Nr 102/24 stycznia 2019

Z życia uczelni

Połączenie Wydziału Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Senat pozytywnie zaopiniował w dniu 16.01.2019 r. wniosek rektora PG w sprawie połączenia wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i utworzenia na ich bazie nowego wydziału, obejmującego pracowników prowadzących badania w ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna z dniem 1.10.2019 r.

Rektor powołał prof. dr. hab. inż. Adama Barylskiego, prof. zw. PG na stanowisko pełnomocnika rektora ds. organizacji nowego wydziału. 

Współpraca PG z uczelniami w Libii

Prof. Hakim S. Abdelgader, absolwent PG, jest pracownikiem naukowym University of Tripoli w Libii, specjalizującym się w technologii konstrukcji betonowych. Celem wizyty prof. H.S. Abdelgadera na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska jest ożywienie wymiany naukową pomiędzy PG a libijskimi uniwersytetami.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Inż. Lisa Aditya jedną z najlepszych studentek zagranicznych w Polsce

Pochodząca z Indonezji studentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG  została nagrodzona w konkursie Interstudent organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Jury przyznało inż. Lisie Adityi nagrodę specjalną za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Portal Trojmiasto.pl z wizytą na politechnicznej wieży ciśnień

Na portalu Trojmiasto.pl można obejrzeć film na temat politechnicznej wieży ciśnień. Wieża powstała ponad sto lat temu przy Laboratorium Maszynowym, wznosi się na wysokości ok. 60 m n.p.m., a na jej szczycie znajduje się zbiornik na wodę.

Reportera i operatora Trojmiasto.pl po wieży oprowadzał dr inż. Michał Klugmann z Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej na WM autor projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień – nowe spojrzenie na Politechnikę Gdańską i Wrzeszcz” do budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2019 zakładającego utworzenie w tym miejscu punktu widokowego.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 16.01.2019 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania połączenia wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa i utworzenia na ich bazie nowego wydziału z dniem 1.10.2019 r.;
 • powołania przedstawicieli studentów w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;
 • powołania przedstawicieli studentów w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Budżetu, Senackiej Komisji ds. Internacjonalizacji oraz Senackiej Komisji Komercjalizacji, Technologii i Współpracy z Gospodarką;
 • wszczęcia postępowania o nadanie prof. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej;
 • dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu potwierdzania efektów uczenia się;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Standardy ISO Zarządzanie przez jakość (TQM) prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej;
 • zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2018 oraz prowizorium planu rzeczowo-finansowego Politechniki Gdańskiej na rok 2019.

Student Jakub Brzoska, przewodniczący SSPG, przedstawił zamierzenia Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej w 2019 r.

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, przedstawił informacje o stanie prac związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0 na PG.

Nauka

Awanse

STOPNIE NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych: 

dr hab. inż. Iwona Gabriel (WCh) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych: 

dr hab. inż. Piotr Szweda (WCh) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:

dr hab. inż. Piotr Kowalczyk (WETI)

dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek (WILiŚ) 

dr hab. inż. Ryszard Jasiński (WM) 

dr hab. inż. Grzegorz Ronowski (WM) 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych:

dr hab. Magdalena Olczyk (WZiE)

STANOWISKA

Stanowisko profesora nadzwyczajnego:

dr hab. inż. Joanna Krakowiak (WCh) 

dr hab. inż. Stefan Krakowiak (WCh) 

dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka (WCh)

dr hab. inż. Marek Lieder (WCh) 

dr hab. inż. Justyna Łuczak (WCh) 

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk (WCh) 

dr hab. inż. Rafał Lech (WETI) 

dr hab. inż. Tomasz Stefański (WETI) 

dr hab. inż. Grażyna Jarosz (WFTiMS)

dr hab. inż. Rafał Bray (WILiŚ) 

dr hab. inż. Marcin Cudny (WILiŚ) 

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym

Dnia 30.01.2019 r. o godz. 10.30 w sali 303 gmachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Trybusia. Tytuł rozprawy: „Charakterystyka procesu utleniania stopów cyrkonu i jego wpływu na stan warstwy wierzchniej oraz desorpcję wodoru”. Promotorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG; dr hab. Jean-Marc Olive, Universite Bordeaux.

Politechnika Otwarta

"Otwarty koncert a cappella" – Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

Politechnika Otwarta zaprasza na „Otwarty koncert a cappella”, który odbędzie się 29.01.2019 r. o godz. 18.00 w Auli PG. Wystąpi Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej z repertuarem, który w minionym roku zapewnił zespołowi wyróżnienia na prestiżowych festiwalach i koncertach.

Wstęp wolny, więcej informacji na stronie Politechniki Otwartej

Komunikaty

Bezpłatne szkolenia dla młodych naukowców w ramach projektu POWER 3.4

Uruchomione zostały zapisy na 3 kolejne szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

1) Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznych:

 • termin: 14.02.2019, godz. 10.00–14.00,
 • tematyka: Otwarte Zasoby Edukacyjne (Open Educational Resources) i ich zastosowanie w pracy dydaktycznej, dozwolony użytek publiczny i prawo cytatu, prawa autorskie do tworzonych materiałów, licencje Creative Commons; wykorzystanie grafik i zdjęć, narzędzia do tworzenia prezentacji;

2) Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym:

 • termin: I – 12.02.2019, godz. 12.00–15.00, cz. II – 19.02.2019, godz. 12.00–15.00,
 • tematyka: strategia wyszukiwania informacji, multiwyszukiwarka EDS Discovery Service, dziedzinowe bazy danych i dostępne w nich narzędzia (m.in. eksport danych do menadżera bibliografii, narzędzia interaktywne, serwisy dla autorów), bazy referencyjne Web of Science i Scopus, profile dla autorów, integracja z innymi bazami danych; Google Scholar i bazy Open Access (polskie i zagraniczne);

 3) Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów:

 • termin: 13, 18 i 25.02.2019, godz. 12.30–18.30,
 • tematyka: kontrakt psychologiczny nauczyciel – student; komunikacja interpersonalna; motywowanie przez komunikowanie interpersonalne; asertywność i poczucie własnej wartości wykładowcy; wizualizacja postawy i wystąpienia publiczne; prowadzenie motywujących spotkań ze studentami; panowanie nad stresem.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu 
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Warsztaty service design dla pracowników PG

W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” zaplanowano opracowanie modelu wdrażania pomysłów pracowników i rozwiązywania problemów instytucjonalnych uczelni. Model powstanie na podstawie rezultatów pięciu cykli warsztatów przeprowadzonych z wykorzystaniem metody service design.

Pracownicy zainteresowani udziałem w warsztatach proszeni są o zgłaszanie inicjatyw, wyzwań i problemów, na które można poszukać rozwiązań w interdyscyplinarnych zespołach. Tematy i zagadnienia można przesyłać w trybie ciągłym na adres power@pg.edu.pl (temat maila: service design). Bliższe informacje podano na stronie internetowej.

Sport

Dołącz do reprezentacji PG w siatkówce

Trwa nabór zawodników do reprezentacji Politechniki Gdańskiej, która weźmie udział w Mistrzostwach Polski Pracowników Szkół Wyższych w siatkówce. Mistrzostwa odbędą się w dn. 28.02–3.03.2019 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do reprezentacji mogą dołączyć osoby, które regularnie uprawiają tę popularną dyscyplinę sportu. Zajęcia odbywają się we czwartki w godz. 15.30–17.00 w hali sportowej Centrum Sportu Akademickiego (budynek nr 70 na mapie kampusu). Najbliższe spotkanie odbędzie się 24.01.2019 r. Szczegółowych informacji udziela trener drużyny – dr Ryszard Mikołajewski z Centrum Sportu Akademickiego, e-mail rysmikol@pg.edu.pl.

„Biega ZiE” poszukuje chętnych osób do Sztafety Maratońskiej

Drużyna biegowa Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG "Biega ZiE" poszukuje chętnych do stworzenia wspólnych sztafet reprezentujących Wydział na "5 Gdańsk Maratonie", który odbędzie się 14.04.2019 r. w Gdańsku. Każda sztafeta składa się z 4 osób (kolejno dystanse: 16,4 km / 8,4 km / 10,7 km / 6,7 km). 

Bliższe informacje na stronie https://zie.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

29 stycznia 17.05–19.00
https://eti.pg.edu.pl/forum_electronicum

Forum Electronicum

Forum Electronicum to cykliczne spotkania organizowane przez Koło Absolwentów ETI wspólnie z władzami wydziału. Forum odbywa się w każdy ostatni wtorek miesiąca (oprócz wakacji).
29 stycznia 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta

Otwarty koncert a cappella

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej wystąpi 29.01.2019 r. w Auli PG z repertuarem a cappella. Usłyszymy utwory, które w minionym roku zapewniły zespołowi wyróżnienia na prestiżowych festiwalach i koncertach.
5 lutego–6 lutego
https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia

Dni informacyjne w programie HORYZONT 2020

Podczas dni informacyjnych w programie HORYZONT 2020 będzie można wziąć udział w seminarium na temat konkursów z obszaru ZDROWIE, warsztatach z przygotowania wniosku oraz stworzenia budżetu projektu w programie H2020.
7 lutego 12.00–13.15

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019

Politechnika Gdańska wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i Radą Rektorów Województwa Pomorskiego organizuje galę Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019.
19 września–20 września
https://pg.edu.pl/etee2019/

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza organizują VI Krajową Konferencję "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej.