Nr 10/20 października 2016

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dziękuję za wszystkie pozytywne sygnały dotyczące wznowienia cotygodniowego „Biuletynu Informacyjnego Politechniki Gdańskiej”.
Własny biuletyn od wielu lat wydaje co kwartał Wydział Zarządzania i Ekonomii, zaś po rocznej przerwie wznowił wydawanie biuletynu Wydział Chemiczny. Publikacje zawierają najważniejsze wiadomości związane z działalnością tych wydziałów.
Gorąco zachęcam pozostałe wydziały do przygotowywania swoich biuletynów. Praktyka pokazuje, że takie inicjatywy bardzo usprawniają przepływ informacji na naszej uczelni.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Wizyta pracowników KTH

12.10.2016 gościliśmy delegację 30 pracowników administracyjnych Szkoły Inżynierii Elektrycznej Królewskiego Instytutu Technologicznego (Kungliga Tekniska Högskolan) w Sztokholmie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu wybranych obszarów działalności uczelni. Goście ze Szwecji zostali przywitani przez prof. Janusza Nieznańskiego – dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, następnie wysłuchali prezentacji prof. Waldemara Wardenckiego z Wydziału Chemicznego na temat historii Politechniki Gdańskiej oraz poznali najważniejsze fakty dotyczące współczesności uczelni przekazane im przez mgr Karolinę Wysocką – kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. W drugiej części wizyty członkowie delegacji spotkali się na tematycznych sesjach z koordynatorami PG, reprezentującymi m.in. Centrum Usług Informatycznych, Kwesturę, Biuro Karier, Dział Osobowy i Dział Promocji. Na zakończenie odwiedzili także laboratorium LINTE^2.

PZU SA i PG podpisały porozumienie o współpracy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz Politechnika Gdańska podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie:
• inicjowania prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań PZU SA i PG,
• uruchamiania i realizowania projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
• pozyskiwania funduszy na realizację tych przedsięwzięć,
• promocji współpracy pomiędzy PZU SA i PG,
• innych wspólnych działań mających na celu rozwój nauki i technologii,
• realizacji zleceń dla sektora prywatnego i instytucji w wybranych obszarach specjalizacji.
Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami. Umowa została podpisana 13.10.2016 r. przez Romana Pałaca, członka zarządu PZU Życie SA, prof. Jacka Namieśnika, rektora PG oraz prof. Janusza T. Cieślińskiego, prorektora ds. organizacji PG.

The Best Paper Award

Referat “Separability Assessment of Selected Types of Vehicle-Associated Noise” autorstwa prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek, mgr. inż. Adama Kurowskiego i mgr inż. Karoliny Marciniuk, wygłoszony podczas konferencji MISSI 2016 we Wrocławiu - International Conference on Multimedia & Network Information Systems, 14–16.09.2016, http://missi.pwr.wroc.pl - otrzymał nagrodę The Best Paper Award.

Akademia State Street ponownie na WZiE

14.10.2016 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ruszyła druga edycja Akademii State Street. Akademię przygotowano z myślą o studentach, którzy rozważają karierę w finansach. To program szkoleniowy realizowany przez uczelnię i firmę State Street.

W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę m.in. na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy, poznają także specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku.

Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a dla trojga najlepszych firma przygotowała płatne staże.

WZiE rozwija kompetencje studentów

Wydział Zarządzania i Ekonomii realizuje projekt "Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej”. Jego celem jest podniesienie kompetencji studentów, odpowiadających aktualnym potrzebom gospodarki i rynku pracy.

W ramach projektu studenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych certyfikowanych szkoleń (zarządzanie projektami, warsztaty menedżerskie, j. angielski biznesowy, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI) oraz wziąć udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach.

W projekcie weźmie udział 240 studentów z roczników 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Nauka

ERA-NET Bioenergy – nabór wniosków

Do 23.01.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET Bioenergy. Temat konkursu: Bioenergy as part of a smart and flexible energy system. Wymagane jest międzynarodowe partnerstwo co najmniej dwóch partnerów pochodzących z krajów programu: Austria, Finlandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Szwajcaria.
Więcej informacji podano na stronie http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,4582,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-11-konkursie.html. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pięć konkursów:
• OPUS 12 – projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
• PRELUDIUM 12 – projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
• SONATA 12 – projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
• POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy;
• BEETHOVEN 2 – polsko-niemieckie projekty badawcze.
Termin składania wniosków upływa 15.12.2016 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Projektów w Aktualnościach http://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Nabór wniosków do konkursu CHIST-ERA

W dniach 12.10.2016–17.01.2017 trwa nabór wniosków do konkursu CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST). Konkurs obejmuje następujące tematy: Lifelong Learning for Intelligent Systems oraz Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty. Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie CHIST-ERA.
Więcej informacji na stronie https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-05-chist-era-nowy-konkurs. Osoba do kontaktu – Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Poszukiwany partner do polsko-tureckiego projektu

Profesor Ismail Erturk z Kocaeli University (Turcja) poszukuje partnerów z Polski do wzięcia udziału w konkursie NCBiR oraz TUBITAK na polsko-tureckie projekty badawcze. Dr Ismail Erturk proponuje polskim partnerom podjęcie współpracy badawczej w następujących obszarach:
• ukrywanie danych i metody steganalysis lub narzędzia oparte na modyfikacji histogramu;
• efektywność energetyczna w inteligentnych budynkach lub systemy automatyki z wieloma źródłami zasilania;
• bezprzewodowe i mobilne rozwiązania dla monitorowania chorób serca, naczyniowych, diabetyków i opieki ambulatoryjnej w domu.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe

W dniach 10–23.10.2016 trwa trzecia i ostatnia w tym roku edycja programu dofinansowania konferencji ze środków Samorządu Doktorantów PG. Dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty konferencyjnej (maksymalne dofinansowanie wynosi 500 zł dla konferencji krajowej i 1000 zł dla konferencji międzynarodowej). Program skierowany jest wyłącznie do doktorantów.
Dodatkowe informacje na temat dofinansowań podano na stronie SDPG http://pg.edu.pl/sd; formularz zgłoszeniowy http://pg.edu.pl/sd/dofinansowanie_do_konferencji.

Innowacje

Zgłoś projekt na Venture Day 2016

Venture Day 2016 to już czwarta edycja wyjątkowego wydarzenia, które ma na celu stworzenie unikatowej przestrzeni do wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniem oraz budowania relacji pomiędzy ludźmi związanymi z innowacjami – przedstawicielami funduszy VC, CVC i private equity, pracownikami działów i ośrodków badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcami, naukowcami, startupowcami oraz przedstawicielami korporacji.
W tym roku konferencja Venture Day odbędzie się w Gdańsku (17–18.11) i w Warszawie (1.12).
Kluczowym elementem Venture Day są indywidualne spotkania pomysłodawców z inwestorami tzw. Speed Dating. Aby wziąć udział w Speed Datingu należy w terminie do 31.10.2016 zgłosić własny projekt.
Więcej szczegółów dotyczących Venture Day, m.in. harmonogram spotkań, regulamin zgłaszania projektów oraz wzór wniosku do złożenia projektu podano na stronie http://gdansk.ventureday.pl/.

Komunikaty

Prace doktorskie przed obroną

W Czytelni Czasopism Biblioteki PG udostępniono pracę doktorską:
* Dominik Adamczyk, Koncepcja i analiza zintegrowanego przetwornika elektromechanicznego do zastosowania w napędzie samochodu elektrycznego, promotor dr hab. inż. Andrzej Wilk, WEiA, termin obrony 25.10.2016.

Serwisy dziedzinowe dla studentów

Biblioteka Politechniki Gdańskiej od nowego roku akademickiego rozpoczęła na swojej stronie domowej tworzenie serwisów dziedzinowych. Serwisy przeznaczone są dla studentów wszystkich wydziałów. W jednym miejscu umieszczono wyselekcjonowane informacje o książkach, czasopismach, serwisach oraz o wydarzeniach naukowych w danej dziedzinie.
Serwisy ułatwiają wyszukiwanie informacji na zadany temat, umożliwiają szybki dostęp do pełnych tekstów, zapewniają stały dostęp do aktualnych źródeł wiedzy. Korzystanie z serwisów skróci czas poszukiwania materiałów do prac semestralnych, seminaryjnych, dyplomowych itp.

Zapraszamy do korzystania http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/serwis-dziedzinowy.

Komunikat dot. wstrzymania ruchu kołowego

W związku z realizacją zadania „Remont strefy wejściowej historycznej części kampusu PG” informujemy, że w dniach 18–21.10.2016 r. pomiędzy Gmachem Głównym a budynkiem Chemii A oraz w dniach 26–31.10.2016 r. pomiędzy budynkami Chemii A i Chemii B zostanie wstrzymany ruch kołowy.

Ruch pieszy odbywać się będzie po wydzielonych ciągach. Pracowników tej części kampusu prosimy o korzystanie z miejsc parkingowych znajdujących się na terenie zaplecza budowy oraz przed budynkiem Chemii A.

Nowa lokalizacja Kancelarii Głównej

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów informuje, że od 24.10. 2016 r. (poniedziałek), korespondencja będzie odbierana i wydawana w nowych pomieszczeniach Kancelarii Głównej, które znajdują się w budynku Auditorium Novum (parter, pok. 18, na prawo od wejścia do budynku).