Nr 105/14 lutego 2019

Z życia uczelni

Konwent Morski obradował na PG

Dnia 9.02.2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się VII posiedzenie Konwentu Morskiego, organu doradczego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczyli w nim m.in. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również przedstawiciele parlamentu, władz lokalnych, dowództwa Marynarki Wojennej i rektorzy wyższych uczelni.

Prof. Jacek Namieśnik przedstawił zebranym najważniejsze informacje dotyczące naszej uczelni.

Zabiegamy o status uczelni badawczej, spełniamy wszystkie wymogi, by ten status uzyskać i wierzymy, że nam się uda. Do końca tego roku akademickiego powinniśmy wdrożyć wszystkie postanowienia związane z wejściem w życie Ustawy 2.0 – stwierdził.

Cieszę się, że dzisiejsze spotkanie odbywa się na Politechnice Gdańskiej, uczelni, która dynamicznie się rozwija, ma piękny kampus i otoczenie, ale przede wszystkim ciężko pracuje na swój sukces. Gratuluję profesorowi Jackowi Namieśnikowi, który tak jak ja chce, by polskie uczelnie były wizytówkami naszego kraju – powiedział Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej uczelni w Aktualnościach. Zapis posiedzenia można obejrzeć na kanale PG w serwisie YouTube

Politechnika Gdańska gościła najlepsze szkoły średnie Pomorza

Podczas gali Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej 7.02.2019 r., najlepsze licea ogólnokształcące i technika z Pomorza otrzymały nagrody. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP, przedstawiciele środowiska naukowego i firm Pomorza, Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie reprezentujący wyróżnione szkoły.

Serdecznie gratuluję tym z państwa, których szkoły okazały się najlepsze w tegorocznej edycji Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak inne zestawienia przygotowywane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” będzie on dla uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli drogowskazem pokazującym ścieżkę dalszej edukacji, a w przyszłości kariery. Jednocześnie mam nadzieję, że Wy, drodzy uczniowie, podążając za tym drogowskazem już za kilka lat ponownie traficie na Politechnikę Gdańską – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, dokonując prezentacji uczelni.

Organizatorami wydarzenia byli Politechnika Gdańska, Rada Rektorów Województwa Pomorskiego i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Projekt Innovation Hub for Humanities

Dnia 1.02.2019 r. odbyła się inauguracja projektu Innovation Hub for Humanities, dzięki któremu szkolnictwo wyższe, firmy oraz organizacje zmierzą się z problemami społecznymi i środowiskowymi.

Spotkanie zgromadziło stu uczestników z różnych środowisk. Wśród uczestników znalazły się pomysłodawczynie Anna Grosiak, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens Polska i dr Barbara Stepnowska, dyrektor MBA przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG oraz prof. Julita Wasilczuk, dziekan WZiE i reprezentanci Komisji Europejskiej, europejscy innowatorzy (prof. Leif Edvinsson, Alain Heureux, Tomasz Radziewicz, Janaki Weiden).

Więcej informacji o projekcie na stronie https://mba.pg.edu.pl/ w zakładce News.

Chinese New Year na Politechnice Gdańskiej

Chińscy studenci trójmiejskich uczelni wraz z przedstawicielami Generalnego Konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej oraz Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego świętowali na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym PG rozpoczęcie chińskiego Nowego Roku.

Przybyłych powitali konsul Xu Jianguo oraz prof. Piotr Dominiak, prorektor PG ds. internacjonalizacji i innowacji. Złożyli oni wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji rozpoczynającego się zgodnie z chińskim kalendarzem księżycowym Roku Świni.

Część artystyczną przygotowali studenci pod opieką Rui Wang-Kwiecińskiej z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG.

Pełna informacja na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nauka

Prof. Eugeniusz Kozaczka w Radzie Naukowej IO PAN

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw. PG został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019–2022. Profesor E. Kozaczka będzie członkiem Rady wraz z prof. Agatą Kot-Wasik i prof. Jackiem Namieśnikiem. 

Drugi nabór wniosków na wyjazdy zagraniczne doktorantów oraz na przyjazdy z zagranicy

Uruchomiono drugi nabór wniosków w ramach Programu PROM: międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe i miesięczne pobyty w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury oraz przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z uczelni zagranicznych w celu udziału w szkołach letnich/zimowych organizowanych przez PG (jako uczestnik lub wykładowca).

Wnioski przyjmowane są do 4.03.2019 r. (poniedziałek). Więcej informacji w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych – w języku polskim i angielskim.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dnia 1.03.2019 r. o godz. 12.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Majusa Misiaka. Tytuł rozprawy: „Molecular Basis for the Anthrapyridazone Anticancer Activity”. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski (PG), prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (PG).

Dnia 4.03.2019 r. o godz. 10.15 w Sali 112, budynek Chemia A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Puty. Tytuł rozprawy: „Wpływ różnych metod utrwalania na wartość odżywczą i biologiczną oraz jakość mikrobiologiczną mleka ludzkiego”. Promotor: dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG (PG), promotor pomocniczy: dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska (PG).

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym

Dnia 14.02.2019 r. o godz. 11.00 w sali 303 gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Norberta Piotrowskiego. Tytuł rozprawy: „Analiza układów kinematycznych docierania powierzchni płaskich w aspekcie równomierności zużycia tarczy docierającej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG.

Politechnika Otwarta

Mikroplastik – wielki problem?

Politechnika Otwarta zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O mikroplastikach, zagrożeniach z nimi związanych oraz o jakości wody opowiedzą eksperci: prof. Marek Biziuk z Wydziału Chemicznego PG oraz Ryszard Gajewski, prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o. Wydarzenie odbędzie się 21.02.2018 r. o godz. 18.00 na Dziedzińcu Jana Heweliusza Politechniki Gdańskiej.

Prelegenci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania słuchaczy. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie www.pg.edu.pl/otwarta.

Komunikaty

Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

Dział Spraw Naukowych informuje, że w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" doktoranci mogą aplikować o stypendia zadaniowe (rekrutacja na 2019 rok). Wnioski przyjmowane są do dn. 28.02.2019 r. (czwartek) w sekretariatach studiów doktoranckich.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych – w języku polskim i angielskim.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Uruchomione zostały zapisy na 3 kolejne szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

1) Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym:

  • termin: I – 12.02.2019, godz. 12.00–15.00, cz. II – 19.02.2019, godz. 12.00–15.00,
  • tematyka: strategia wyszukiwania informacji, multiwyszukiwarka EDS Discovery Service, dziedzinowe bazy danych i dostępne w nich narzędzia (m.in. eksport danych do menadżera bibliografii, narzędzia interaktywne, serwisy dla autorów), bazy referencyjne Web of Science i Scopus, profile dla autorów, integracja z innymi bazami danych; Google Scholar i bazy Open Access (polskie i zagraniczne);

 2) Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów:

  • termin: 13, 18 i 25.02.2019, godz. 12.30–18.30,
  • tematyka: kontrakt psychologiczny nauczyciel – student; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy; wizualizacja postawy i wystąpienia publiczne; prowadzenie motywujących spotkań ze studentami; panowanie nad stresem.

3) Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych:

  • termin: 21.02.2019, godz. 10.00–14.00,
  • tematyka: definicja Otwartych Zasobów Edukacyjnych; dozwolony użytek publiczny i prawo cytatu; prawa autorskie do tworzonych materiałów; licencje Creative Commons; wyszukiwanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych; wykorzystanie grafik i zdjęć; narzędzia do tworzenia prezentacji.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Wystawa telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji

W budynku WETI A można obejrzeć kolekcję wybranych telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji. Prezentowane telefony pochodzą z lat 1985–1997. Wśród eksponatów znajdują się m.in. telefony Philips, Nokia, Siemens i Motorola, pracujące w systemach NMT, C-Netz, TACS i GSM. Każdy eksponat opatrzony jest informacjami o producencie, modelu, kraju i roku produkcji, wadze, systemie oraz mocy nadawania.

Eksponaty znajdują się na IV piętrze budynku WETI A (wnęka sali seminaryjnej). Bliższe informacje znajdują się na stronie https://eti.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

20 lutego 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 lutego 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Mikroplastik – wielki problem?

Politechnika Otwarta zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O mikroplastikach, zagrożeniach z nimi związanych oraz o jakości wody i sposobach jej poprawy opowiedzą eksperci.
19 lutego 18.00–19.15
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia/szczegoly/-/asset_publisher/T5NI687o8S8r/content/muzyka-xx-i-xxi-wieku-koncert-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-politechnice-?

Akademia Muzyczna w Politechnice: muzyka XX i XXI wieku

Pierwszy w 2019 roku koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice"; dzieła kompozytorów polskich i zagranicznych XX i XXI wieku zaprezentują pedagodzy i studenci Akademii Muzycznej.
9 marca–10 marca
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny: 9.03.2019 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania; 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy.