Nr 108/7 marca 2019

Z życia uczelni

Prof. Andrzej J. Tejchman-Konarzewski w Komisji Ewaluacji Nauki

Prof. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski (WILiŚ) został powołany w skład Komisji Ewaluacji Nauki, nowego organu ustanowionego przez Konstytucję dla Nauki. Do zadań Komisji należy przede wszystkim przeprowadzenie ewaluacji jakości działalności naukowej, która odbędzie się w 2021 r. Oprócz ewaluacji jednostek naukowych Komisja zajmie się również ewaluacją kształcenia w szkołach doktorskich.

Treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Ewaluacji Nauki dostępna jest pod linkiem.

Prof. Krzysztof Wilde przewodniczącym Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej

Prof. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska został powołany przez Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przewodniczącego Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej na okres 4.02.2019–31.12.2021.

Treść zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1.02.2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej dostępna jest na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl pod linkiem.

Prof. Marek Wysocki powołany na członka Rady Dostępności

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury został powołany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na członka Rady Dostępności. 

Treść zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 20.12.2018 r. ws. powołania Rady Dostępności dostępna jest na stronie http://dziennikurzedowy.miir.gov.pl/ pod linkiem

Prof. Kazimierz Darowicki odebrał nagrodę Primum Cooperatio

Podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza, która odbyła się w Amber Expo, prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym PG odebrał nagrodę Primum Cooperatio im. prof. Bolesława Mazurkiewicza za rok 2018. Przyznaną przez organizację Pracodawcy Pomorza nagrodę wręczył Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Ustawa 2.0

Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji działalności naukowej

Dnia 28.02.2019 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 392) opublikowano Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie https://pg.edu.pl/ustawa2.0 w Aktualnościach.

Miniprzewodnik po ewaluacji działalności naukowej

Na stronie KonstytucjaDlaNauki.gov.pl zamieszczony został miniprzewodnik po ewaluacji, opisujący zasady oceny badaczy oraz jednostek naukowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Przewodnik po ewaluacji dostępny jest na stronie https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja.

Nauka

Naukowcy z PG w międzynarodowym projekcie na rzecz czystszego Bałtyku

Politechnika Gdańska znalazła się wśród siedmiu instytucji akademickich i badawczych reprezentujących sześć krajów zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego, które zajmują się wypracowaniem narzędzi przeznaczonych dla planistów miejskich w zakresie planowania przeciwpowodziowego. Projekt „NOAH”, w którym uczestniczy także dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i dwie organizacje patronackie, ma pomóc miastom lepiej zapobiegać zagrożeniom powodziowym, a w efekcie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. 

Na Politechnice Gdańskiej projekt realizowany jest przez dwie katedry z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska: Katedrę Hydrotechniki oraz Katedrę Technologii Wody i Ścieków, we współpracy z przedsiębiorstwem „Wodociągi Słupsk”. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik projektu na PG. 

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Politechnika Otwarta

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

W dn. 8–10.03.2019 r. odbędzie się VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny, w którym wezmą udział chóry z Polski, Islandii, Finlandii, Estonii, Rosji, Litwy, Łotwy, Austrii, Czech i Niemiec. Miłośnicy muzyki będą mogli wysłuchać zmagań konkursowych i koncertów w różnych punktach miasta. Koncert galowy połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 10.03.2019 r. o godz. 16.00 w Auli w Gmachu Głównym PG.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowe informacje i program wydarzenia znajdują się na stronie Politechniki Otwartej w Aktualnościach.

Komunikaty

Trzeci nabór wniosków – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Uruchomiono trzeci nabór wniosków w ramach Programu PROM: międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe oraz przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z uczelni zagranicznych w celu udziału w szkołach letnich/zimowych organizowanych przez PG (jako uczestnik lub wykładowca).

Wnioski przyjmowane są do 1.04.2019 r. (poniedziałek). Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach – w języku polskim i angielskim.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

  1. język angielski zaawansowany – Advanced Academic English; termin: od 4.03.2019 r., w godz. 9.15–10.45;
  2. język angielski zaawansowany – prezentacje i wystąpienia publiczne; termin: od 4.03.2019 r., godz. 11.15–12.45;
  3. innowacyjne metody prowadzenia zajęć; terminy: 8, 15 i 22.03.2019 r., godz. 9.00–15.00.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Szkolenia internetowe Clarivate Analytics

W dn. 12–14.03.2019 r. na platformie Webex odbędą się szkolenia z narzędzi komunikacji naukowej: Kopernio, EndNote oraz Publons. Szkolenia poprowadzi Marcin Kapczyński z firmy Clarivate Analytics.

Szczegółowy program szkoleń:

  • Kopernio – najkrótsza droga do pełnych tekstów – 12.03.2019, godz. 10.00, rejestracja;
  • EndNote online – jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową – 13.03.2019, godz. 10.00, rejestracja;
  • Publons – jak docenić proces recenzji naukowych – 14.03.2019, 2019, godz. 10.00, rejestracja.

Wczasy w OW Czarlina w sezonie 2019

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że w dn. 6–21.03.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia na dwutygodniowe wczasy w sezonie 2019. Szczegóły dotyczące wczasów oraz elektroniczny wniosek dostępne są na stronie www.domki.pg.edu.pl.

Sport

Srebrne medale na VI Mistrzostwach Polski Pracowników Szkół Wyższych

W dniach 1–03.03.2019 r. odbyły się VI Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w piłce siatkowej w Poznaniu. Drużyna Politechniki Gdańskiej startująca w kategorii +50 zdobyła II miejsce.

Politechnikę Gdańską w kategorii +50 reprezentowali: prof. Zdzisław Kowalczuk, prof. Michał Wasilczuk, prof. Bogusław Kusz, prof. Jacek Kropiwnicki, prof. Robert Jankowski, dr Tadeusz Piątkowski, mgr Zbigniew Gadomski oraz trener dr Ryszard Mikołajewski. 

Szczegółowe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

9 marca–10 marca
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny: 9.03.2019 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania; 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy.
13 marca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
14 marca 17.00–18.00

Promocja książki o Marcu 1968 na Politechnice Gdańskiej

Instytut Pamięci Narodowej oraz Biblioteka Politechniki Gdańskiej zapraszają na promocję książki „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej oczami uczestników” pod redakcją dr Katarzyny Konieczki.
27 marca 11.15–13.15

Święto Uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni