Nr 104/7 lutego 2019

Z życia uczelni

O gospodarce morskiej na Politechnice Gdańskiej

VII Konwent Morski odbędzie się 9.02.2019 r. o godz. 13.00 w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. W wydarzeniu organizowanym przez Konwent Morski i PG uczestniczyć będą m.in. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu oraz Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Posiedzenie otworzy kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego.

Bliższe informacje podano na stronie https://pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Transmisję na żywo z posiedzenia Konwentu Morskiego będzie można oglądać na kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – rekomendacje i rozwiązania

Ministerstwo Cyfryzacji przy udziale Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) organizuje konferencję poświęconą Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się na PG w dn. 7–8.02.2019 r.

Uczestniczący w konferencji specjaliści z Ministerstwa Cyfryzacji, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przedstawią rekomendacje wynikające z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz zapoznają słuchaczy ze skutecznymi i efektywnymi rozwiązaniami zapewniającymi odpowiedni poziom monitorowania i zapobiegania incydentom w cyberprzestrzeni.

Podczas przerw i czasu przeznaczonego na dyskusje można będzie skonsultować z ekspertami wykorzystywane rozwiązania dotyczące ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie kwestiom systemowym, drugi zaś technicznym.

Spotkanie przeznaczone jest dla administratorów sieci i systemów informatycznych, a także osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem na uczelniach, w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz w firmach.

Konferencja rozpocznie się 7.02.2019 r. o godz. 11.30 w Audytorium nr 2 Budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG i jest organizowana pod patronatem Rady Użytkowników CI TASK. Szczegółowy program można znaleźć tutaj. Wstęp wolny.

Koncert pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Nasze Gdańskie Serce, koncert-wieczornica pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w niedzielę, 10.02.2019 r. o godz. 18.00 w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” (ul. Siedlicka 4). Organizatorami koncertu są Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej i Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Bazuna”.

Na scenie wystąpią: Marzena Nowakowska, Magdalena Lewandowska i Elena Aleksiejuk, Jacek Jakubowski z zespołem, Łukasz Majewski, prof. Edmund Wittbrodt i Łukasz Majewski – The Senators, Cztery Pory Miłowania, Męski Chór Szantowy Zawisza Czarny, Łukasz Nowak i Adam Marańda, Czerwony Tulipan.

Program koncertu znajduje się tutaj. Wstęp wolny.

Akademicki Chór PG zaśpiewał w programie „Dzień dobry tu Gdańsk”

Dr hab. Mariusz Mróz wraz z Akademickim Chórem Politechniki Gdańskiej gościli 4.02.2019 r. w studiu TVP3 Gdańsk w programie „Dzień dobry tu Gdańsk”. Chór wykonał utwór cerkiewny z repertuaru moskiewskiego kompozytora G.N. Łapajewa oraz utwór „Joshua Fit The Battle of Jericho”.

Nagranie z programu można obejrzeć na stronie TVP3 Gdańsk.

Nauka

Zestawienie wskaźników bibliometrycznych – weryfikacja

Dział Spraw Naukowych opracował aktualne zestawienie wskaźników bibliometrycznych (indeks H, l. cytowań bez autocytowań, l. publikacji) obliczonych na podstawie dorobku indeksowanego w bazie Web of Science Core Collection.

Do wyliczeń przyjęto wszystkie publikacje pracowników, bez względu na afiliację. Niestety nie zawsze możliwe było jednoznaczne ustalenie, czy autor publikacji jest pracownikiem PG. Z tego względu DSN prosi o weryfikację zestawienia umieszczonego w repozytorium. Wszelkie uwagi dotyczące zestawienia można zgłaszać do 22.02.2019 r. na adres dsn@pg.edu.pl. Po tym terminie zestawienie zostanie opublikowane na stronie internetowej.

Prof. Agata Kot-Wasik i prof. Jacek Namieśnik w Radzie Naukowej IO PAN

Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG i  prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG zostali ponownie powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019–2022. Jest to kolejna kadencja Rady Naukowej IO PAN z udziałem obojga naukowców z PG. 

Z profilem naukowym prof. Agaty Kot-Wasik i  prof. Jacka Namieśnika można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Prof. Krzysztof Wilde w Radzie Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019–2022.

Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe dla doktorantów – projekt POWER 3.5

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" doktoranci mogą skorzystać z możliwości wyjazdu na 3-miesięczny staż naukowo-badawczy oraz wziąć udział w wybranej konferencji naukowej.

Więcej informacji w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych.

Nagroda gdańskiego oddziału PAN dla młodych naukowców

Do 31.03.2019 r. przyjmowane są wnioski o Nagrodę Naukową dla młodych naukowców przyznawaną przez gdański oddział Polskiej Akademii Nauk. Więcej informacji podano w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych.

Program PROM dla doktorantów i kadry akademickiej

Program obejmuje podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników.

Więcej informacji w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych. Dostępna jest również informacja w języku angielskim dla uczestników projektu z zagranicy.

Nowe zasady kredytów studenckich dla studentów i doktorantów

Od stycznia 2019 r. studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok.

Więcej informacji na stronie Konstytucji dla Nauki.

NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców – Program ULAMA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży w Polsce w ramach nowego Programu im. Ulama na średniookresowe przyjazdy. Wnioski przyjmowane są do 23.04.2019 r.

Więcej informacji na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Kształcenie i dydaktyka

Technologie Kosmiczne i Satelitarne: drugie spotkanie informacyjne

Dn. 7.02.2019 r. o godz. 16.30 w Audytorium nr 2 budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG odbędzie się drugie spotkanie informacyjne poświęcone III edycji międzyuczelnianych studiów magisterskich Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

 Tematem spotkania będzie prezentacja specjalności prowadzonych na kierunku TKiS:

 • specjalności prowadzonej przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dotyczącej zastosowań technologii informatycznych w inżynierii kosmicznej;
 • specjalności prowadzonej przez Wydział Mechaniczny, dotyczącej zastosowań mechaniki i mechatroniki w branży kosmicznej. 

Ponadto przewidziano zwiedzanie laboratoriów, w których będą się odbywać zajęcia:

 • laboratorium obliczeń wielkoskalowych Big Data w Centrum Informatycznym TASK;
 • Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej z jaskinią rzeczywistości wirtualnej BigCAVE;
 • laboratorium geoinformatycznego teledetekcji oraz nawigacji satelitarnej GNSS, w tym naziemnej stacji bezpośredniego odbioru zobrazowań satelitarnych HRPT-NOAA/MetOp.

Więcej informacji na temat kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne można znaleźć tutaj.

Nagroda za kosmiczną pracę magisterską dla absolwentki WETI

Mgr inż. Luiza Leszkowska, absolwentka elektroniki i telekomunikacji (specjalność: inżynieria komunikacji bezprzewodowej) na Wydziale ETI PG, otrzymała Nagrodę Naukową III stopnia Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę magisterską z zakresu inżynierii kosmicznej. W konkursie oceniano szesnaście prac dyplomowych z uczelni wyższych w całym kraju.

Praca pt. „Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X”, napisana pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa (promotora) oraz mgr. inż. Mateusza Rzymowskiego (konsultanta pracy) z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG przedstawia nową konstrukcję anteny, która może być zastosowana w nanosatelitach typu CubeSat, np. do szybkiej transmisji obrazów rejestrowanych przez satelity pracujące w konstelacjach.

Laureatka konkursu poświęciła podobnej tematyce także swoją pracę inżynierską, zatytułowaną „Anteny o polaryzacji kołowej dla nanosatelitów CubeSat”, której promotorem był dr inż. Krzysztof Nyka.

Sztuczna inteligencja i wiele innych. Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na WZiE

Czternaście kierunków, w tym zupełną nowość – Sztuczną inteligencję i automatyzację procesów biznesowych w ujęciu praktycznym – mają do wyboru kandydaci na studia podyplomowe organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Na niektórych z nich zostały ostatnie miejsca, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji w Aktualnościach

Sport

Kazimierz Rozwadowski trenerem kadry Polski w koszykówce 3×3

Decyzją władz Polskiego Związku Koszykówki Kazimierz Rozwadowski – nauczyciel w Centrum Sportu Akademickiego PG, trener sekcji koszykówki męskiej Politechniki Gdańskiej został nominowany na trenera kadry Polski U23 w koszykówce 3×3. Trener Rozwadowski znajdzie się także w sztabie trenerskim kadry Polski 3×3 seniorów.

Bliższe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Bal Sportowca za nami

Dn. 1.02.2019 r. odbył się Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej. Podczas imprezy uhonorowano najlepszych sportowców reprezentujących naszą uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski oraz najbardziej usportowiony wydział PG Uczelni.

Bliższe informacje podano na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Komunikaty

Szkolenie "Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi"

W drugiej połowie lutego planowane jest szkolenie pt. "Bezpieczne posługiwanie się gazami technicznymi".

Eksperci z przedsiębiorstwa Linde Gas Polska przybliżą zasady bezpiecznego transportu, obsługi i przechowywania butli z gazami technicznymi, fizykochemiczne właściwości gazów sprężonych i skroplonych oraz potencjalne zagrożenia związane z ich użytkowaniem. 

Szkolenie skierowane jest do pracowników i doktorantów naszej uczelni. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt do 15.02.2019 r. – tel. 58 347 28 35, e-mail Lukasz.Katlewicz@pg.edu.pl.

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Uruchomione zostały zapisy na 3 kolejne szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

1) Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych:

 • termin: 14.02.2019, godz. 10.00–14.00,
 • tematyka: Otwarte Zasoby Edukacyjne (Open Educational Resources) i ich zastosowanie w pracy dydaktycznej, dozwolony użytek publiczny i prawo cytatu, prawa autorskie do tworzonych materiałów, licencje Creative Commons; wykorzystanie grafik i zdjęć, narzędzia do tworzenia prezentacji;

2) Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym:

 • termin: I – 12.02.2019, godz. 12.00–15.00, cz. II – 19.02.2019, godz. 12.00–15.00,
 • tematyka: strategia wyszukiwania informacji, multiwyszukiwarka EDS Discovery Service, dziedzinowe bazy danych i dostępne w nich narzędzia (m.in. eksport danych do menadżera bibliografii, narzędzia interaktywne, serwisy dla autorów), bazy referencyjne Web of Science i Scopus, profile dla autorów, integracja z innymi bazami danych; Google Scholar i bazy Open Access (polskie i zagraniczne);

 3) Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów:

 • termin: 13, 18 i 25.02.2019, godz. 12.30–18.30,
 • tematyka: kontrakt psychologiczny nauczyciel – student; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy; wizualizacja postawy i wystąpienia publiczne; prowadzenie motywujących spotkań ze studentami; panowanie nad stresem.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Serwis Informacji Prawnej LEX Omega Akademia dostępny na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska zakupiła w bieżącym roku od wydawnictwa Wolters Kluwer dostęp do Serwisu Informacji Prawnej LEX Omega Akademia. Serwis stanowi kompleksowe źródło wiedzy i zawiera nie tylko aktualne akty prawne oraz orzeczenia sądowe, ale również liczne komentarze, porady i wzory pism urzędowych. Dodatkowo w skład serwisu wchodzi zbiór publikacji z zakresu nauk prawnych. W ramach licencji użytkownicy PG mają również dostęp do modułów specjalistycznych: budownictwo, kadry, prawo europejskie i zamówienia publiczne. Korzystanie z bazy ułatwiają liczne narzędzia, np. Aktówka, Ważne Terminy i Kalendarz Legislacyjny, istnieje także opcja ustawienia własnych alertów.

Serwis LEX Omega Akademia jest dostępny pod adresem http://www.ip.lex.pl/ z wszystkich komputerów znajdujących się w sieci PG.

Kalendarium

9 lutego 13.00–16.00

VII Konwent Morski

W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu oraz Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
10 lutego 17.00–19.00

Mecz Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce

Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce: Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – CCC Polkowice
19 lutego 18.00–19.15
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia/szczegoly/-/asset_publisher/T5NI687o8S8r/content/muzyka-xx-i-xxi-wieku-koncert-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-politechnice-?

Akademia Muzyczna w Politechnice: muzyka XX i XXI wieku

Pierwszy w 2019 roku koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice"; dzieła kompozytorów polskich i zagranicznych XX i XXI wieku zaprezentują pedagodzy i studenci Akademii Muzycznej.
21 lutego 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Mikroplastik – wielki problem?

Politechnika Otwarta zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O mikroplastikach, zagrożeniach z nimi związanych oraz o jakości wody i sposobach jej poprawy opowiedzą eksperci.
9 marca–10 marca
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na VIII Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny: 9.03.2019 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania; 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy.