Nr 103/31 stycznia 2019

Z życia uczelni

Wicepremier Gowin spotkał się na PG z władzami pomorskich uczelni

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego z udziałem dr. Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkania wicepremier odniósł się do oczekiwanych przez środowisko naukowe rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych rozporządzeń. Wysłuchał też przedstawicieli uczelni i odpowiadał na pytania dotyczące wdrażania Ustawy 2.0, zwłaszcza zmian, jakie czekają uczelnie w 2019 r. W spotkaniu uczestniczyli rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, a z Politechniki Gdańskiej także pełnomocnicy rektora ds. poszczególnych dyscyplin.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Prof. Janusz Mroczka doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej

Dziękuję za życzliwość społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, która nadając mi tytuł doktora honoris causa przyjęła mnie do swojej wspólnoty. To, co dane mi było zaobserwować przyjeżdżając na PG, to ofensywna, odważna, zorientowana na przyszłość i młodość strategia waszej, a obecnie już mojej Alma Mater. Moje słowa wdzięczności wiążę ze zobowiązaniem służenia Politechnice Gdańskiej w jej rozkwicie i aspiracjach – powiedział prof. Janusz Mroczka podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbyło się z okazji nadania temu znakomitemu uczonemu tytułu i godności 41. doktora honoris causa w historii uczelni.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Prof. Piotr Dominiak laureatem nagrody im. Jana Heweliusza 2018

Wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych przyniosły prof. Piotrowi Dominiakowi, prorektorowi Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji, Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Jest on pierwszym pracownikiem naukowym naszej uczelni, który otrzymał to wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

Nagroda im. J. Heweliusza wręczana jest od 1987 r. w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Przyznaje ją Urząd Miasta Gdańska, Gdańskie Towarzystwo Naukowe oraz Polska Akademia Nauk.Tegoroczną nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28.01.2019 r. – w rocznicę urodzin Jana Heweliusza – w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Ustawa 2.0

Przedstawiciele PG w zespołach doradczych ministra

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej zostali powołani do zespołów doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

– architektura i urbanistyka – prof. Piotr Lorens, prof. zw. PG (WA),
– elektronika i elektrotechnika – prof. Michał Mrozowski, prof. zw. PG (WETI),
– informatyka techniczna i telekomunikacja – prof. Andrzej Czyżewski, prof. zw. PG (WETI),
– inżynieria lądowa i transport – prof. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG (WILiŚ),
– ekonomia i finanse – dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG (WZiE);

– dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. nadzw. PG (WETI),
– prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG (WM),
– dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG (WILiŚ),
– dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. nadzw. (WILiŚ).

Nauka

Prof. Janusz Rachoń ponownie w Radzie Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń został ponownie powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019–2022. Jest to już trzecia kadencja Rady Naukowej ICHO PAN z udziałem prof. Janusza Rachonia. 

Kształcenie i dydaktyka

Ferie z fizyką na WFTiMS

Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w dn. 11–15.02.2019 r. w godz. 9.00–11.15 odbędą się warsztaty laboratoryjne z fizyki dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach warsztatów uczniowie opanują zagadnienia związane z optyką, mechaniką, elektrostatyką i elektromagnetyzmem.

Więcej informacji podano na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/KNSF.PG/ (Ferie z fizyką 2019) i na stronie http://ftims.pg.edu.pl/ferie-z-fizyka.

Internacjonalizacja

Politechnika Gdańska zacieśnia współpracę z Yuncheng University

Delegacja z chińskiego Yuncheng University gościła na Politechnice Gdańskiej. Głównym celem wizyty było omówienie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami.

Przedstawicieli chińskiej uczelni przyjęli prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG. Yuncheng University (YCU) reprezentowali: prof. Jihuan Yao, dyrektor komitetu ds. YCU; prof. Huixia Sun, wicedyrektor Wydziału Inżynierii Fizycznej i Elektronicznej; dr Peilu Sun, kierownik sekcji dydaktyczno-badawczej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego oraz Hongyan Zhao, wicedyrektor Działu Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu uczestniczyli także: prof. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG, dziekan Wydziału Mechanicznego; dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, prodziekan ds. organizacji studiów na Wydziale Chemicznym; dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. innowacji i organizacji dydaktyki na Wydziale Mechanicznym, a także dr hab. Ewa Lechman, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Politechnika Otwarta

O fotografii wojennej – spotkanie z kmdr. Januszem Walczakiem

Politechnika Otwarta oraz Tweetup Academy zapraszają na spotkanie z komandorem Januszem Walczakiem, który opowie o fotografii wojennej. Wydarzenie odbędzie się 2.02.2019 r. (sobota) o godz. 12.00 na dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk).

Spotkanie odbędzie się w formie seminaryjno-warsztatowej, pod hasztagiem #WalczakMówi. Patronat nad wydarzeniem objęła Kronika Studencka PG oraz Magazyn Studencki „płyń Pod Prąd”. Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/otwarta. Wstęp wolny.

Komunikaty

Serwis Informacji Prawnej LEX Omega Akademia dostępny na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska zakupiła w bieżącym roku dostęp do Serwisu Informacji Prawnej LEX Omega Akademia od wydawnictwa Wolters Kluwer. Serwis stanowi kompleksowe źródło wiedzy i zawiera nie tylko aktualne akty prawne oraz orzeczenia sądowe, ale również liczne komentarze, porady i wzory pism urzędowych. Dodatkowo w skład serwisu wchodzi zbiór publikacji z zakresu nauk prawnych. W ramach licencji użytkownicy PG mają również dostęp do modułów specjalistycznych: budownictwo, kadry, prawo europejskie i zamówienia publiczne. Korzystanie z bazy ułatwiają liczne narzędzia, np. Aktówka, Ważne Terminy i Kalendarz Legislacyjny, istnieje także opcja ustawienia własnych alertów.

Serwis LEX Omega Akademia jest dostępny pod adresem https://sip.lex.pl z komputerów znajdujących się w sieci PG, po uprzednim utworzeniu konta i zalogowaniu.

Trójmiejska Kawiarnia Naukowa z inicjatywy pracowników WFTiMS

W Trójmiejskiej Kawiarni Naukowej od października ubiegłego roku odbywają się otwarte spotkania poświęcone bardzo różnorodnej tematyce: od fizyki, energetyki, cybernetyki, po ochronę przyrody i literaturoznawstwo. W ciągu kolejnych miesięcy planowana jest organizacja co najmniej jednego spotkania w miesiącu, z zachowaniem zróżnicowanej oferty tematycznej.

TKN powstała z inicjatywy dr inż. Aleksandry Mielewczyk-Gryń z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację różnych dziedzin nauki wśród mieszkańców Trójmiasta.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 17.30 w klubokawiarni Ziemia (ul. Grunwaldzka 76/78, 80-001 Gdańsk-Wrzeszcz). Szczegóły: https://www.facebook.com/events/301418110442597/.  

„Biega ZiE” poszukuje chętnych osób do Sztafety Maratońskiej

Drużyna biegowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG "Biega ZiE" poszukuje chętnych do stworzenia wspólnych sztafet reprezentujących Wydział na "5 Gdańsk Maratonie", który odbędzie się 14.04.2019 r. w Gdańsku. Każda sztafeta składa się z 4 osób (kolejno dystanse: 16,4 km / 8,4 km / 10,7 km / 6,7 km). 

Bliższe informacje na stronie https://zie.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

2 lutego 12.00–14.00
https://pg.edu.pl/otwarta

Spotkanie z fotografem wojennym kmdr. Januszem Walczakiem

Politechnika Otwarta oraz Tweetup Academy zapraszają na spotkanie z kmdr. Januszem Walczakiem, który opowie, dlaczego fotografia wojenna jest ważnym elementem najnowszej historii i dziennikarstwa. Wstęp wolny.
5 lutego–6 lutego
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Dni informacyjne w programie HORYZONT 2020

Podczas dni informacyjnych w programie HORYZONT 2020 będzie można wziąć udział w seminarium na temat konkursów z obszaru ZDROWIE, warsztatach z przygotowania wniosku oraz stworzenia budżetu projektu w programie H2020.
7 lutego 12.00–13.15

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019

Politechnika Gdańska wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i Radą Rektorów Województwa Pomorskiego organizuje galę Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019.