Nr 110/21 marca 2019

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska zaprasza na swoje święto

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, poświęcone promocjom akademickim oraz wręczeniu medali i odznaczeń pracownikom uczelni, odbędzie się 27.03.2019 r. o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym. Dzień ten obchodzony będzie jako pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej.

Przebieg uroczystości:

 • odznaczenie prof. Aleksandra Kołodziejczyka, rektora PG w l. 1996–2002, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • wręczenie prof. Ryszardowi Andruszkiewiczowi, profesorowi emeritus PG z Wydziału Chemicznego, Medalu za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej;
 • przyjęcie w poczet profesorów tytularnych Politechniki Gdańskiej tych profesorów, którzy otrzymali tytuł w 2018 r.;
 • ślubowanie oraz promocja doktorów habilitowanych i doktorów, którym w 2018 r. stopnie naukowe nadały rady wydziałów;
 • wręczenie nagród Rektora PG „Dyplom Roku” autorom najlepszych prac magisterskich obronionych w 2018 r.

Dyskusja nad projektem Statutu Politechniki Gdańskiej

Dnia 15.03.2019 r. odbyło się spotkania z najbardziej aktywnymi naukowo pracownikami PG poświęcone dyskusji nad projektem Statutu PG.

Prof. Jacek Namieśnik przedstawił zgromadzonym członków Rady Uczelni wybranych spośród społeczności akademickiej: prof. Tomasza Klimczuka (WFTiMS), dr inż. Agnieszkę Landowską (WETI) oraz prof. Jacka Mąkinię (WILiŚ). Na pytania pracowników dotyczące statutu odpowiadali rektor oraz prorektorzy: prof. Janusz Cieśliński, prof. Piotr Dominiak i prof. Janusz Smulko. 

Prof. Janusz Mroczka po raz kolejny doktorem honoris causa

Prof. Janusz Mroczka, który w styczniu br. został uhonorowany przez Politechnikę Gdańską na wniosek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki tytułem doktora honoris causa, 6.03.2019 r. otrzymał także tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

Jednym z recenzentów był prof. Stanisław Szczepański z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju dla prof. Aleksandry Sas-Bojarskiej

Książka autorstwa dr hab. inż. arch. Aleksandry Sas-Bojarskiej, prof. nadzw. PG (Wydział Architektury) pt. „Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu” (Wydawnictwo PG, 2017) uzyskała Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Nagroda została przyznana za publikację w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju odbyło się 12.02.2019 r. podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu.

PG zacieśnia współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy

Politechnika Gdańska i Okręgowy Inspektorat Pracy podpisały deklarację o współpracy w zakresie prowadzonych działalności. W imieniu Politechniki Gdańskiej deklarację podpisał rektor prof. Jacek Namieśnik. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku reprezentował Robert Strąk, p.o. okręgowego inspektora pracy.

Zakres współpracy:

 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zaangażuje się w przekazywanie studentom wiedzy praktycznej w zakresie ochrony człowieka pracującego;
 • współorganizowanie konferencji naukowych, sympozjów itp.;
 • inspirowanie prowadzenia istotnych dla rozwoju badań naukowych, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • organizacja przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku praktyk dla wyróżniających się studentów PG;
 • realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych;
 • popularyzację i pogłębianie wiedzy w zakresie zagadnień ochrony człowieka pracującego w środowisku pracy.

Medionalia 2019 – konferencja dziennikarzy studenckich

W dn. 22–24.03.2019 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim IX Ogólnopolska Konferencja Dziennikarzy Studenckich Medionalia.

Medionalia odbywają się pod patronatem Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, oraz prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej.

Organizatorem konferencji jest Ogólnopolski Magazyn Studencki „płyń Pod Prąd”.

Konferencja jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy: medionalia2019.konfeo.com.

Szczegółowy program konferencji pod adresem: podprad.pl/medionalia/edycja-2019/. W wydarzeniu na FB można znaleźć wszystkie aktualności oraz obejrzeć live stream z debaty: facebook.com/events/702015353546305.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 13.03.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyboru członków Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej;
 • poparcia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej;
 • wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej;
 • opinii senatu dotyczącej nazwy wydziału mającego powstać z połączenia Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i w sprawie nazw instytutów mających wejść w skład nowego wydziału;
 • nadania jednej z ulic Gdańska nazwy prof. Adama Synowieckiego;
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości oraz Zamówienia publiczne prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

Dr Anna Wałek przedstawiła informacje o działalności Biblioteki PG.

Ustawa 2.0

Projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Na stronie Ustawa 2.0 zamieszczono projekt nowego Statutu Politechniki Gdańskiej

Tekst wymaga jeszcze drobnych uzupełnień, korekt redakcyjnych i językowych. Ostateczna wersja projektu, po zaopiniowaniu przez radę uczelni i związki zawodowe, zostanie poddana pod głosowanie Senatu PG w kwietniu lub w maju br.

Nauka

Awanse

TYTUŁ PROFESORA

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (WETI)
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (WFTiMS)

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych
dr hab. Maciej Bobrowski (WFTiMS)
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

dr hab. Katarzyna Jankowska (WILiŚ)

STANOWISKA 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego
dr hab. inż. Artur Zieliński (WCh) 
dr hab. inż. Ryszard Jasiński (WM) 
dr hab. inż. Agnieszka Ossowska (WM) 
dr hab. inż. Grzegorz Ronowski (WM) 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dnia 3.04.2019 o godz. 12.30 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się  obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kornelii Skarbek. Tytuł rozprawy: „Modyfikacje chemiczne Amfoterycyny B i Nystatyny A1”. Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Milewska (PG).

Politechnika Otwarta

Chór z Estonii z nagrodą Rektora Politechniki Gdańskiej

W dn. 9–10.03.2019 r. Politechnika Gdańska zgromadziła najlepsze europejskie chóry, które wzięły udział w objętym honorowym patronatem Rektora PG VIII Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym.

Do Gdańska przybyło 16 chórów, z czego 15 z zagranicy, m.in. z Islandii, Finlandii, Norwegii, Estonii i Rosji. Zespoły oceniało międzynarodowe jury, w skład którego weszli uznani dyrygenci i kompozytorzy: Rihards Dubra (Łotwa), prof. Grzegorz Rubin (Polska), Javier Busto (Hiszpania), prof. Jan Łukaszewski (Polska) i prof. Vytautas Miškinis (Litwa). Nagrodę Rektora PG dla najlepszego chóru festiwalu zdobył Ellerhein Girl’s Choir z Estonii. Nagrodę wręczył prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji.

Wyniki VIII Gdańskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/otwarta/ w Aktualnościach.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla kadry akademickiej PG w ramach projektu POWER 3.5

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 1. Nowoczesne metody wizualizacji danych i tworzenie atrakcyjnych prezentacji.
 2. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne dla kadry dydaktycznej.
 3. Współpraca i komunikacji ze studentami.
 4. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do prowadzenia webinarów, spotkań on-line (ClickMeeting).
 5. Szkolenie z obsługi narzędzi informatycznych służących do przygotowywania kursów e-learningowych (Lectora).

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu: https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Konkurs Czerwonej Róży 2019 – trwa etap uczelniany

Trwa uczelniany etap konkursu Czerwonej Róży, który wyłoni najbardziej wyróżniających się studentów województwa pomorskiego oraz najlepsze koło naukowe. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5.04.2019 r. godz. 15.00.

Wnioski składane przez kandydatów powinny zostać zaakceptowane przez prodziekana ds. kształcenia wydziału, na którym studiuje kandydat i dostarczone do prof. Zygmunta Kurałowicza z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (pokój 114A w Budynku Hydro) – koordynatora etapu uczelnianego Konkursu Czerwonej Róży na PG (tel. 58 347 22 20, e-mail: zkur@pg.edu.pl).

Regulamin konkursu, harmonogram, komunikat oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży przy współudziale szkół wyższych województwa pomorskiego. Gospodarzem konkursu będzie Uniwersytet Morski w Gdyni, którego student zdobył główną nagrodę w zeszłorocznej edycji.

Szkolenia z zakresu użycia defibrylatorów AED

Na terenie Politechniki Gdańskiej zainstalowano 30 kompletów defibrylatorów AED (Automated External Defibrillators, czyli automatycznych defibrylatorów zewnętrznych), zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego 2018. W lutym i marcu odbywają się szkolenia z zakresu obsługi tych urządzeń oraz udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż obejmuje zagadnienia związane z nagłym zatrzymaniem krążenia oraz algorytmem resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenie przechodzą pracownicy Działu Ochrony Mienia i Osiedla Studenckiego, osoby wytypowane przez administratorów obiektów do bieżącej kontroli defibrylatorów oraz po dwie dodatkowe osoby z każdej jednostki organizacyjnej.

Defibrylatory AED zostały rozmieszczone w Budynku Wysokich Napięć, Portierni Głównej, Centrum Nanotechnologii A i B, Gmachu B, budynkach wydziałów Chemicznego, EiA, ETI, ILiŚ oraz ZiE, Auditorium Novum, Bratniaku, Centrum Obsługi Technicznej, Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina, a także w Domach Studenckich.

Sport

Snowboardzistki PG trzecią drużyną w Polsce

Sukcesem zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w snowboardzie, podczas których reprezentantki Politechniki Gdańskiej powtórzyły sukces z zeszłego roku i zdobyły brązowy medal w klasyfikacji generalnej zawodów. Reprezentantki PG zdobyły również srebro w kategorii uczelni technicznych, ustępując jedynie zawodniczkom z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Trenerem naszej reprezentacji jest Marta Parafiniuk.

Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

22 marca–24 marca
https://podprad.pl/medionalia/

Medionalia 2019

Na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Dziennikarzy Studenckich Medionalia.
27 marca 11.15–13.15

Święto Uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni
28 marca 17.00–19.00

II Debata podatkowa nt. podatków PIT i CIT w 2019 r.

Drugie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty związane z opodatkowaniem przedsiębiorstw podatkiem dochodowym PIT i CIT.
29 marca 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

„Dobrze jest..” – spotkanie z dziennikarzem Jackiem Tacikiem

Jacek Tacik, dziennikarz i autor książki "Zamach", będzie gościem pierwszego spotkania z cyklu „Dobrze jest…”, który organizują Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Górka i Politechnika Otwarta.
5 kwietnia 09.00–15.00
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-27-warsztaty-dla-wnioskodawcow-2019

Spotkanie informacyjne NCN

Warsztaty skierowane do osób zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
12 kwietnia 09.00–12.00

Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN