Nr 109/14 marca 2019

Z życia uczelni

Pierwsza rakieta z „gdańskim eksperymentem” poleciała w kosmos

 

Projekt HEDGEHOG (High quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat flow and Oscillation measurement from Gdansk) autorstwa studentów Politechniki Gdańskiej został zakwalifikowany do programu REXUS/BEXUS Student Experiment Programme, koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W ramach projektu miał miejsce start rakiety REXUS25 z kosmodromu Esrange nieopodal Kiruny w północnej Szwecji. Eksperyment ma za zadanie zbadania środowiska dynamicznego (drgań i przyspieszeń) oraz termicznego rakiety sondażowej.

Eksperyment HEDGEHOG został zaplanowany w interdyscyplinarnym zespole, który tworzą: mgr inż.  Adam Dąbrowski (doktorant, asystent w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym), Jacek Goczkowski (student międzywydziałowego kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne), Szymon Krawczuk (Inżynieria Biomedyczna, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), Karol Pelzner (Elektronika i Telekomunikacja, WETI), przy współpracy Agnieszki Elwertowskiej (Automatyka i Robotyka, WETI).

Program REXUS/BEXUS realizowany jest od 2007 r. Został zainaugurowany poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy Szwedzką Agencją Kosmiczną (SNSA) i Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) przy współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Więcej aktualnych informacji o projekcie HEDGEHOG: https://www.facebook.com/HEDGEHOG.REXUS.Project/. Bliższe informacje o wydarzeniu na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wydział Chemiczny wyróżniony za podnoszenie jakości edukacji zawodowej

Dnia 8.03.2019 r. dziekan Wydziału Chemicznego prof. Sławomir Milewski odebrał z rąk wiceprezydenta miasta Gdańska, Piotra Kowalczuka, wyróżnienie za współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku-Oruni polegającą na pomocy szkole w odbywaniu praktyk zawodowych i staży. Współpraca Wydziału Chemicznego z CKZiU dotyczy projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego.

Genius Universitatis 2019 – PG ponownie jednym z mistrzów uczelnianej promocji

Projekty promocyjne Politechniki Gdańskiej zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej – Genius Universitatis 2019:

 • II miejsce w kategorii „event wspierający rekrutację” – koncert plenerowy „Muzyka wody i ognia”;
 • III miejsce w kategorii „gadżet promocyjny” – parasol z grafiką autorską przedstawiającą Gmach Główny naszej uczelni. 

Do rywalizacji w siedmiu kategoriach konkursowych zgłosiły się 44 uczelnie, a zakwalifikowanych zostało 111 prac. Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Promocja książki „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników”

Instytut Pamięci Narodowej oraz Biblioteka PG zapraszają na promocję książki „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników” pod redakcją dr Katarzyny Konieczki. Wydarzenie odbędzie się 14.03.2019 r. o godz. 17.00 w sali 300 Gmachu Głównego PG. W spotkaniu wezmą udział:

 • dr Katarzyna Konieczka – córka jednego z liderów protestów marcowych na Politechnice Gdańskiej, Ryszarda Konieczki (1943–2014), inicjatorka wydania wspomnień i redaktorka tomu;
 • Jan Wyrowiński – jeden z uczestników wydarzeń Marca 1968 na PG, współautor wspomnień;
 • Piotr Abryszeński – współredaktor tomu analizującego dokumenty związane z Marcem 1968.

Spotkanie poprowadzi dr Daniel Gucewicz z Instytutu Pamięci Narodowej, współredaktor publikacji „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach”. Podczas spotkania będzie można kupić książki w promocyjnych cenach. Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg w Aktualnościach.

Ustawa 2.0

Wybrano pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu w dniu 13.03.2019 r. wybrał pierwszą Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej. W skład Rady wchodzi siedmioro członków: troje z grona pracowników, troje spoza uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego:

 • członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni:

– prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk,
– dr inż. Agnieszka Landowska,
– prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG;

 • członkowie spoza wspólnoty uczelni:

– Roksana Ciurysek-Gedir – dyrektor oddziału Pekao SA w Londynie,
– Sławomir Halbryt – prezes zarządu Sescom SA, prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej, prezes zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii SA, prezes zarządu Project Evolution Sp. z o.o.,
– Marek Piechocki – prezes zarządu LPP SA.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także przewodniczący Samorządu Studentów PG; funkcję tę obecnie pełni Jakub Brzoska.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31.12.2020 r.

Prezentacje sylwetek wszystkich członków Rady Uczelni dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Nauka

Wizytacja PKA na WETI

W dniach 4–6.03.2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się wizytacja zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oceniane były kierunki: elektronika i telekomunikacja oraz interdyscyplinarny kierunek inżynieria biomedyczna.

Obrona pracy doktorskiej na WETI

Dnia 12.03.2019 r. o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (140 NE) odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Łukasiewicz. Tytuł rozprawy: „Metoda doboru praktyk programistycznych w wytwarzaniu oprogramowania związanego z bezpieczeństwem" ("Method of selecting programming practices for the safety-critical software development projects”). Promotor: prof dr hab. inż. Janusz Górski.

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

 1. język angielski zaawansowany – Advanced Academic English; termin: od 4.03.2019 r., w godz. 9.15–10.45;
 2. język angielski zaawansowany – prezentacje i wystąpienia publiczne; termin: od 11.03.2019 r., godz. 11.15–12.45;
 3. innowacyjne metody prowadzenia zajęć; terminy: 15 i 22.03.2019 r., godz. 9.00–15.00;
 4. wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; terminy: 27 i 28.03.2019 r., w godz. 15.00–18.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Politechnika Otwarta

„Dobrze jest...” – spotkanie z dziennikarzem Jackiem Tacikiem

W ramach cyklu otwartych spotkań pt. „Dobrze jest...”, organizowanych wspólnie przez Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Górka i Politechnikę Otwartą dn. 29.03.2019 r. o godz. 18.00 na Dziedzińcu Heweliusza (Gmach Główny PG) odbędzie się spotkanie z dziennikarzem Jackiem Tacikiem pt. „Dobrze jest …być ciekawym drugiego”.

Spotkanie poprowadzi Jacek Kaługa (RMF FM). Wstęp wolny. Szczegóły niebawem na stronie https://pg.edu.pl/otwarta.

Sport

Złoty medal narciarek podczas AMP w Zakopanem

Sukcesem dla reprezentacji Politechniki Gdańskiej zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w dn. 24–28.02. 2019 r. w Zakopanem:

 • złoty medal w grupie Uczelni Technicznych i IV miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw (kobiety);
 • V miejsce w grupie Uczelni Technicznych i XIII miejsce w klasyfikacji generalnej (mężczyźni).

Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

14 marca 17.00–18.00

Promocja książki o Marcu 1968 na Politechnice Gdańskiej

Instytut Pamięci Narodowej oraz Biblioteka Politechniki Gdańskiej zapraszają na promocję książki „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników” pod redakcją dr Katarzyny Konieczki.
20 marca 10.00–15.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/-/targoiowisko-wydzialowe-targi-pracy-20-marca-2019-r-

"TARGOIOWISKO" - wydziałowe targi pracy

Biuro Karier zaprasza na TARGOIOWISKO - Wydziałowe Targi Pracy. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów.
21 marca 09.00–14.00

„PRACODAWCY DLA ZiE” – wydziałowe targi pracy z warsztatami

Wydział Zarządzania i Ekonomii będzie gościć aż 18 firm, które zaprezentują się w holu na I piętrze WZiE oraz przeprowadzą otwarte warsztaty.
21 marca 09.00–14.00

Politechnika Open

Wydarzenie co roku jest organizowane na Politechnice Gdańskiej z myślą o kandydatach na studia.
27 marca 11.15–13.15

Święto Uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni
28 marca 17.00–19.00

II Debata podatkowa nt. podatków PIT i CIT w 2019 r.

Drugie spotkanie z cyklu „Debat podatkowych” na WZiE, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty związane z opodatkowaniem przedsiębiorstw podatkiem dochodowym PIT i CIT.