019 r., o godz. 18.00 na drugie spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O przyczynach i skutkach globalnego ocieplenia, sytuacji polskiej energetyki oraz prognozach na przyszłość opowiedzą eksperci:

 • prof. Waldemar Wardencki wygłosi wykład „Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – prawda czy globalny spisek?”;
 • Ryszard Gajewski – prezes zarządu spółki Gdańskie Wody omówi związki gwałtownych zmian pogodowych z globalnym ociepleniem oraz przedstawi strategię adaptacji miasta Gdańska do skutków zmian klimatu;
 • prof. Andrzej Gardzilewicz wygłosi wykład „Globalne ocieplenie i jego wpływ na rozwój elektroenergetyki w Polsce”.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach.

Komunikaty

Na PG realizowany będzie nowy film promocyjny

W dniach 28 i 29 marca oraz 1 kwietnia br. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej realizowany będzie nowy film promocyjny. Zdjęcia do filmu realizuje agencja zewnętrzna. W związku z powyższym przepraszamy za wszelkie utrudnienia wynikające z obecności ekipy zdjęciowej na terenie uczelni.

 

Miejsca i terminy realizacji zdjęć:

 • 28 marca (czwartek) w godz. 7:00–17:00 – dziedziniec przez Gmachem Głównym, hol przed Biblioteką PG, strefy pracy dla studentów (przy Audytorium Maximum).
 • 29 marca (piątek) w godz. 7:00–19:00 – łącznik pomiędzy WETI A i B oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, laboratoria w Centrum Nanotechnologii A
 • 1 kwietnia (poniedziałek) w godz. 12:00–24:00 – Laboratorium LINTE^2.

Szkolenie

Dnia 4.04.2019 r., w godz. 11.15–14.00, w budynku A Wydziału Chemicznego, ("Stara Chemia"), sala 112 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi” dla pracowników i doktorantów PG wykorzystujących w pracy gazy techniczne.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z przedsiębiorstwa Linde Gaz Polska.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z mgr. inż. Łukaszem Katlewiczem, pełnomicnikiem rektora ds. odpadów i odczynników chemicznych: e-mail Lukasz.Katlewicz@pg.edu.pl.

Kalendarium

28 marca 17.00–19.00

II Debata podatkowa nt. podatków PIT i CIT w 2019 r.

Drugie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty związane z opodatkowaniem przedsiębiorstw podatkiem dochodowym PIT i CIT.
28 marca 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

#CiekawiNauki – Globalne ocieplenie i energetyka

Politechnika Otwarta zaprasza na drugie spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O globalnym ociepleniu oraz o sytuacji polskiej energetyki opowiedzą prof. Waldemar Wardencki, Ryszard Gajewski oraz prof. Andrzej Gardzilewicz.
29 marca 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

„Dobrze jest..” – spotkanie z dziennikarzem Jackiem Tacikiem

Jacek Tacik, dziennikarz i autor książki "Zamach", będzie gościem pierwszego spotkania z cyklu „Dobrze jest…”, który organizują Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Górka i Politechnika Otwarta.
31 marca 18.00–22.00
https://www.facebook.com/events/925228814349024/

Koncert zespołu Apteka w Kwadratowej

Zapraszamy na koncert legendarnego trójmiejskiego zespołu APTEKA. Zespół ma w swoim dorobku setki koncertów, nagrody oraz wyróżnienia prestiżowych periodyków muzycznych.
5 kwietnia–12 kwietnia

Jubileusz Ligi Morskiej i Rzecznej

W związku z jubileuszem Ligii Morskiej i Rzecznej odbędzie się wystawa "Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia, czyli Trzymajmy się morza!”
5 kwietnia 09.00–15.00
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-27-warsztaty-dla-wnioskodawcow-2019

Spotkanie informacyjne NCN

Warsztaty skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
12 kwietnia 09.00–12.00

Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN
12 kwietnia 09.00–14.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-szkolenie-aspekty-finansowe-i-audyt,850

Aspekty finansowe i audyt w programie HORYZONT 2020

Szkolenie adresowane do osób planujących złożyć wniosek lub realizujących projekty w programie Horyzont 2020 oraz do zespołów finansowo-księgowych i administracyjnych.
12 kwietnia 19.00–20.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert Pasyjny w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku

Politechnika Otwarta zaprasza na Koncert Pasyjny. Wystąpią: Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej i Orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Mariusza Mroza. Na organach zagra Andrzej Szadejko.
18 maja–19 maja

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Program dostępny na stronie https://pg.edu.pl/otwarta w Aktualnościach